Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Τμ. Βιολογίας-Φυσική για Βιολόγους

Κωδικός Μαθήματος: Α2 
  Μαθήματα σε άλλα Τμήματα
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 0
  Μονάδες ECTS:
  Εργαστήριο:   Μιχάλης Φακής  Μιχάλης Φακής- Περισσότερες Πληροφορίες
    Γεώργιος Λευθεριώτης  Γεώργιος Λευθεριώτης- Περισσότερες Πληροφορίες

Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 01.Εισαγωγή-Θεμελιώδεις έννοιες 2011-2012   2012-12-18
 02.Ρευστά σε κατάσταση ηρεμίας-Πρώτο μάθημα 2011-2012   2012-12-18
 03.Ρευστά σε κατάσταση ηρεμίας-Δεύτερο μάθημα 2011-2012   2012-12-18
 04.Ρευστά σε κίνηση- Πρώτο μάθημα 2011-2012   2012-12-18
 05.Ρευστά σε κίνηση- Δεύτερο μάθημα 2011-2012   2012-12-18
 06.Θερμότητα 2011-2012   2012-12-18
 07.Ηλεκτρoμαγνητισμός-Πρώτο μάθημα 2011-2012   2012-12-18
 08.Ηλεκτρομαγνητισμός-Δεύτερο μάθημα 2011-2012   2012-12-18
 09.Ακτίνες Χ - Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 2011-2012   2012-12-18
 10.Οπτική-Πρώτο μέρος 2011-2012   2013-01-02
 11.Οπτική-Δεύτερο μέρος 2011-2012   2012-12-18
 12.Ραδιενέργεια 2011-2012   2012-12-18
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚ 1  2013-10-21
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚ 2  2013-10-21
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚ 3  2013-10-21
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚ 4  2013-10-21
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚ 5  2013-10-21
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚ 6  2013-10-21
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚ 7  2013-10-21
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ COVER  2013-10-21
 Εργαστήριο-Διαγράμματα  2011-10-26

Ασκήσεις
 01.Ασκήσεις 2011-2012   2013-01-02
 02.Ασκήσεις 2011-2012   2013-01-02

Διάφορα
 ορθή επανάληψη Εξετάσεις στη Φυσική 2011-2012  2012-01-17