Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Κωνσταντίνος Παπαγγελής

Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: kpapag[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: +302610969926       
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης: