Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Βασίλειος Λουκόπουλος

Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: vxloukop[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997447       
    Ώρες Διαθεσιμοτητας: ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00-13:00, ΠΕΜΠΤΗ 13:00-15:00 
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

Βιογραφικό Σημείωμα: tmima/staff/files/File/CV -- Loukopoulos V - Greek -2013.pdf

Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Πατρών, 2021-σήμερα.

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Πατρών, 2016-2021.

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Πατρών, 2011-2016.

Λέκτορας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Πατρών, 2007-2011.

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (member of Editorial Board) του Διεθνούς επιστημoνκού περιοδικού Mathematical Problems in Engineering (Hindawi Publishing Corporation).

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (member of Editorial Board) του Διεθνούς επιστημoνκού περιοδικού ISRN Mathematical Physics(Hindawi Publishing Corporation).Κριτής Εργασιών σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Ινστιτούτα:
«Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering - CMAME» (Published by Taylor & Francis).
«Numerical Heat Transfer» (Published by Elsevier Science Inc.).
«Applied Mathematical Modeling» (Published by Elsevier Science Inc.).
«Computer and Mathematics with Applications» (Published by Elsevier Science Inc.).
«Nonlinear Analysis: Modelling and Control».
«Computers and Fluids» (Published by Elsevier).
«Engineering Analysis with Boundary Elements» (Published by Elsevier).
International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow (Emerald).
Journal of Computational Methods in Science and Engineering (JCMSE).
Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES) (Published by Tech Science Press).
Heat and Mass Transfer (Springer).
Chemical Engineering Communications (Published by Taylor & Francis).
International Journal for Numerical Methods in Fluids (Published by John Wiley & Sons, Ltd).
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences (Royal Society Publishing).
«The Open Fuels and Energy Science Journal» (Published by Bentham Science Publishers).
International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering.
WSEAS Organization (World Scientific & Engineering Academic Society).
«Thermal Science» (Published by Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade).Συνεργασίες με άλλα ιδρύματα
•Max Planck Institute, Germany.
•King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia.
•École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland.
•Institute of Chemical Engineering Sciences (ICE/HT), Greece.
•School of Medicine, Department of Medical Physics, University of Patras, Greece.
•Faculty of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.Δημοσιεύσεις
 1. V.C. Loukopoulos, G.A Katsiaris and G.T. Karahalios, A steady-state solver for the simulation of Taylor vortices in spherical annular flow, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 192, 2993-3003 , 2003
 2. V.C. Loukopoulos, D. Gavril, G. Karaiskakis, An Inverse Gas Chromatographic Instrumentation for the Study of Carbon Monoxide’s Adsorption on Rh/SiO2 Catalyst, Under Hydrogen-Rich Conditions, Instrumentation Science & Technology, Vol. 31 (2), 165-181 , 2003
 3. V.C. Loukopoulos, E.E. Tzirtzilakis, Biomagnetic channel flow in spatially varying magnetic field, International Journal of Engineering Science, Vol. 42, 571-590, 2004
 4. V.C. Loukopoulos, D. Gavril, G. Karaiskakis and N.A. Katsanos, Gas chromatographic investigation of the competition between mass transfer and kinetics on a solid catalyst, J. Chromatogr A., Vol 1061/1, 55-73 , 2004
 5. D. Gavril, V.C. Loukopoulos, and G. Karaiskakis, Study of CO dissociative adsorption over Pt and Rh catalysts by Inverse Gas Chromatography, Chromatographia. 59(11), 721-729 , 2004
 6. Khan Rashid Atta, Dimitrios Gavril, Vassilios Loukopoulos and George Karaiskakis, Study of the Influence of Surfactants on the Transfer of Gases into Liquids by Inverse Gas Chromatography, J. Chromatogr A, Vol. 1023, 287-296 , 2004
 7. V.C. Loukopoulos, G.T. Karahalios, Taylor vortices in annular spherical flow at large aspect ratios, Physics of Fluids, Vol. 16 (7), 2708-2711 , 2004
 8. D. Gavril, V. Loukopoulos, A. Georgaka, A. Gabriel, G. Karaiskakis, Inverse gas chromatographic investigation of the effect of hydrogen in carbon monoxide adsorption over silica supported Rh and Pt-Rh alloy catalysts, under hydrogen-rich conditions, J. Chromatogr. A, Vol. 1087 (1-2), 158-168 , 2005
 9. V.C. Loukopoulos, Taylor vortices in annular heated spherical flow at medium and large aspect ratios, Physics of Fluids, Vol. 17 (1), 0181081-0181084 , 2005
