Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Μαθηματική Ανάλυση

Κωδικός Μαθήματος: MCC103 
Εξάμηνο: 1
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 4
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Αθανάσιος Αργυρίου  Αθανάσιος Αργυρίου- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η γνώση των βασικών Μαθηματικών, απαραίτητων για όλα τα μαθήματα που ακολουθούν στο Τμήμα Φυσικής.

Δεξιότητες
Μαθηματική Προτυποποίηση Προβλημάτων Φυσικής και Επίλυσή τους.

Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις μαθηματικών Λυκείου. Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1) Αριθμοί.
2) Συναρτήσεις μιας Ανεξάρτητης Μεταβλητής.
3) Όριο και Συνέχεια Συνάρτησης.
4) Παραγώγιση Συναρτήσεων.
5) Εφαρμογές των Παραγώγων στη Μελέτη Συναρτήσεων.
6) Σειρές.
7) Αόριστα και Ορισμένα Ολοκληρώματα.
8) Εφαρμογές.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παράδοση στον πίνακα, παρουσιάσεις με power point,, επίλυση εφαρμογών στο σπίτι. Συνιστάται η χρήση πακέτων υπολογιστικής ¶λγεβρας

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1) Β. Ν. Ζαφειρόπουλου, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, εκδόσεις Πανεπ. Πατρών, 2010.
2) Β. Ν. Ζαφειρόπουλου, Γ. Ν. Μπροδήμας, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, εκδόσεις Πανεπ. Πατρών, 2010.
3) F. Ayres, ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, μετάφραση Σ. Κ. Περσίδης και Χ. Κ. Τερζίδης του Schaum's Outline Series of «Theory and Problems of Differential and Integral Calculus», McGraw-Hill, ΕΣΠΙ Εκδοτική, Αθήνα, 2009.
4) L. I. Holder, J. DeFranza, J. M. Pasachoff, CALCULUS, Sec. Ed., Brooks/Cole Publ, California, 1994.