Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Βασίλειος Γερογιάννης

Βασίλειος Γερογιάννης
Τίτλος: Ομότιμος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: vgeroyan[_at_]physics.upatras.gr, vgeroyan[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610996-080, -901       
Γραφείο: Γ' Κτίριο Φυσικής, Ισόγειο / Γ' Κτίριο Φυσικής, 1ος Όροφος    Ώρες Διαθεσιμοτητας: Τρίτη 12.00-14.00, Τετάρτη 13.00-14.00 
Διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, Γ' Κτίριο, 1ος Όροφος   
Σύντομο Βιογραφικό

Έτος και τόπος γεννήσεως: 1951, Αθήνα. Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών. Ανώτατες σπουδές: Πτυχίο Φυσικού Παν/μίου Πατρών. Μεταπτυχιακές σπουδές: Διδάκτωρ Φυσικής Παν/μίου Πατρών. Προπτυχιακή διδασκαλία: Εισαγωγή στην Αστρονομία και την Αστροφυσική, Υπολογιστική Φυσική, Κοσμολογία, Ειδικά Θέματα Μηχανικής. Μεταπτυχιακή διδασκαλία: Μηχανική, Εφαρμογές Συμβολικού Προγραμματισμού, Ειδικά Θέματα Κοσμολογίας, Υπολογιστική Αστροφυσική. Έρευνα: αστρικά μαθηματικά μοντέλα – υπολογιστική αστροφυσική (υπολογιστική γενική σχετικότητα, λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων, κύματα βαρύτητας), κοσμολογικά μοντέλα με προγεωμετρίες, αριθμητική ανάλυση (κώδικες για την επίλυση προβλημάτων αρχικών τιμών στο μιγαδικό επίπεδο, κώδικες για τον υπολογισμό των ιδιοτιμών μιγαδικών τριδιαγωνίων μητρών καθώς και των ριζών μιγαδικών πολυωνύμων σε δοσμένες περιοχές του μιγαδικού επιπέδου), παράλληλος προγραμματισμός (μιγαδικά προβλήματα αρχικών τιμών, ιδιοτιμές μιγαδικών μητρών και ρίζες μιγαδικών πολυωνύμων σε δοσμένες περιοχές του μιγαδικού επιπέδου, μετανευτώνειες προσεγγίσεις στην υπολογιστική αστροφυσική). Εργασίες: 71 σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 22 σε συνέδρια, 2 σε τιμητικούς τόμους, 5 στην ερευνητική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη arXiv.org. Αλλα: Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, Μέλος της «Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας» (Hellenic Astronomical Society, HELAS), Μέλος της «International Astronomical Union» (IAU), Μέλος της  «Ελληνικής Εταιρείας Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας» (Hellenic Society of Relativity-Gravitation and Cosmology, HSRGC).

ΕΞΕΛΙΞΗ 
--- Ερευνητής Σπουδαστηρίου Μηχανικής Πανεπιστημίου Πατρών από τον Δεκέμβριο του 1973 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1978.
--- Βοηθός-Ερευνητής Εργαστηρίου Αστρονομίας Πανεπιστημίου Πατρών κατά τη διάρκεια του 1979.
--- Υπεύθυνος απογευματινής-νυκτερινής λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού UT 200 CDC Πανεπιστη- μίου Πατρών κατά τη διάρκεια του 1980.
--- Καθηγητής Εργαστηρίου Φυσικής ΚΑΤΕΕ Πατρών, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης και εκλογή μου, από 30-7-1979.
--- Επιμελητής Εργαστηρίου Αστρονομίας Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης και εκλογή μου, από 29-10-1980.
--- Λέκτορας Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 1268/1982, από 1-9-1982.
--- Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής ΤΕΙ Πατρών, μετά από διαπίστωση κατοχής των νομίμων για τη βαθμίδα προσόντων και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 1404/1983, από 24-9-1983.
--- Μόνιμος Λέκτορας Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από κρίση και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 1268/1982, από 16-4-1984.
