Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Κωδικός Μαθήματος: TAE503 
Εξάμηνο: 7
  Κατεύθυνση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Ζαχαρίας Ψυλλάκης  Ζαχαρίας Ψυλλάκης- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Προαπαιτήσεις
Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Οριακά θεωρήματα. Προσομοίωση τυχαίων μεταβλητών. Στοχαστικές διαδικασίες. Θεωρία πληροφορίας. Αξιοπιστία συστημάτων. Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση διασποράς. Χρονοσειρές και μέθοδοι πρόβλεψης. Ελεγχος ποιότητας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Εργασίες. Προφορική και γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Σημειώσεις του διδάσκοντα.