Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Ιατρική Φυσική

Κωδικός Μαθήματος: NME500 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:

Περιγραφή Μαθήματος

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης. Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπείας, Πυρηνικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας. Αρχές λειτουργίας απεικονιστικών συστημάτων στην Ιατρική (Υπερηχογράφοι, γ-κάμερα, Υπολογιστικός Τομογράφος, Τομογράφος εκπομπής ποζιτρονίων, τομογράφος πυρηνικού Μαγνητικού συντονισμού). Ειδικά θέματα φυσικής εφαρμοσμένης στην Ιατρική.Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. «Στοιχεία Ιατρικής Μηχανικής (κινηματική - στατική - πραγματικά στερεά και οστά», Β. Πρώιμου και Π. Μπεζεριάνου.
2. «Στοιχεία Βιοηλεκτρισμού (παραγωγή - διάδοση - μέτρηση βιοδυναμικών)», Β. Πρώιμου.