--- Καθηγητής Φυσικής ΤΕΙ Πατρών, μετά από διαπίστωση κατοχής των νομίμων για τη βαθμίδα προσόντων και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 1404/1983, από 30-7-1984 μέχρι 31-12-1984.
--- Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από δημόσια προ- κήρυξη της θέσης στο γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική (Αστρικά Μαθηματικά Μοντέλα)" και εκλογή μου παμψηφεί, από 18-9-1986.
--- Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης στο γνωστικό αντικείμενο "Αστρικά Μαθηματικά Μοντέλα" και εκλογή μου, από 8-7-1994.
--- Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από κρίση για την εξέλιξή μου στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ομόφωνη θετική Εισήγηση και με θετικές τις ψήφους όλων των παρόντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, από 1-9-2003. Φ.Ε.Κ. Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Αρ. Φύλλου 202/26 Αυγούστου 2003, Πρυτανική Πράξη 7402/27.5.2003, Γνωστικό Αντικείμενο «Αστρικά Μαθηματικά Μοντέλα», σ. 1597.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Επιβλέπων σε Διδακτορικές Διατριβές
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή φυσικού κ. Α. Χατζόπουλου, προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της Υπολογιστικής Αστροφυσικής, με τίτλο "Συμβολή στο πρόβλημα της διαφορικής περιστροφής ενός λευκού νάνου με ανάπτυξη και εφαρμογή θεωριών διαταραχής". Ο κ. Χατζόπουλος αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών κατά το 1991 με τον βαθμό "άριστα".
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή μαθηματικού κ. Μ. Σιδηρά, προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της Υπολογιστικής Αστροφυσικής, με τίτλο "Συμβολή στο πρόβλημα του προσδιορισμού της δομής ενός πολυτροπικού αστέρα υπό την επίδραση διαφορικής περιστροφής, μαγνητικού πεδίου, και ιξώδους". Ο κ. Σιδηράς αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών κατά το 1995 με τον βαθμό "άριστα".
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή φυσικού κ. Ε. Ντάλλα, προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της Υπολογιστικής Αστροφυσικής, με τίτλο "Συμβολή στο πρόβλημα της θεμελίωσης και μελέτης της ζατρικιανής προγεωμετρίας με εφαρμογή σε αστροφυσικά και κοσμολογικά μοντέλα". Ο κ. Ντάλλας αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών κατά το 1996 με τον βαθμό "άριστα".
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή φυσικού κ. Π. Παπασωτηρίου, προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της Υπολογιστικής Αστροφυσικής, με τίτλο "Συμβολή στο πρόβλημα της μαγνητοϋδροδυναμικής μελέτης περιστρεφομένων αστέρων". Ο κ. Παπασωτηρίου αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών κατά το 1998 με τον βαθμό "άριστα".
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή φυσικού κ. Α. Κατελούζου, προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της Υπολογιστικής Αστροφυσικής, με τίτλο "Μαγνητοϋδροδυναμική μελέτη περιστρεφομένων αστέρων νετρονίων". Ο κ. Κατελούζος αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών κατά το 2009 με τον βαθμό "άριστα".
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή φυσικού κ. Ι. Σφαέλου, προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της Υπολογιστικής Αστροφυσικής, με τίτλο "Ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων για τη σχετικιστική μελέτη των αστέρων νετρονίων". Ο κ. Σφαέλος αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών κατά το 2010 με τον βαθμό "άριστα".
 
Αλλες δραστηριότητες σχετικές με Διδακτορικές Διατριβές
--- Μέλος τριμελών επιτροπών του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών και των αντιστοίχων εξεταστικών επιτροπών.
--- Μέλος εξεταστικών επιτροπών του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών.
--- Μέλος μίας εξεταστικής επιτροπής του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Αλλες δραστηριότητες σχετικές με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων
Έχω διδάξει επανειλημμένα, και διδάσκω κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, τα μεταπτυχιακά μαθήματα Μηχανική, Ειδικά Θέματα Κοσμολογίας, Υπολογιστική Αστροφυσική, Εφαρμογές Συμβολικού Προγραμματισμού.