 10. V.C. Loukopoulos, A numerical technique for the solution of the Navier-Stokes equations of unsteady flow, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 195, 534-550 , 2006
 11. E.E. Tzirtzilakis, V.C. Loukopoulos, Biofluid flow in channel under the action of a uniform localized magnetic field, Computational Mechanics, Vol. 36, 360-374 , 2006
 12. V.C. Loukopoulos, Flow in a Slightly Differentially Rotating Spherical Shell, Wseas Transactions on Fluid Mechanics, Vol. 1(6), 542-549 , 2006
 13. D. Gavril, A. Georgaka, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, B.E. Nieuwenhuys, On The Mechanism of Selective CO Oxidation on Nanosized Au/γ-Al2O3 Catalysts, Gold Bull., Vol. 39, 192-199, 2006
 14. N.A. Katsanos, J. Kapolos, D. Gavril, N. Bakaoukas, V. Loukopoulos, Ath. Koliadima and G. Karaiskakis, Time distribution of adsorption entropy of gases on heterogeneous surfaces by reversed-flow gas chromatography, J. Chromatogr. A, Vol. 1127, 221-227 , 2006
 15. E.E. Tzirtzilakis, M. Xenos, V.C. Loukopoulos and N.G. Kafoussias, Turbulent biomagnetic fluid flow in a rectangular channel under the action of a localized magnetic field, International Journal of Engineering Science, Vol. 44, 1205-1224, 2006
 16. D. Gavril, A. Georgaka, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, Gas chromatographic investigation of the effects of hydrogen and temperature on the nature of the active sites related to CO adsorption on nanosized Au/γ-Al2O3, J. Chromatogr. A, Vol. 1164, 271-280 , 2007
 17. D. Gavril, A. Georgaka, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, Inverse gas chromatographic investigation of the active sites related to CO adsorption over Rh/SiO2 catalysts in excess of hydrogen, J. Chromatogr. A, Vol. 1160, 289-298 , 2007
 18. N. Niakas, V.C. Loukopoulos and C. Douskos, An Accurate Numerical Solver on Second Order PDEs with Variable Coefficients in Three Dimensions, Applied Mathematics and Computation, Vol. 204 , 50-57, 2008
 19. A. Georgaka, D. Gavril, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, BE Nieuwenhuys, H(2) and CO(2) coadsorption effects in CO adsorption over nanosized Au/gamma-Al(2)O(3) catalysts, J Chromatogr A., Vol. 1205, 128-36, 2008
 20. V.C. Loukopoulos and I.K. Kalavrouziotis, Reuse of municipal reclaimed wastewater for the irrigation in soils and plants: Aitoloakarnania in Western Greece as an example, Fresenius Environmental Bulletin 17 (4), 434-438, 2008
 21. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, An accurate, stable and efficient domain-type meshless method for the solution of MHD flow problems, Journal of Computational Physics, Vol. 228, 8135-8160, 2009
 22. N. Niakas, V.C. Loukopoulos and C. Douskos, FDM on Second-Order Partial Differential Equations in 3D, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 52, 278-283, 2010
 23. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Meshfree point collocation schemes for 2D steady state incompressible Navier-Stokes equations in velocity-vorticity formulation for high values of Reynolds number, Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 59, 31-64, 2010
 24. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Numerical solution of non-isothermal fluid flows using local radial basis functions (LRBF) interpolation and a velocity-correction method, Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 64, 187-212, 2010
 25. V.C. Loukopoulos, G.C. Bourantas, E.D. Skouras and G.C. Nikiforidis, Localized meshless point collocation (LMPC) method for time-dependent magnetohydrodynamics (MHD) flow through pipes under a variety of wall conductivity conditions, Computational Mechanics, Vol. 47, 137-159, 2011
 26. E.D. Skouras, G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Truly meshless localized type techniques for the steady-state heat conduction problems for isotropic and functionally graded materials, Boundary Elements Analysis in Engineering, Vol. 35, 452-464, 2011
 27. G.C. Bourantas and V.C. Loukopoulos, A localized RBF meshfree method for the numerical solution of the KdV-Burger’s equation, Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 86 , 275-300, 2012
 28. A.N. Kalarakis, G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and V.N. Burganos, Lattice-Boltzmann and meshless point collocation solvers for fluid flow and conjugate heat transfer, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 70, 1428-1442, 2012
 29. V.C. Loukopoulos and G.C. Bourantas , MLPG6 for the solution of incompressible flow equations, Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 88, 531-558, 2012
 30. G.C. Bourantas, D. Korfiatis, V.C. Loukopoulos and K- Thoma, Numerical simulation of the unsteady nonlinear heat transfer problems. Application on nanosecond laser annealing of Si, Applied Surface Science, Vol. 258, 7266-7273, 2012
