Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Επιλογές

Κωδικός Μαθήματος: χ 
Εξάμηνο: 7
  Κατεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 0
  Μονάδες ECTS:
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 0
  Μονάδες ECTS:

Περιγραφή Μαθήματος
(Επιλέγονται τουλάχιστον πέντε από τα υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων, καθώς και μαθήματα επιλογής των άλλων κατευθύνσεων ή μαθήματα επιλογής εκτός κατεύθυνσης)