 
Επιβλέπων σε Μεταπτυχιακές Ερευνητικές Εργασίες
--- Της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ειρήνης Βαλιάκα, προς απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση των Επιστημών Περιβάλλοντος, Γης και Διαστήματος με τίτλο "Φαινόμενα ιξώδους ροής σε περιστρεφόμενους λευκούς νάνους και αστέρες νετρονίων". Η κ. Βαλιάκα βαθμολογήθηκε με "άριστα" από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001.  
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Αναστασίου Κατελούζου προς απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση των Επιστημών Περιβάλλοντος, Γης και Διαστήματος,με τίτλο "Σχετικιστική αριθμητική διαπραγμάτευση αστέρων νετρονίων με έμφαση στην μέθοδο Hartle – Thorne". O κ. Κατελούζος βαθμολογήθηκε με "άριστα" από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002. 
--- Της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ελευθερίας Τζελάτη προς απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση των Επιστημών Περιβάλλοντος, Γης και Διαστήματος,με τίτλο "Φυσικά χαρακτηριστικά των αστέρων νετρονίων". Η κα Τζελάτη  βαθμολογήθηκε με "άριστα" από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006.
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Σωτηρίου Σανιδά προς απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση των Επιστημών Περιβάλλοντος, Γης και Διαστήματος,με τίτλο "Ευστάθεια και ταλαντώσεις υπέρπυκνων αστέρων". O κ. Σανιδάς βαθμολογήθηκε με "άριστα" από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007.
 --- Του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Αντωνίου Κατσιάνη προς απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής,με τίτλο "Θεωρίες για τη σκοτεινή ύλη και σχετικές εναλλακτικές θεωρίες". O κ. Κατσιάνης βαθμολογήθηκε με "άριστα" από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Βασιλείου Καραγεωργόπουλου προς απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής,με τίτλο "Μελέτη των περιστρεφόμενων αστέρων νετρονίων με έμφαση στη μέθοδο των μετανευτωνείων προσεγγίσεων". O κ. Καραγεωργόπουλος βαθμολογήθηκε με "άριστα" από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 
--- Του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Γεωργίου Κλεφτόγιαννη προς απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής,με τίτλο "Μελέτη τωνταλαντώσεων των αστέρων νετρονίων με έμφαση στις ακτινικές ταλαντώσεις τους". O κ. Κλεφτόγιαννης βαθμολογήθηκε με "άριστα" από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 
 --- Του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Κυριάκου Μελετίου προς απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής,με τίτλο "Σωματίδια χαμαιλέοντες και οι προοπτικές ανίχνευσης στο CAST". O κ. Μελετίου βαθμολογήθηκε με "άριστα" από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 
 
Ερευνητικά Προγράμματα
--- Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή υπ’ αριθ. 1932: "Αστέρες νετρονίων, αστέρες quark, αστέρες σολιτονίων: μαγνητοϋδροδυναμική υπολογιστική μελέτη των ιδιοτήτων τους", Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών, με έναρξη την 01-10-1998 και λήξη την 30-09-2001, και με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 6.000.000 δρχ.  
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Αυτές αναφέρονται στην ενότητα "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ". 
Α. Διατριβές
Α-01. Γερογιάννη, Β.Σ.: 1978, Συμβολή στο πρόβλημα της διαφορικής περιστροφής ενός υλικού σώματος, διδακτορική διατριβή.
 
Β,Γ. Εργασίες σε Ελληνική Πανεπιστημιακή Σειρά
Β-01. Γερογιάννη, Β.Σ.: 1975, Εξισώσεις Lagrange και Hamilton στην Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Publ. Dept. Mech. Patras Univ. Greece Ser. I No 8.
Γ-01. Geroyannis, V.S.: 1979, A FORTRAN program implementing numerical treatment of differentially rotating polytropic stars, Publ. Dept. Mech. Patras Univ. Greece Ser. II No 48.
