Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος: ΝΜΕ504 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Πέτρος Μετάφας  Πέτρος Μετάφας- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Περιγραφή Μαθήματος

Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
 
Δεξιότητες

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

Πρώτη Ενότητα (1η)

1. Από τον κλασικό Εμπειρισμό στον Λογικό Θετικισμό (‘Κύκλος της Βιέννης’, 1920-30).

2. Η μετάβαση στην ‘ιστορικιστική στροφή’ της δεκαετίας του 1960.

3. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της επιστημονικής έρευνας, οι στόχοι της, η σχέση της επιστημονικής γνώσης με τον κόσμο. Η διάκριση της επιστήμης από την μη-επιστήμη («ψευδο»-επιστήμες).

4. Η ιστορία των ιδεών γύρω από την ‘επιστημονική μέθοδο’. Επαγωγή. Διαψευσιοκρατία.

5. Φιλοσοφικές οπτικές για την ‘αλλαγή’ και την ‘πρόοδο’ στην επιστήμη. Ορθολογισμός. Σχετικισμός.

6. Η διαμάχη επιστημονικού ρεαλισμού και αντι-ρεαλισμού. Η παρέμβαση στο εργαστήριο. Θεωρία και παρατήρηση.

7. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ‘Ηπειρωτικής Φιλοσοφίας των Επιστημών’.

Δεύτερη ενότητα (2η)

1. Ελληνική Αρχαιότητα. Η Αριστοτελική φυσική φιλοσοφία.

2. Τα πρώτα Μεσαιωνικά Πανεπιστήμια. Οι Ευρωπαϊκές φυσικές επιστήμες στον Μεσαίωνα.

3. Η ιστορία και η σημασία της ‘Επιστημονικής Επανάστασης’ του 16ου -17ου αιώνα στη Δύση. Επιστήμες και Διαφωτισμός.

4. Στοιχεία ιστοριογραφίας: για την ιστορία της ιστορίας της επιστήμης. Η πολιτισμική και κοινωνική ιστορία των επιστημών.

5. Από την Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης στις ‘Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας’.

6. Η κοινωνιολογία της επιστημονικής γνώσης. Σύγχρονες διαμάχες για τις ‘Κοινωνικές Μελέτες της Επιστήμης’. ‘Φύλο και επιστήμη’.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση. Παρουσίαση θέματος - εργασιών.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

 


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Διδακτικά βιβλία (εξεταστέα ύλη) :

1. Πέτρος Μετάφας, Σημειώσεις για τις Επιστήμες. Φιλοσοφία, Ιστορία και Κοινωνιολογία των Επιστημών. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 2018.

2. James Ladyman, Τι είναι η Φιλοσοφία της Επιστήμης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2015.

3. Herbert Butterfield, Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήμης (1300-1800), εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2010.

Προτεινόμενη Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

- A.C. Crombie, Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο (2 τόμοι), εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2006.

- Michel Blay & Ευθύμιος Νικολαϊδης, Η Ευρώπη των Επιστημών. Η συγκρότηση ενός επιστημονικού χώρου, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2015.

- Steven Shapin, Η Επιστημονική Επανάσταση, εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα 2003.

- Chalmers A.F., Τι είναι αυτό που το λέμε Επιστήμη; Μια προσέγγιση της φύσης, του καθεστώτος και των μεθόδων της επιστήμης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1998.

- Ian Hacking, Αναπαριστώντας και Παρεμβαίνοντας, Eισαγωγικά θέματα στη Φιλοσοφία της Φυσικής Eπιστήμης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ 2002.

[ εκτενής Γενική Βιβλιογραφία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα upatras e-class ].