Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Οπτικοηλεκτρονική

Κωδικός Μαθήματος: PHC431 
Εξάμηνο: 7
  Κατεύθυνση: ΦΩΤΟΝΙΚΗ 
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Α.Θ. † Γεώργας  Α.Θ. † Γεώργας- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:
Γνώσεις της βασικής φυσικής των διαφόρων φωτονικών στοιχείων και των εφαρμογών τους στις οπτικές τηλεπικοινωνίες και σε άλλα πεδία.

Δεξιότητες
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:
να κατανοεί επιστημονικά και τεχνικά άρθρα στο πεδίο της φωτονικής, να μπορεί να συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές (σε επίπεδο Μάστερ ήΔιδακτορικού) στο πεδίο αυτό, και τελικά να βρει απασχόληση σε ένα σχετικό αντικείμενο.

Προαπαιτήσεις
Αυτά τα οποία αναφέρονται στο οδηγό σπουδών του Τμήματος

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Διάδοση Φωτός σε Οπτικές Ίνες
Ρυθμοί (τρόποι) διαδόσεως, διασπορά και διαπλάτυνση οπτικών παλμών,αντιστάθμιση για την διασπορά της ταχύτητας ομάδας.
2. Διάδοση, Διαμόρφωση και Ταλαντώσεις Λέϊζερ σε Οπτικούς Κυματοδηγούς:
Ρυθμοί διαδόσεως, θεωρία συζευγμένων ρυθμών, ζεύκτες, διαμορφωτές, λέϊζερ κατανεμημένης αναδράσεως, υπέρ-ρυθμοί και συστοιχίες λέϊζερ.
3. Θεωρία Ενίσχυσης Οπτικής Ακτινοβολίας:
Τελεστής πίνακα πυκνότητας, χρόνο-εξαρτημένη θεωρία διαταραχών,γραμμική πόλωση, υπολογισμός του συντελεστή ενισχύσεως σε ένα ατομικό λέϊζερ, ενισχυτής οπτικής ίνας με προσμίξεις Ερβίου.
4. Λέϊζερ Ημιαγωγών:
Ενίσχυση σε ημιαγώγιμα μέσα, λέϊζερ διπλής ετεροεπαφής, άμεση διαμόρφωση ρεύματος.
5. Λέϊζερ Κβαντικών Φρεατίων και Κουκκίδων:
Η φυσική των κβαντικών φρεατίων, δισδιάστατα και μονοδιάστατα υλικά, λέιζερ κάθετης κοιλότητας επιφανειακής εκπομπής, λέιζερ κβαντικών κουκίδων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών. Ασκήσεις για εξάσκηση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Ο βαθμός καθορίζεται (100%) από τελική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Για Αλλοδαπούς φοιτητές το μάθημα δίδεται στην Αγγλική γλώσσα από το βιβλίο των Yariv και P. Yeh .


Ωρες  Διδασκαλίας:  Τετάρτη 2-5 μμ, αίθουσα Φ5    [Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011]
 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1) ''Σημειώσεις Φωτονικής (Οπτικοηλεκτρονικής)'', Α.Θ. Γεώργας, (Παν/κες παραδόσεις) (2010).
2) ''Photonics 6th edition'', Amnon Yariv and Pochi Yeh (2007).
3) ''Quantum Electronics'' Amnon Yariv (1989).
4) "'Fundamental of Photonιcs", B.E. Saleh and M.C. Teich (1991).

 

 

5) ''Optics, Optoelectronics and Photonics'', A. Billings (1993).Εξωτερικές πηγές συνδεδεμένες με το μάθημα:

International school of photonics - knowledge portal

μάθημα "Τηλεπικοινωνίες με οπτικές ίνες" στο Πανεπιστήμιο του Stanford

αντίστοιχο μεταπτυχιακό μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Berkeley

Συστήματα οπτικών ινών

μάθημα "Φωτονικά στοιχεία και συστήματα" στο κέντρο οπτικών επιστημών

 

 Χρήσιμα Αρχεία

Αποτελέσματα Εξετάσεων
 Οι βαθμοί στις εξετάσεις της 18/2/2016 έχουν αναρτηθεί !  2016-03-03

Διάφορα
 Ημερομηνια εξετάσεων Χειμερινού εξαμήνου: Τετάρτη, 18/2/2016 και ώρες 2-5 μ.μ. στην Φ5  2016-02-15