Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Γνωστική Ψυχολογία

Κωδικός Μαθήματος: NME493 
Εξάμηνο: 7
  Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:

Περιγραφή Μαθήματος

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Η μάθηση και η γνώση - Προϋποθέσεις της μάθησης και είδη γνώσεων
· Η γνωστική ψυχολογία σε σύγκριση με τη Συμπεριφοριστική Ψυχολογία
· Η θεώρηση της μάθησης και της απόκτισης των γνώσεων από τη σκοπιά της Γνωστικής Ψυχολογίας
· Η μάθηση ως «επεξεργασία πληροφοριών» (information processing)
· Γνωστικοί μηχανισμοί της μάθησης και απόκτισης γνώσεων - Γνωστική εγρήγορση και ετοιμότητα
· Η γνωστική λειτουργία της πρόσληψης και αναγνώρισης (αντίληψης) των πληροφοριών
· Η μνημονική συγκράτηση των πληροφοριών (δομή, οργάνωση και λειτουργία της μνήμης)
· Εργαζόμενη μνήμη (working memory), βραχύχρονη μνήμη (short-term memory) και μακρόχρονη μνήμη (long-term memory)
· Κατανόηση και μνήμη - Αναπαράσταση πληροφοριών στη μνήμη.
· Η γλώσσα ως γνωστική λειτουργία και μέσο επικοινωνίας και μάθησης - Η μάθηση της γλώσσας
· Η γνωστική λειτουργία της σκέψης - Σχέση μεταξύ γλώσσας και σκέψης
· Η γνωστική λειτουργία της λύσης προβλημάτων (problem solving)
· Η γνωστική λειτουργία της ανάγνωσης (προσδιορισμός και γνωστική ανάλυση παραγόντων)
· Η γνωστική επεξεργασία των πληροφοριώνκατά την ανάγνωση σε σχέση με το σύστημα γραφής
· Γνωστικο-γλωσσικές λειτουργίες που συνδέονται και επηρεάζουν τη διεκπεραίωση του γραπτού λόγου
· Η διεκπεραίωση της γνωστικής λειτουργίας της ανάγνωσης και της ανάγνωσης κειμένων
· Η γνωστική λειτουργία της κατανόησης των πληροφοριών κατά την ανάγνωση (δηλαδή πώς και τι κατανοούμε) και η συγκράτησή τους στη μνήμη
· Γνωστική ανάλυση του ειδικού μαθησιακού προβλήματος της Δυσλεξίας.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
1α) «Η Μάθηση και οι δυσκολίες της (Γνωστική Προσέγγιση)», Κ. Πόρποδα, Εκδ. Κ. Πόρποδας
1β) «Η Ανάγνωση», Κ. Πόρποδα, Εκδ. Κ. Πόρποδας
2α) «Οι διεργασίες της σκέψης στην εποχή της πληροφορίας: Θέματα γνωστικής ψυχολογίας και επικοινωνίας», Ντάβου Μπετίνα, Εκδ. Παπαζήση
2β) «Κατανοώντας την ανάγνωση»,F. Smith, Εκδ. Επίκεντρο