Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος: EEE425 
Εξάμηνο: 7
  Κατεύθυνση: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 5
  Μονάδες ECTS: 10 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 4
  Μονάδες ECTS:

Περιγραφή Μαθήματος
(αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)