Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Αθανάσιος Παπαγεωργίου

Τίτλος: Μεταδιδάκτωρ/Διδακτική Εμπειρία 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: apapageorgiou[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610996907       
     
Διεύθυνση: