Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Κοσμολογία

Κωδικός Μαθήματος: TAC446 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Κωνσταντίνος - Νεκτάριος Γουργουλιάτος  Κωνσταντίνος - Νεκτάριος Γουργουλιάτος- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
1. Κατανόηση της κοσμολογικής γειτονιάς μας.
2. Κατανόηση του σύμπαντος ως φυσικού συστήματος μεγάλης κλίμακας.
3. Διαπίστωση ότι ορισμένες αστρονομικές παρατηρήσεις έχουν μεγάλη κοσμολογική σημασία.
4. Γνωριμία με τις επικρατούσες κοσμολογικές θεωρίες και με ορισμένες νέες απόψεις για το σύμπαν .

Δεξιότητες
1. Ικανότητα στη μελέτη φυσικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.
2. Ικανότητα στην κατανόηση/διαπραγμάτευση θεωριών, στις οποίες εμπλέκονται φυσικές ποσότητες με πολύ διαφορετικές τάξεις μεγέθους.
3. Εξοικείωση με πειράματα και παρατηρήσεις που επιτυγχάνονται με τεχνολογίες αιχμής .

Προαπαιτήσεις
---

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος 

1. Ανασκόπηση των βασικών αστρονομικών παρατηρήσεων που οδήγησαν στο μοντέλο του διαστελλόμενου Σύμπαντος.
2. Νευτώνεις προσεγγίσεις του σύμπαντος. 
3. Μετρική Robertson Walker. Εξισώσεις Friedmann, ρευστού. 
4. Κοσμολογικές Αποστάσεις.
5. Το νεαρό θερμό Σύμπαν. 
6. Κοσμική Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου. 
7. Σκοτεινοί χρόνοι και επανιονισμός.
8. Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο της Κοσμολογίας – Πληθωριστική Διαστολη.  

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 

Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων power-point, πολυμέσων, διαδικτύου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Στην περίπτωση που παρακολουθούν και αλλοδαποί φοιτητές, οι παραδόσεις μπορούν να γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
1. R. D'Inverno, Introducing Einstein's Relativity, Oxford University Press, 1995.
2. J. N. Islam, An introduction to mathematical cosmology, Cambridge University Press, 1993. 
3. R. A. Freedman, R. M. Geller, W. J. Kaufmann III, Universe, 10th edition, W. H. Freeman and Company, 2014.
4. J. L. Martin, Γενική σχετικότητα: Μία βασική εισαγωγή για φυσικούς, μετάφραση στην ελληνική γλώσσα της 2ης έκδοσης του ξενόγλωσσου βιβλίου, Παν/κές Εκδόσεος Κρήτης, 2003.
5. F. H. Shu , Αστροφυσική - Δομή και εξέλιξη του Σύμπαντος, Τόμος ΙΙ: Γαλαξίες - Ηλιακό Σύστημα, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2003.
6. B. F. Schutz, A first course in general relativity, Cambridge University Press, 1985.
7. Β. Γερογιάννη, Κοσμολογία, Σημειώσεις Παν/μίου Πατρών.
8. Σημειώσεις Κοσμολογίας, Κ.Ν. Γουργουλιάτος.
 
 
 


Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 Νέες Σημειώσεις του μαθήματος "Κοσμολογία" (2016)  2016-05-18

Διάφορα
 Διευκρινίσεις για την ύλη του μαθήματος   2019-06-04