Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Κυματική

Κωδικός Μαθήματος: PCC206 
Εξάμηνο: 4
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Γεώργιος Λευθεριώτης  Γεώργιος Λευθεριώτης- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η συστηματική κατανόηση του κοινού εννοιολογικού πλαισίου και του μαθηματικού φορμαλισμού των κυματικών φαινομένων της φυσικής.

Δεξιότητες
Η απόκτηση ικανότητας περιγραφής, ανάλυσης και διερεύνησης των διαφόρων κυματικών φαινομένων της φυσικής.

Προαπαιτήσεις
Γενική Φυσική, Μιγαδικοί αριθμοί, Διαφορικές εξισώσεις.

Περιεχόμενα Μαθήματος
1. Απλή και αποσβενόμενη απλή αρμονική κίνηση
2. Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις.
3. Συζευγμένες ταλαντώσεις.
4. Εγκάρσια και Διαμήκη Κύματα.
5. Κύματα σε περισσότερες από μια διαστάσεις.
6. Κύματα σε γραμμές μεταφοράς.
7. Πόλωση.
8. Κύματα στην Οπτική. Συμβολή και περίθλαση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
1. Παραδοσιακές παραδόσεις στο μαυροπίνακα και παρουσιάσεις σε Power Point.
2. Προσομοιώσεις πειραμάτων κυματικής σε ΗΥ (ιστοσελίδα Αναπ. Καθηγητή Ι. Κοσμόπουλου).

Μέθοδος αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική

Χρήσιμα links:

Κυματική Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1. Κύματα και Ταλαντώσεις, του K. U. Ingard, Εκδόσεις ΕΜΠ.
2. Φυσική των Ταλαντώσεων και των Κυμάτων, του H. J. Pain, Εκδόσεις Συμμετρία (Μετάφραση ΕΜΠ)
3. Vibrations and Waves, French A. P.
4. ΚΥΜΑΤΙΚΗ, του F. S. Crawford, Τόμος ΙΙΙ της Σειράς Γενικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Berkeley, Εκδόσεις ΕΜΠ.

 Χρήσιμα Αρχεία

Ασκήσεις
 Ενδεικτικά Θέματα  2014-07-21

Διάφορα
 Αποσβαινόμενες ταλαντώσεις  2014-03-06
 Ανακοίνωση σχετικά με την διδαχθείσα ύλη   2011-05-30
 Κρίσιμη υπερκρίσιμη απόσβεση  2014-03-05
 Κυματοομάδα  2015-04-27
 Fourier ημιανόρθωση  2014-05-28
 Fourier τετρ. παλμός  2014-05-28
 Fourier χορδή  2014-05-28
 Μταβατικές ταλαντώσεις 3  2014-03-20
 Μεταβατικές ταλαντωσεις 2  2014-03-20
 Μεταβατικές ταλαντώσεις 1  2014-03-20
 Συζευγμένο σύστημα  2014-04-03
 Σύνθεση ταλαντώσεων lissajous  2018-03-08
 Σύνθεση ταλαντώσεων έλλειψη  2014-03-05
 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις  2014-03-23
 Διακροτήματα  2014-03-05
 Διακροτήματα 1  2016-02-19
 Διδαχθείσα ύλη-προβλήματα 2018  2018-05-31
 Φράγμα Περίθλασης  2014-06-16
 Χορδή με σφαιρίδια  2014-07-21