Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Δημήτριος Γκίκας

Τίτλος: Ομότιμος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: ghikas[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997460       
     
Διεύθυνση: