Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

Κωδικός Μαθήματος: ΤΑΕ452 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Ανδρέας Τερζής  Ανδρέας Τερζής- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος
  1. ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αξιώματα. Μετασχηματισμοί Lorentz. Τετραδιανύσματα. Χωροχρονικά διαγράμματα Minkowski.
  2. ΤΑΝΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Μαθηματικός φορμαλισμός. Εφαρμογή στην Ειδική Σχετικότητα.
  3. ΙΔΑΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ. Ιδανικά ρευστά στην Ειδική Σχετικότητα. Τετραδιανύσμα  αριθμητικής Ροής και τανυστής Τάσης-Ενέργειας.
  4. ΚΑΜΠΥΛΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΧΕΣ Στοιχεία διαφορικής γεωμετρίας, Συναλλοίωτη παράγωγο, Παράλληλη μεταφορά. Γεωδαισιακές.Γεωμετρία Riemann. Ταυτότητες Bianchi: Τανυστές Ricci και Einstein. 
  5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Αρχή της ισοδυναμίας. Φυσικοί νόμοι σε καμπύλο χωροχρονικό συνεχές. Εξισώσεις πεδίου του Einstein.
  6. ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΙΒΟΛΙΑ Γένεση, διάδοση και ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων.
  7. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ Σφαιρικοί αστέρες. Πάλσαρς, αστέρες Νετρονίων, Κβάζαρς και υπερμαζικοί αστέρες.
  8. ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ Γεωμετρία Schwarzschild. Βαρυτική κατάρρευση. Ορίζοντες γεγονότων.  Μαύρες τρύπες.
  9. ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ Σχετικιστικά κοσμολογικά μοντέλα. Κοσμολογικές παρατηρήσεις.
 


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

J.L. Martin, Γενική Σχετικότητα, μια βασική εισαγωγή για φυσικούς, 2005, ΠΕΚ.

Bernard F. Schutz, A first course in General Relativity, 1985, Cambridge University Press.

Charles W. Misner, Kip S. Thorne and Hohn Archibald Wheeler, Gravitation, 1973, W.H. Freeman and Company.

L.D. Landau and E.M. Lifsitz, The classical theory of fields, 1970, Pergamon press.

Δ. Χατζηδημητρίου και Γ.Δ. Μπόζη, Εισαγωγή στην Μηχανική των Συνεχών Μέσων,  1997,  εκδόσεις Τζίολας.

Bernard F. Schutz, Geometrical methods of Mathematical Physics, 1980, Cambridge University Press.Χρήσιμα Αρχεία

Ασκήσεις
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ασκησεις_ΒΑΣΙΚΕΣΕΝΝΟΙΕΣ  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ασκησεις_ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ασκησεις_ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ_1  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ασκησεις_ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ_2  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ασκησεις_ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ_3  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ασκησεις_ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ_4  2020-10-29

Θέματα
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_1η ΠΡΟΟΔΟΣ  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑγιατοΣπιτι_1  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_2η ΠΡΟΟΔΟΣ  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑγιατοΣπιτι_2  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_3η ΠΡΟΟΔΟΣ  2020-10-29
 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_τελικοΙΟΥΝΗΣ  2020-10-29