Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Κωνσταντίνα Ζαμπάρα

Τίτλος: Λέκτορας 
Τομέας: Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής 
E-mail: zabara[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο:        
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης: