Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Ευάγγελος Ζυγούρης

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τομέας: Κρυφή Ομάδα 
E-mail: ez[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997465       
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης:   
Σύντομο Βιογραφικό
Evangelos Zigouris
Associate Professor

Electronics Laboratory
Division of Electronics and Computers
Physics Dept. – University of Patras
Rio - Patras 26500
Tel: 2610 997465
FAX: 2610 997456
Email:
ez@physics.upatras.gr
Studies:
Associate Professor Evangelos Zigouris has received his BSc in Physics and his PhD in Electronics, both from the Physics Dept., University of Patras.

Professional Experience Record:
Date :      April 2003 onwards
Location :  Patras
Organisation :   University of Patras, Physics Dept., Div. of Electronics and Computers, Electronics Lab.
Position :   Associate Professor
Responsibilities :   Teaching, both at UG and PG level and,
Researching in the Embedded System Design Area with Emphasis in Telecommunications, Image Processing and in Computer Architecture.

Since 1984 to 2003, Associate Professor Dr. Evangelos Zigouris, has serviced at the same Dept. in various positions (first as a Research Assistant and as a Lecturer and then as an Ass. Professor). He has been active in teaching both at UG and PG level and in researching, mainly in the area of Digital Filter Structures and in Embedded Systems.

Between September 1982 to February 1984, he has been with the University of Linkoping, Electrical Engineering Dept., Sweden, as a Visiting Research Assistant, working on the Design and the Development of Digital Filter Structures.

He started his academic career in January 1975 as a Research Assistant at the Physics Dept., University of Patras, by doing his PhD.


Current research interests include:

• Remote controlled embedded systems, Systems for real-time digital signal and image processing that are controlled via Ethernet/Internet.
• Development of architectures for remote laboratories with emphasis in Signal Processing Systems with DSPs (R-DSP Lab).
• CPUs, DSP cores using VHDL/Verilog in FPGAs.
• Control and Data Acquisition Systems. Voice Processing (LP/LD-CELP coding, non-linear filters, etc).
• Image processing and algorithm implementation concentrating on Image Segmentation and Image Coding.
• Software/Hardware co-design for telecommunication applications especially focused on real-time voice coding as well as on modems development by means of DSPs.

Has participated in research or educational programs funded by the European Union and/or the Greek government.

Recent Programs et al.:

• [2006-2008] "Design and Development of Field Programmable Analog Arrays (FPAAs) for Prototyping Analog Filters Using Wave Filter Structures", Operational Program for Educational and Vocational Training II (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Program Pythagoras II.
• [2009-2010] "Control and Communication with Data Acquisition Devices Independently of the Operating System", Innovation Voucher, in Cooperation with Thyratron LTD.


Current teaching activities:

He is teaching courses at undergraduate (UG) or postgraduate (PG) level in the following subjects, at least the last ten years:

- Digital Electronics (UG)
- Microcomputer Architecture (UG)
- System Design with μPs and μCs (UG)
- Sensors, μCs and Data Acquisition Systems (PG)
- Digital Signal Processing System Design with DSPs (PG)
- Computer Architecture –Digital Systems Design with VHDL (PG)

Other activities:

During the last five years, Associate Prof. Dr. Evangelos Zigouris has been responsible for the Design, Development and Implementation of three new PG level Labs, with 10 Workstations each, to support the subjects, System Design with DSPs, Digital System Design with VHDL and Sensors, μCs and Data Acquisition Systems. These Labs, internationally competitive, were built correspondingly around Texas Instruments DSPs based boards (TMS 320C6713 and C6416), Alteras’ DE2 boards and Arduino boards and funded mostly by the Greek state and TIs donation. For each of these Labs he has also written a series of Lab Exercises (in Greek), for the Postgraduate Students.

Associate Prof. Dr. Evangelos Zigouris has supervised or actively participated in several Ph.Ds., MSc Theses and Diploma Theses.

Has published 46 papers in Journals and Conference Proceedings.

Has over 80 references to his work in Journals, Conference Proceedings, Books, and Theses.Recent Publications:
- Kalantzopoulos, E. Galetakis, C. Katsenos, & E. Zigouris, "An Interactive Remote Laboratory on Basic Computer Architecture Using Altera DE2 Board", International Journal of Online Engineering, i-JOE, Vol. 9, No. 5, pp. 9-16, September 2013.
- D. Besiris & E. Zigouris, "Dictionary-based Color Image Retrieval using Multiset Theory", Journal of Visual Communication and Image Representation, 2013, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2013.07.009.
- Kalantzopoulos & E. Zigouris, "Real-Time DSP Applications Remotely Controlled Through Customized GUIs", Proc. of the EDERC, 5th European DSP Education and Research Conference 2012, Amsterdam, The Nederlands, 13-14 September 2012.
- M. Gotsopoulos, A. Kalantzopoulos & E. Zigouris, "Remote Controlled DSP based Image Capturing and Processing System Featuring Two-Axis Motion", Proc. of the EDERC, 4th European DSP Education and Research Conference 2010, Nice, France, 1-2 December 2010.
- Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos & E. Zigouris, "Remotely Controlled Real-Time DSP Applications through Customized GUIs based on LabVIEW", International Journal of Online Engineering, i-JOE, Vol. 6, Special Issue: REV2010, pp. 36-40, September 2010.
- Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos & E. Zigouris, "Remotely Controlled Real-Time DSP Applications through Customized GUIs based on LabVIEW", Proc. of the REV 2010, 7th International Conference on Remote Engineering & Virtual Instrumentation, Stockholm, Sweden, 29 June – 2 July 2010.
- G. Souliotis, N. Fragoulis, K. Giannakopoulos, D. Besiris & E. Zigouris, "Current-mode wave field programmable analogue arrays", International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 38, pp. 331–341, 2010.
- Kalantzopoulos, D. Markonis & E. Zigouris, "A Remote Laboratory for Real-Time Digital Image Processing on Embedded Systems", International Journal of Online Engineering, i-JOE, Vol. 5, No. 4, pp. 24-29, November 2009.
- Kalantzopoulos, D. Markonis & E. Zigouris, "A Remote Laboratory for Real-Time Digital Image Processing on Embedded Systems", Proc. of the ICL 2009, 12th International Conference on Interactive Computer aided Learning, Villach, Austria, 23-25 September 2009.
- M. Petouris, A. Kalantzopoulos & E. Zigouris, "An FPGA-based Digital Camera System Controlled from an LCD Touch Panel", Proc. of the ISSCS 2009, 9th International Symposium on Signals, Circuits & Systems, ISSCS 2009 Iasi, Romania, 9-10 July, 2009.
- Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos, & E. Zigouris, “R-DSP Lab: An Interactive Remote Laboratory”, Proc. of the PACET 2009, 1st PanHellenic Conference on Electronics and Telecommunications, Patras, Creece, 20-22 March 2009.
- V.K. Pothos, Ch. Theoharatos, E. Zigouris, & G. Economou, "Distributional-based Texture Classification using Non-Parametric Statistics", Pattern Analysis and Applications, Special Issue on Non-parametric Distance-based Classification Techniques and its Applications, Vol. 11, no 2, pp. 117-129, May 2008.
- Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos, & E. Zigouris, "A LabVIEW based Remote DSP Laboratory", International Journal of Online Engineering, Special Issue: REV2008, Vol. 4, pp. 36-44, 2008.