Γ-02. Geroyannis, V.S.: 1979, The twin functions CADRE and GADRE as automatic integrator of double integrals with functional limits, Publ. Dept. Mech. Patras Univ. Greece Ser. II No 47.
 
Δ. Εργασίες στην Ερευνητική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη http://arXiv.org
D-01. Geroyannis, V.S.: 2001, The spin-down problem in the white dwarf of AE Aquarii: numerical study of a turn-over scenario, astro-ph/0103080, 49 pages.
D-02. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J.: 2002, A turn-over scenario for rotating magnetic white dwarfs: models with several values of mass, angular momentum, and magnetic field, astro-ph/0206476, 26 pages.
D-03. Geroyannis, V.S., Papasotiriou, P.J., & Valiaka, I.: 2002, Viscous dissipative effects in white dwarfs and neutron stars, astro-ph/0207024, 9 pages.
D-04. Geroyannis, V.S. : 2002, The turn-over scenario for white dwarfs and neutron stars, astro-ph/0207193, 6 pages. 
D-05.  Valvi, F.N., & Geroyannis, V.S.: 2002, On two Brownian-type classes of matrices with explicit Hessenberg inverses, math.NA/0208075, 20 pages. 
 
Ε. Εργασίες Συνεδρίων
Ε-01. Geroyannis, V.S.: 1989, Polytropic models in very rapid rotation, in J.A. Sellwood (ed.), "Dynamics of astrophysical disks" (Manchester-England 13-16 December 1988) Cambridge University Press, Cambridge, 127-128 .
Ε-02. Geroyannis, V.S.: 1989, Rotating viscopolytropic stellar models, "IAU Colloquium 121: Inside the sun", Versailles-France 22-26 May 1989.
Ε-03. Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A.: 1989, White dwarfs with magnetic field and differential rotation, "XI European Regional Astronomy Meeting of the IAU: New windows to the universe", Tenerife-Spain 3-8 July 1989.
Ε-04. Geroyannis, V.S.: 1990, An iterative technique for computing dissipative effects, "NATO Advanced Study Institute: Physics of star formation and early stellar evolution", Crete-Greece 27 May - 8 June 1990.
E-05. Geroyannis, V.S.: 1991, Numerical experiments with the generalized Lane-Emden differential equation in the complex plane, "NATO Advanced Study Institute: Chaotic dynamics, theory and practice", Patras-Greece 11-20 July 1991.
E-06. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N.: 1997, Numerical models simulating internal stellar rotation(s), "Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM) 1997: New trends in Astronomy and Astrophysics", Thessaloniki-Greece 2-5 July 1997.
E-07. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J.: 1997, Rotating magnetic white dwarf models with periods 1- 100 s, "Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM) 1997: New trends in Astronomy and Astrophysics", Thessaloniki-Greece 2-5 July 1997.
E-08. Geroyannis, V.S., & Dallas, T.G.: 1997, A thermodynamic study of zatrikean geodesics resulting from a discrete-geometry model, "Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM) 1997: New trends in Astronomy and Astrophysics", Thessaloniki-Greece 2-5 July 1997.
Ε-09. Geroyannis, V.S.: 1999, Accretion and rotation in white dwarfs: related problems, "Workshop on Accretion Processes in Astrophysical Environments", Athens-Greece January 15 1999.  
Ε-10. Geroyannis, V.S.: 2001, The turn-over scenario for white dwarfs and neutron stars, "5th Hellenic Astronomical Conference organized by the Hellenic Astronomical Society", Crete-Greece 20-22 September 2001.
Ε-11. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J.: 2001, The rotational behavior of the white dwarf in DQ Herculis: the turn-over scenario, "5th Hellenic Astronomical Conference organized by the Hellenic Astronomical Society", Crete-Greece 20-22 September 2001.
Ε-12. Geroyannis, V.S., Papasotiriou, P.J., & Valiaka, I.: 2001, Viscous dissipative effects in white dwarfs and neutron stars, "5th Hellenic Astronomical Conference organized by the Hellenic Astronomical Society", Crete-Greece 20-22 September 2001.