 31. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, A meshless scheme for incompressible fluid flow using a velocity-pressure correction method, Computers and Fluids, Vol. 88, 189-199, 2013
 32. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and V.N. Burganos, Heat transfer and natural convection of nanofluids in porous media, European Journal of Mechanics - B/Fluids, , 2013
 33. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Natural convection of nanofluids flow with “nanofluid-oriented” models of thermal conductivity and dynamic viscosity in the presence of heat source, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 23, 248-274, 2013
 34. V.C. Loukopoulos, G.T. Messaris, G.C. Bourantas, Numerical Solution of the Incompressible Navier-Stokes Equations in Primitive Variables and Velocity-Vorticity Formulation, Applied Mathematics and Computation, Vol. 222, 575-588, 2013
 35. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, V.N. Burganos and G.C. Nikiforidis, A meshless point collocation treatment of transient bioheat problems, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, Vol. 30, 587–601, 2014
 36. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, MHD natural-convection flow in an inclined square enclosure filled with a micropolar-nanofluid, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 79, 930-944, 2014
 37. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, Modeling the natural convective flow of micropolar nanofluids, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 68, 35-41, 2014
 38. George C. Bourantas, Mehdi Ghommem, George C. Kagadis, Konstantinos Katsanos, Vassilis C. Loukopoulos, Vasilis N. Burganos, and George C. Nikiforidis, Real-time tumor ablation simulation based on the dynamic mode decomposition method, Medical Physics, Vol. 41, 053301, 2014
 39. V.C. Loukopoulos and G.C. Bourantas, Solution of two-dimensional linear and nonlinear unsteady Schrödinger equation using “quantum hydrodynamics” formulation with a MLPG Collocation method, CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 103, 49-70, 2014
 40. V.C. Loukopoulos, Criteria and Limits for Flow Modes of the Spherical Taylor-Couette Problem in Medium and Wide Gaps, Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, Vol. 15, 825-846, 2015
 41. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, H.A. Chowdhuty, G.R. Joldes, K. Miller and S. P.A. Bordas, An implicit potential method along with a meshless technique for incompressible fluid flows for regular and irregular geometries in 2D and 3D, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 77, 97–111, 2017
 42. G. C. Bourantas, K. A. Mountris, V. C. Loukopoulos, L. Lavier and K. Miller, Strong-form approach to elasticity: hybrid Finite Difference – Meshless Collocation Method (FDMCM), Applied Mathematical Modelling, Vol. 57, 316-338, 2018
 43. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, G.R. Joldes, A. Wittek and K. Miller, An explicit meshless point collocation method for electrically driven magnetohydrodynamics MHD) flow, Applied Mathematics and Computation, Vol. 348, 215–233, 2019
 44. 44. George Bourantas, Benjamin Zwick, Grand Joldes, Vassilios Loukopoulos, Angus Tavner, Adam Wittek, Karol Miller, An explicit meshless point collocation solver for incompressible Navier-Stokes equations, Fluids, Vol. 4, 164, 2019
 45. DS Lampropoulos, GC Bourantas, BF Zwick, GC Kagadis, A Wittek, K Miller, VC Loukopoulos, Immersed boundary finite element method for blood flow simulation, arXiv preprint arXiv:2007.13411, , 2020
 46. DS Lampropoulos, GC Bourantas, BF Zwick, GC Kagadis, A Wittek, K Miller, VC Loukopoulos, Intracranial hemodynamics simulations: An efficient and accurate immersed boundary scheme, arXiv preprint arXiv:2007.13411, , 2020
 47. CostasPapadopoulos, Eleni K. Efthimiadou, Michael Pissas, David Fuentes, Nikolaos Boukos, Vassilios Psycharis, George Kordas, Vassilios C. Loukopoulos and George C. Kagadis, Magnetic Fluid Hyperthermia Simulations in Evaluation of SAR Calculation Methods, Physica Medica, Vol. 71, 39–52, 2020
 48. Nikolaos P. Karagiannakis, George C. Bourantas, Eugene D. Skouras, Vassilios C. Loukopoulos, Karol Miller, Vasilis N. Burganos, Modeling the natural convection flow in a square porous enclosure filled with a micropolar nanofluid under magnetohydrodynamic conditions, Applied Sciences, Appl. Sci. 2020, 10, 1633, 2020
 49. V. C. Loukopoulos, G. C. Bourantas and K. Miller, Study of the thermo-magneto-hydrodynamic flow of micropolar-nanofluid in square enclosure using dynamic mode decomposition and proper orthogonal decomposition, European Journal of Mechanics / B Fluids, Vol. 84, 272–288, 2020
 50. Ioannis D. Boutopoulos, Dimitrios S. Lampropoulos, George C.Bourantas, Karol Miller and Vassilios C. Loukopoulos, Two Phase Biofluid Flow Model for the Magnetic Drug Targeting, Symmetry, special issue on “Fluid Mechanics Physical Problems and Symmetry”, Symmetry 2020, 12, 1083, 2020