Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Επιλογή

Κωδικός Μαθήματος: Χ 
Εξάμηνο: 5
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:

Περιγραφή Μαθήματος

Επιλέγεται ένα από τα μαθήματα με αστερίσκο, του 7

ου εξαμήνου, με σκοπό την καλύτερη ένταξη στις Κατευθύνσεις.