Ε-13. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N.: 2001, A numerical method for nonrelativistic computations of rotating magnetic compact stars obeying a variety of equations of state, "5th Hellenic Astronomical Conference organized by the Hellenic Astronomical Society", Crete-Greece 20-22 September 2001.
Ε-14. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J.: 2001, A Scilab program for computing rotating magnetic compact stars, "5th Hellenic Astronomical Conference organized by the Hellenic Astronomical Society", Crete-Greece 20-22 September 2001.
Ε-15. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J.: 2004, The Turnover Scenario for White Dwarfs with several values of Mass Angular Momentum, and Magnetic Field, Hellenic Astronomical Society: Proceedings of the Sixth Astronomical Conference, held at Penteli, Athens, 15-17 September, 2003. Edited by Paul Laskarides. Published by the Editing Office of the University of Athens, Athens, Greece, 2004, p.121. Bibliographic Code: 2004hell.conf..121G.
Ε-16. Dallas, T.G., & Geroyannis, V.S.: 2006, Classical Relativistic Tests in Zatrikean Pregeometry, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society. AIP Conference Proceedings, Volume 848, pp. 758-762 (2006). Bibliographic Code: 2006AIPC..848..758D.
Ε-17. Geroyannis, V.S., & Dallas, T.G.: 2006, A Three-Dimensional Extension to Zatrikean Pregeometry, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society. AIP Conference Proceedings, Volume 848, pp. 763-766 (2006). Bibliographic Code: 2006AIPC..848..763G.
Ε-18. Geroyannis, V.: 2012, Complex-plane strategy: application to astrophysical problems, 10th Hellenic Astronomical Conference, Proceedings of the conference held at Ioannina, Greece, 5-8 September 2011. Edited by Iossif Papadakis and Anastasios Anastasiadis., pp.23-23. Bibliographic Code: 2012hell.confR..23G.
Ε-19. Geroyannis, V.S., Valvi, F.N., & Dallas, T.G.: 2013, The global polytropic model for the solar and jovian systems revisited, 11th Hel.A.S. Conference, Athens, 9-12 September, 2013.
Ε-20. Dallas, T.G., & Geroyannis, V.S.: 2013, Computing polytropic models obeying specific metrics, 11th Hel.A.S. Conference, Athens, 9-12 September, 2013.
Ε-21. Dallas, T.G., & Geroyannis, V.S.: 2013, A simple almost-flat variable c cosmology, 11th Hel.A.S. Conference, Athens, 9-12 September, 2013.
Ε-22. Geroyannis, V.S., & Karageorgopoulos, V.G.: Critical rotation of general-relativistic polytropic models revisited, 11th Hel.A.S. Conference, Athens, 9-12 September, 2013.
  
Z. Εργασίες σε Τιμητικό Τόμο
Ζ-01. Papasotiriou, P.J., & Geroyannis, V.S.: 2003, A reliable numerical method for computing neutron star models obeying the relativistic Oppenheimer-Volkoff equations of hydrostatic equilibrium, RECENT ADVANCES IN MECHANICS AND RELATED FIELDS, Special Volume in Honour of Professor Constantine L. Goudas, Patras, 2003, 227-233.
