Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Αστροφυσική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: TAE454 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Ελευθερία - Παναγιώτα Χριστοπούλου  Ελευθερία - Παναγιώτα Χριστοπούλου- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Ιδιόμορφοι και εξωτικοί αστέρες: Περιοδικοί μεταβλητοί. Θεωρία των αναπλάσεων.
Υπέρυθροι αστέρες. Αστέρες μετά κελυφών. Περιστροφή αστέρων. Μαγνητικοί
αστέρες. Καιροφανής (Naovae). Υπερκαινοφανείς (Supernovae). Λευκοί Νάνοι.
Αστέρες Νετρονίων. Παλμικοί αστέρες (pulsars). Μελανές οπές. Διπλοί αστέρες
εκπομπής ακτίνων X.
Μεσοαστρική Υλη και Κοσμικά Μαγνητικά Πεδία: Περιοχές ιονισμένου Υδρογόνου
(H11). Συμπλέγματα μοριακών νεφών και περιοχών Η11. Μεσοαστρική σκόνη.
Πλανητικά νεφελώματα. Υπολλείμματα υπερκαινοφανών (SNR). Μεσοαστρικά
μαγνητικά πεδία. Κοσμική ακτινοβολία.Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 1-ΕΞΕΛΙΞΗ_ΑΣΤΕΡΩΝ-1  2012-04-07
 2-ΕΞΕΛΙΞΗ_ΑΣΤΕΡΩΝ_2  2012-04-07
 3-ΚΗΦΕΙΔΕΣ  2012-04-07
 4-ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΝΑΝΩΝ  2012-04-07
 5-ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΡΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ  2012-04-07
 6 ΕΥΡΕΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ  2012-04-07
 7 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ PULSARS  2012-04-07
 8 ΜΕΛΑΝΕΣ ΟΠΕΣ  2012-04-07
 9 ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ-ΔΙΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ_ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ  2012-04-07
 9_1_ΜΕΣΟΑΣΤΡΙΚΗ-ΥΛΗ  2012-05-19
 9_2_ΚΟΣΜΙΚΕΣ-ΑΚΤΙΝΕΣ  2012-05-19

Ασκήσεις
 1η _ΟΜΑΔΑ_ΑΣΚΗΣΕΩΝ  2010-03-15
 2η_ΟΜΑΔΑ_ΑΣΚΗΣΕΩΝ  2010-03-25
 3η_ΟΜΑΔΑ_ΑΣΚΗΣΕΩΝ  2012-05-19
 Παράδειγμα_Ασκηση_ΗΙΙ  2012-05-23
 ΛυμένεςΑσκήσεις_2011  2011-05-07
 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2013  2013-05-11
 QUIZ_ΑΣΤΕΡΕΣ_ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ  2012-04-17
 QUIZ_ΜΕΛΑΝΕΣ_ΟΠΕΣ  2012-04-17
 QUIZ_ΜΕΣΟΑΣΤΡΙΚΗ_ΥΛΗ  2012-05-23
 QUIZ_ΕΙΚΟΝΕΣ  2012-04-17

Θέματα
 00_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  2012-06-27
 1η Πρόοδος  2009-02-11
 2η Πρόοδος  2009-02-11
 ΘΕΜΑΤΑ_2010  2012-05-19

Διάφορα
 01_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Β_ΠΡΟΟΔΟΥ_2013  2013-05-11
 0_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Α_ΠΡΟΟΔΟΥ_2013  2013-03-28
 10_ Έναρξη_Αιθουσα 2013  2013-02-12
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Schwarzschild  2012-04-07
 ΑΝΑΚΟΙΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_5ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012-04-04
 Ανακάλυψη Pulsars J. Burnell  2010-03-25
 Αρθρο NATURE για Αστέρες Νετρονίων  2012-04-07
 Θέματα προφορικών παρουσιάσεων  2009-01-16
 FEYNMAN-Στο Κύκλοτρο του Princeton  2012-04-07
 Ο ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ 2013 DA 14  2013-02-15
 Υπερρευστό_Nobel2003  2010-03-25
 Τέφρα από το ηφαίστειο της Ισλανδίας  2010-04-23
 Simulations of stellar evolution  2008-11-05
 Διπλό Pulsar_Nobel1993  2010-03-25
 ΨΥΞΗ_ΛΕΥΚΩΝ_ΝΑΝΩΝ  2012-04-07