Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: kandriko[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: 261 0 997467       
Γραφείο: 313, Κτήριο Α - Τμήμα Φυσικής (2ος όροφος)     
Διεύθυνση:  Πανεπιστημιούπολη, 26500, Πάτρα   


Μαθήματα