Ζ-02. Geroyannis, V.S.: 2003, The turnover scenario for rotating magnetic neutron stars with several equations of staTE, RECENT ADVANCES IN MECHANICS AND RELATED FIELDS, Special Volume in Honour of Professor Constantine L. Goudas, Patras, 2003, 243-247. 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αστρικά Μαθηματικά Μοντέλα, Υπολογιστική Αστροφυσική, Αριθμητική Ανάλυση, Παράλληλος Προγραμματισμός    


Δημοσιεύσεις
 1. Tokis, J.N., & Geroyannis, V.S., Clarification on the law of angular momentum, Ap&SS 41, 475-480, 1976
 2. Geroyannis, V.S., & Tokis, J.N., Rotational dynamics of a deformable medium, Ap&SS 51, 409-427, 1977
 3. Geroyannis, V.S., Tokis, J.N., & Valvi, F.N., A second-order perturbation theory for differentially rotating gaseous polytropes, Ap&SS 64, 359-389, 1979
 4. Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., Differentially rotating gaseous polytropes: construction of a solar model with constant mass, Ap&SS 70, 161-171, 1980
 5. Drymonitou, M.A., Geroyannis, V.S., & Goudas, C.L., Numerical treatment of the unsteady hydromagnetic thermal boundary layer problem, Ap&SS 71, 87-100, 1980
 6. Geroyannis, V.S., Rotational dynamics of a deformable medium: further generalization, Ap&SS 73, 453-467, 1980
 7. Geroyannis, V.S., & Tokis, J.N., The Eulerian equations for differentially rotating gaseous polytropes, Ap&SS 68, 125-135, 1980
 8. Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., Rotational evolution of solar-type stars, Ap&SS 79, 367-378, 1981
 9. Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., Structure-distortion of polytropic stars by differential rotation: third-order perturbation theory, Ap&SS 74, 97-110, 1981
 10. Tokis, J.N., & Geroyannis, V.S., Unsteady hydromagnetic rotating flow near an oscillating plate, Ap&SS 75, 393-405, 1981
 11. Geroyannis, V.S., Rotational dynamics of celestial bodies: generalized rotation and consideration of angular momentum, Ap&SS 102, 255-261, 1984
 12. Geroyannis, V.S., Third-order perturbation theory for rotating polytropic stars, A&A 141, 425-429, 1984
 13. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Chandrasekhar's perturbation method-oriented theories: third-order results for uniformly and differentially rotating polytropic stars; reliability and accuracy of first- and second-order results for uniform rotation, ApJ 299, 695-705, 1985
 14. Geroyannis, V.S., Dynamical and kinematical near homoaxial rotations suitable for representation of nonuniformly rotating stars with extended atmospheres, Ap&SS 117, 245-260, 1985
 15. Geroyannis, V.S., Rotational dynamics of celestial bodies, II: particular and reducible near homoaxial rotations simulating nonuniformly rotating stars; definition and construction of preferred frames, Ap&SS 114, 175-189, 1985
 16. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Chandrasekhar's perturbation method-oriented theories up to third order for uniformly and differentially rotating polytropic stars: error-removing techniques, Ap&SS 126, 119-132, 1986
 17. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Numerical implementation of a perturbation theory up to third order for rotating polytropic stars: application to a solar model,, Ap&SS 123, 273-295, 1986
 18. Geroyannis, V.S., Stellar models under homoaxial rotation: respective Eulerian equation; simulation of nonuniformly rotating stars, Ap&SS 120, 43-59, 1986
 19. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Third-order perturbation theory: structure parameters of uniformly rotating polytropic stars; improvement and accuracy of the results, ApJS 62, 363-371, 1986
 20. Valvi, F.N., & Geroyannis, V.S., Analytic inverses and determinants for a class of matrices, IMA J. of Numerical Analysis 7, 123-128, 1987
 21. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Numerical implementation of a perturbation theory up to third order for rotating polytropic stars: structure parameters under differential rotation,, ApJ 312, 219-226, 1987
 22. Geroyannis, V.S., A complex-plane strategy for computing rotating polytropic models: efficiency and accuracy of the complex first-order perturbation theory, ApJ 327, 273-283, 1988
