Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Επιλογή

Κωδικός Μαθήματος:
Εξάμηνο: 6
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:

Περιγραφή Μαθήματος

Επιλέγεται ένα από τα μαθήματα με αστερίσκο, του 8ου

εξαμήνου, με σκοπό την καλύτερη ένταξη στις Κατευθύνσεις.