Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Πέτρος Περσεφόνης

Πέτρος Περσεφόνης
Τίτλος: Ομότιμος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών 
E-mail: pet-per[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997470       
     
Διεύθυνση:     
Σύντομο Βιογραφικό
ΣΥΝΤΟΜΟ B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Καθηγητή, Πέτρου Περσεφόνη
ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ:             Πέτρος   Περσεφόνης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  : Έγγαμος, πατέρας τεσσάρων παιδιών 
ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ:
 1. Πτυχίο Τμήματος Φυσικής Παν/μίου Θεσσαλονίκης
 2.  Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Φυσικής Παν/μίου Πατρών
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Μηχανική, Μηχανική Ρευστών, Θεωρία Σχετικότητας, Γενική Φυσική, Laser και Εφαρμογές, Εφαρμοσμένη Οπτική, Εργαστηριακές Ασκήσεις Οπτικής, Μηχανικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Laser
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Μη γραμμική οπτική στις οπτικές ίνες (Μεταπτυχιακό μάθημα στην κατεύθυνση Φωτονικής του Τμήματος Φυσικής και στο μεταπτυχιακό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), Lasers και εφαρμογές στην Ιατρική (Μεταπτυχιακό μάθημα στην κατεύθυνση Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής)
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :
 1. ‘‘Σημειώσεις Μηχανικής των Ρευστών’’ (Πάτρα 1985).
 2. “LASER Φυσική και Τεχνολογία” (Πάτρα 2001)
 3. ‘‘Μηχανική των Ρευστών’’(Υπερκείμενο για το Ε.Α.Π )
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάπτυξη συστημάτων Laser,  Laser και αισθητήρες οπτικών ινών,  Φωτονικά πολυμερή, Μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες υλικών, Ζ-scan, Φασματοσκοπία χρονικής ανάλυσης στην περιοχή των femtoseconds, Νανοσύνθετα φωτονικα υλικά, Βιοϋλικά, Διφωτονικές διεργασίες, Διφωτονικός αποχρωματισμός, Διφωτονικός πολυμερισμός, Νανο-μικρο-κατασκευές,  Σολιτόνια.
ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Επιβλέπων σε δεκα (10) Διδακτορικές Διατριβές ( Εχουν εκπονηθεί)
ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 13 ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 1. Από Επιτροπή Ερευνών Παν/μιου Πατρών ΄΄Ανάπτυξη και Κατασκευή Excimer laser υψηλής απόδοσης΄΄ Προυπολογισμός 1.000.000δρχ (Επιστημονικός υπεύθυνος).
 2. Από πρόγραμμα Eurolaser – 205 ΄΄Ανάπτυξη συστήματος laser με συνδυασμένη μελέτη του προιονισμού και της κυκλοφορίας του αερίου στην απόδοσή του΄΄. Προυπολογισμός 1.200.000δρχ (Επιστημονικός υπεύθυνος) 
 3. Από Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ-91 ΄΄Ανάπτυξη Συστήματος Στενών Παλμών Laser στην περιοχή femtosecond.΄΄, Προυπολογισμός 6.000.000δρχ (Επιστημονικός Υπεύθυνος).
 4. Από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΄΄Εξοπλισμός Εργαστηρίου Laser του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Πατρών΄΄, Προυπολογισμός 120.000.000δρχ (Υπεύθυνος του Έργου)
 5. Από Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ: Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ''Επαναπροσανατολισμός κατεύθυνσης και αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμ. Φυσικής του Παν/μίου Πατρών ‘’ Προυπολογισμός 79.800.000δρχ (Μέλος της ομάδας έργου).
 6. Από επιτροπή ερευνών Παν/μίου Πατρών. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή : ‘‘Μελέτη χρήσης αισθητήρων οπτικών ινών στην καταγραφή γεωδυναμικών φαινομένων.’’ Προυπολογισμός 6.000.000δρχ (Μέλος της ερευνητικής ομάδας).
 7. Από επιτροπή ερευνών Παν/μίου Πατρών. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή : ‘‘Ανάπτυξη συστήματος διφωτονικής μικροσκοπίας και εφαρμογές στη βιολογία, ιατρική, στα λεπτά υμένια και στις τρισδιάστατες οπτικές μνήμες”. Προυπολογισμός: 8.000.000δρχ  (Μέλος της ερευνητικής ομάδας).
 8. Από Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ : «Η φωτοφυσική μη γραμμικών οπτικών οργανικών υλικών και εφαρμογές». Προϋπολογισμός 32.000 Ευρώ (Μέλος της ερευνητικής ομάδας).
 9. Από  Πρόγραμμα  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι : «Μελέτη της δυναμικής των διεγερμένων καταστάσεων φωτονικών πολυμερών μέσω φασματοσκοπίας φθορισμού χρονικής ανάλυσης στην περιοχή των femtosecond». Προϋπολογισμός 50.000 Ευρώ (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
 10. Από επιτροπή ερευνών Παν/μίου Πατρών. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή : ‘‘Μελέτη της φωτο-φυσικής  νέων πολυμερικών υλικών για χρήση σε οπτικο-ηλεκτρονικά συστήματα.”. Προυπολογισμός : 24.000  Ευρώ (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
 11. Από  Πρόγραμμα  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ : «Μελέτη της μη γραμμικής απορρόφησης νέων υλικών μέσω της τεχνικής Z-scan». Προϋπολογισμός 50.000 Ευρώ (μέλος της ερευνητικής ομάδας)
 12. Από Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003: «Μελέτη συστημάτων αποδιαμόρφωσης αισθητήρων οπτικών ινών με φράγματα Bragg για την παρακολούθηση κατασκευών και τη μέτρηση γεωφυσικών παραμέτρων». Προϋπολογισμός 63.177 Ευρώ (μέλος της ερευνητικής ομάδας)
 13. Από Επιχειρισιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας. «Μελέτη Συστημάτων Αποδιαμόρφωσης Αισθητήρων Οπτικών Ινων μα φράγματα Bragg για την Παρακολούθηση Κατασκευών και τη Μέτρηση Γεωφυσικών Παραμέτρων και Αποστολή Μετρήσεων μέσω Συγκαναλικών Δυκτίων Τοπικών και Απομακρισμένων.» Προυπολογισμός : 483.142 Ευρώ (Επιστημονικός Υπεύθυνος του μέρους του έργου που  εκτελέσθηκε στο Εργαστήριο Laser)
 
Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ: 67
Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ : 38
Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ : 28
Δ. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 700