Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Εργαστήριο Φυσικής Ι

Κωδικός Μαθήματος: PLC111 
Εξάμηνο: 1
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Χριστόφορος Κροντηράς  Χριστόφορος Κροντηράς- Περισσότερες Πληροφορίες
    Γεώργιος Λευθεριώτης  Γεώργιος Λευθεριώτης- Περισσότερες Πληροφορίες
    Ευάγγελος Βιτωράτος  Ευάγγελος Βιτωράτος- Περισσότερες Πληροφορίες
    Πέτρος Μετάφας  Πέτρος Μετάφας- Περισσότερες Πληροφορίες
    Δημήτριος Κορφιάτης  Δημήτριος Κορφιάτης- Περισσότερες Πληροφορίες
  Υπεύθυνος Εργαστηρίου:   Σταυρούλα Γεωργά  Σταυρούλα Γεωργά- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η απόκτηση βασικής εμπειρίας στη συλλογή και αξιοποίηση πειραματικών αποτελεσμάτων.  

Δεξιότητες
Εξοικείωση των φοιτητών με βασικές τεχνικές, όπως είναι η χάραξη καμπύλης σε δεκαδικούς, ημιλογαριθμικούς και λογαριθμικούς άξονες και  η πραγματοποίηση μετρήσεων με απλά όργανα.
 
Προαπαιτήσεις
Στοιχειώδεις γνώσεις θεωρίας πιθανοτήτων και απειροστικού λογισμού από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Η έννοια του σφάλματος-τυχαία και συστηματικά σφάλματα 
Στατιστική ανάλυση μετρήσεων-κανονική κατανομή
Απόλυτο και σχετικό σφάλμα-τυπική απόκλιση σειράς μετρήσεων και μέσης τιμής
Σημαντικά ψηφία
Διάδοση σφαλμάτων
Χάραξη γραφικής παράστασης
Δεκαδικό Σύστημα Αξόνων. Ημιλογαριθμικά και Λογαριθμικά Διαγράμματα.
Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R-C

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις. Πραγματοποίηση εργαστηριακών μετρήσεων και υπολογισμών
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Υποβολή εκθέσεων μετά από κάθε άσκηση
Εξετάσεις
 
Γλώσσα διδασκαλίας
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στην Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων, Καμαράτος Μ., εκδ. Κλειδάριθμος 2020

Εργαστήριο φυσικής Ι, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων-θεωρία Σφαλμάτων, Σακκόπουλος Σωτ., Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Φυσικής ι, Σακκόπουλος Σωτ., Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών

 «Πιθανότητες και Στατιστική», Murray Spiegel (Μετάφραση στην Ελληνική)

«Μαθήματα Φυσικής για τα παιδιά των φίλων μου», Marie Curie