 23. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Chandrasekhar's perturbation method-oriented theories up to third order: structure parameters for rotating polytropic stars, ApJS 66, 139-149, 1988
 24. Geroyannis, V.S., Valvi, F.N., & Antonacopoulos, G.A., Higher-order perturbation theories for rotating polytropic stars: the numerical approach, IN MEMORIAM D. KOTSAKIS, Athens, 127-136, 1988
 25. Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., Models of white dwarfs under rapid uniform or differential rotation; numerical approach: the approximative phase, Ap&SS 149, 313-322, 1988
 26. Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A, Models of white dwarfs under rapid uniform or differential rotation: numerical results, ApJS 70, 661-677, 1989
 27. Geroyannis, V.S., & Flogaitis, C.J., Secular variations in the restricted problem: a numerical technique for studying stability of equilibrium solutions, Ap&SS 162, 71-84, 1989
 28. Geroyannis, V.S., & Flogaitis, C.J., The secular variations in the restricted problem: an explicit numerical approach, Ap&SS 155, 85-103, 1989
 29. Geroyannis, V.S., A complex-plane strategy for computing rotating polytropic models: numerical results for strong and rapid differential rotation, ApJ 350, 355-366, 1990
 30. Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., Models of white dwarfs distorted by magnetic field and differential rotation: numerical approach, Ap&SS 167, 29-39, 1990
 31. Geroyannis, V.S., Rotating viscopolytropic models, Ap&SS 167, 13-20, 1990
 32. Flogaitis, C.J., Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., The secular variations in the restricted problem's sixth-order theory and stability: an explicit numerical approach, Ap&SS 167, 139-159, 1990
 33. Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., White dwarfs with magnetic field and differential rotation, Ap&SS 169, 197-198, 1990
 34. Geroyannis, V.S., An iterative numerical technique for computing rotating viscopolytropic models, Ap&SS 186, 27-56, 1991
 35. Flogaitis, C.J., Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., Implementation of an explicit numerical method to the study of stability of asteroids with large eccentricities and inclinations, Earth, Moon, and Planets 52, 65-67, 1991
 36. Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., Models of white dwarfs under rapid uniform or differential rotation: numerical results II, ApJS 75, 499-506, 1991
 37. Geroyannis, V.S., Implementation of a complex-plane strategy to the computation of rotating polytropic models, Ap&SS 190, 43-55, 1992
 38. Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., Models of white dwarfs with magnetic field and differential rotation, ApJS 81, 377-385, 1992
 39. Geroyannis, V.S., & Sidiras, M.G., The effect of toroidal magnetic field and diferential rotation on self-gravitating polytropic models, Ap&SS 190, 139-144, 1992
 40. Geroyannis, V.S., A Global polytropic model for the solar system: planetary distances and masses resulting from the complex Lane-Emden differential equation, Earth, Moon, and Planets 61, 131-139, 1993
 41. Geroyannis, V.S., Rotating viscopolytropic models: energy dissipation and differential rotation setup, Ap&SS 203, 267-273, 1993
 42. Dallas, T.G., & Geroyannis, V.S., The boundary conditions for relativistic polytropic fluid spheres, Ap&SS 201, 249-271, 1993
 43. Geroyannis, V.S., & Sidiras, M.G., The effect of toroidal magnetic field and differential rotation on self-gravitating polytropic models II, Ap&SS 201, 229-241, 1993
 44. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., The inverse planetary problem: a numerical treatment, Earth, Moon, and Planets 63, 15-21, 1993
 45. Geroyannis, V.S. , Zatrikean pregeometry as a tool for modelling in theoretical astrophysics, Ap&SS 199, 53-76, 1993
 46. Geroyannis, V.S., & Dallas, T.G., Zatrikean pregeometry: number of alyssoids and the dilation factors, Ap&SS 200, 117-127, 1993
 47. Geroyannis, V.S., & Dallas, T.G., Zatrikean pregeometry: simple cosmological scenarios, Ap&SS 201, 117-127, 1993
 48. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., An iterative technique for computing rotating white dwarf models, ApJS 90, 501-510, 1994
 49. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N.: , Application of a global polytropic model to the Jupiter's system of satellites: a numerical treatment,, Earth, Moon, and Planets 64, 217-225, 1994
 50. Geroyannis, V.S., & Dallas, T.G., Comments on a global polytropic model for the Solar and Jovian systems, Earth, Moon, and Planets 65, 15-19, 1994
 51. Geroyannis, V.S., & Sidiras, M.G., Rotating viscopolytropic models: dissipative effects under the influence of a toroidal magnetic field, Ap&SS 232, 149-166, 1995
 52. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., Rotating magnetic white dwarf models, Ap&SS 249, 279-294, 1997
 53. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., Periods and other physical parameters of critically distorted, or almost spherically shaped, rotating magnetic white dwarfs, ApJS 121, 219-231, 1999
 54. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., Spin-up and Spin-down of rotating magnetic white dwarfs: a straightforward numerical approach, ApJ 534, 359-366, 2000
 55. Papasotiriou, P.J., & Geroyannis, V.S., Physical characteristics of critically distorted, or almost spherically shaped, rotating magnetic polytropic models, Ap&SS 278, 327-345, 2001
 56. Papasotiriou, P.J., & Geroyannis, V.S., A numerical study of the rotational behavior of the white dwarf in DQ Herculis, Ap&SS 281, 613-622, 2002
 57. Papasotiriou, P.J., & Geroyannis, V.S., A Scilab program for computing rotating magnetic compact objects, IJMPC (Computational Physics) 13, 297-314, 2002
 58. Geroyannis, V.S., Rotational behavior of magnetic white dwarfs: numerical study of a turnover scenario, ApJS 141, 485-502, 2002
 59. Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., A numerical study of the rotational behavior of the white dwarf in DQ Herculis, II: the turn-over scenario, Ap&SS 283, 241-251, 2003
 60. Papasotiriou, P.J., & Geroyannis, V.S., A Scilab program for computing general relativistic models of rotating neutron stars by implementing Hartle’s perturbation method,, IJMPC (Computational Physics) 14, 321-350, 2003
 61. Papasotiriou, P.J., Geroyannis, V.S., & Sanidas, S.A., Numerical methods for solving the relativistic Oppenheimer-Volkoff equations, IJMPC (Computational Physics) 18, 1735-1746, 2007
 62. Geroyannis, V.S., & Katelouzos, A.G., Numerical treatment of Hartle's perturbation method for differentially rotating neutron stars simulated by general-relativistic polytropic models, IJMPC (Computational Physics) 19, 1863-1908, 2008
 63. Geroyannis, V.S., Katelouzos, A.G., & Valvi, F.N., Magnetized rotating neutron stars simulated by general-relativistic polytropic models: the numerical treatment, IJMPC (Computational Physics) 22, 1107-1137, 2011
 64. Geroyannis, V.S., & Sfaelos, I.E., Numerical treatment of rotating neutron stars simulated by general-relativistic polytropic models: a complex-plane strategy, IJMPC (Computational Physics) 22, 219-248, 2011
 65. Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., A Runge-Kutta-Fehlberg code for the complex plane: comparing with similar codes by applying to polytropic models, IJMPC (Computational Physics) 23, 1250038(1-15)., 2012
 66. Valvi, F.N., & Geroyannis, V.S., Explicit inversion for two Brownian-type matrices, Applied Mathematics 2012, 3, 1068-1073, 2012
 67. Sfaelos, I., & Geroyannis, V., Third-order corrections and mass-shedding limit of rotating neutron stars computed by a complex-plane strategy, International Journal of Astronomy and Astrophysics 2012, 2, 210-217, 2012
 68. Katelouzos, A., & Geroyannis, V., Computing differentially rotating neutron stars obeying realistic equations of state by using Hartle’s perturbation method, International Journal of Astronomy and Astrophysics 2013,3, 217-226, 2013
 69. Valvi, F.N., & Geroyannis, V.S., Counting and computing the eigenvalues of a complex tridiagonal matrix, lying in a given region of the complex plane, IJMPC (Computational Physics) 24, 1350008(1-10), 2013
 70. Geroyannis, V., & Valvi, F., Parallelizing a code for counting and computing eigenvalues of complex tridiagonal matrices and roots of complex polynomials, Applied Mathematics 2013, 4, 797-802, 2013
 71. Geroyannis, V.S., & Karageorgopoulos, V.G., Computing rotating polytropic models in the post-Newtonian approximation: the problem revisited, New Astronomy 28, 9-16, 2014