Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Αριστείδης Ζδέτσης

Αριστείδης Ζδέτσης
Τίτλος: Ομότιμος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: zdetsis[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997458       
    Ώρες Διαθεσιμοτητας: Τρίτη 5-7, Τετάρτη 2-3 
Διεύθυνση:     
Δημοσιεύσεις
 1. Aristides D. Zdetsis, A critical Review of the shell model with reference to the O18 nucleus, Master’s dissertation, Thomas Jefferson University, , 1972
 2. C.S. Wang, J.M. Chen, R. Becker and A.D. Zdetsis, Second order Raman spectrum and Phonon Density of States of Silicon, Phys. Lett. A 44, 517, 1973
 3. Aristides D. Zdetsis, Lattice dynamics of Crystals with diamond Structure, Ph.D. dissertation, Thomas Jefferson University, , 1976
 4. A. D. Zdetsis, An extended Born-Von Karman scheme for the diamond structure, Phys. Lett. A 60, 63, 1977
 5. A. D. Zdetsis, On the Lattice Dynamics of Grey Tin, Journal of Phys. And Chemistry of Solids 38, 1113, 1977
 6. D.A. Papaconstantopoulos, A.D. Zdetsis, E.N. Economou, Band Structure and electron-phonon interaction in lead, Solid State Communications 27, 1189, 1978
 7. A. D. Zdetsis, Extended Born Von Karman Calculations of the diamond type crystals, proceedings of the International Conference on Lattice Dynamics Paris, France 1977. Flamarion Press, 45-47, 1978
 8. A. D. Zdetsis, A parallel Born-Von Karman Study of Diamond and the Diamond type crystals, Chemical Phys. 40, 345, 1979
 9. A.D. Zdetsis and C. Wang, Lattice dynamics of Ge and Si using the Born-Von Karman model, Phys. Rev. B 19, 2999, 1979
 10. A.D. Zdetsis, Non Hermitian Dynamical Matrices in Phenomenological Lattice Dynamics, Phys. Lett. A 71, 367, 1979
 11. A.D. Zdetsis, E.N. Economou and D.A. Papaconstantopoulos, Theoretical calculation of Tc for Lead, Le Journal de Physique Lett. 40, L253, 1979
 12. A.D. Zdetsis, D.A. Papaconstantopoulos, E.N. Economou, Ab-initio Band Structure of Lead, Journal of Phys. F: Metal Phys. 10, 1149, 1980
 13. A. D. Zdetsis, On the two phonon bound state in Diamonnd, Solid State Communications 34, 199, 1980
 14. G. Papavassiliou and A.D. Zdetsis, Optical properties of Pd(dapn) Pt(dapn)2(I2(C104)4 and Related Compounds, Bulk and Thin Deposits, J.C.S. Faraday transactions II 76, 104, 1980
 15. G.A. Nrothrop, W. Dietsche, A.D. Zdetsis, and J.P. Wolfe, Focusing of Dispersive phonons in Ge, Journal de Physique C6, 42, 209, 1981
 16. A.D. Zdetsis, E.N. Economou and D.A. Papaconstantopoulos, Non-rigid muffin-tin calculations of the electron-phonon interaction, Phys. Rev. B 24, 3115, 1981
 17. A.D. Zdetsis and A. Barry Kunz, Cluster adsorption of Argon on Alumina, Phys. Rev. B 26, 4756, 1982
 18. A.D. Zdetsis and D. Miliotis, Theoretical interpretation of the measured X-ray spectrum of Beryllium in the region of the Raman Band, Solid State Comm. 42, 227, 1982
 19. E.N. Economou, C.M. Soukoulis and A.D. Zdetsis, Localized states in disordered systems as bound states in potential wells, Phys. Rev. B 30, 1686, 1984
 20. C.A. Nicolaides, A.D. Zdetsis and A.N. Andriotis, State specific many electron theory of core levels in metals. The 1s binding energy of Be metal, Solid State Commun. 50, 857, 1984
 21. C.A. Nicolaides and A.D. Zdetsis, Theory of chemical reactions and vibronically excited H2(B1Σu+): Noble gas dihydrides, J.Chem. Phys. 80, 1900, 1984
 22. A.D. Zdetsis and A. Barry Kunz, Ab initio cluster study of Ni adsorption on alumina, Phys. Rev. B 32, 6358, 1985
 23. E.N. Economou, A.D. Zdetsis and D.A. Papaconstantopoulos, Calculation of Physical quantities in a-SiH, Journal of Non-crystalline Solids, 77/78, 147, 1985
 24. D.A. Papaconstantopoulos, E.N. Economou and A.D. Zdetsis, Calculations of the electronic and transport properties in a-Si-GeH alloys, Proceedings of the 17th International Conference on the physics of Semiconductors, Springer-Verlag, 795-798, 1985
 25. E.N. Economou, C.M. Soukoulis, A.D. Zdetsis, Conductivity in disordered systems, Phys. Rev. B 31, 6483, 1985
 26. A.D. Zdetsis, E.N. Economou, D.A. Papaconstantopoulos and N. Flytzanis, Electronic and transport properties of hydrogenated amorphous silicon, Phys. Rev. B 31, 2410, 1985
 27. C.M. Soukoulis, M.H. Cohen, E.N. Economou and A.D. Zdetsis, Electronic structure at band edges, Journal of Non-crystalline Solids, 77/78, 47, 1985
 28. A.D. Zdetsis, C.M. Soukoulis, E.N. Economou and G.S. Grest, Localization in two and three dimensional systems away from the band center, Phys. Rev. B 32, 7811, 1985
 29. E.N. Economou, C.M. Soukoulis, M.H. Cohen, A.D. Zdetsis, Quantitative results near the band edges of disordered systems, Phys. Rev. B 31, 6172, 1985
 30. A. D. Zdetsis, A CPA description of the electronic properties of a-GeH, a-SiH and a-SiGeH, in Hydrogen in disordered and amorphous Solids, Plenum publishing Co, New York, 27-38, 1986
 31. A. D. Zdetsis, Crystal and electronic structure of metallic lithium at low temperatures, Phys. Rev. B 34, 7666, 1986
 32. A.D. Zdetsis, C.M. Soukoulis and E.N. Economou, Fractal character of wave functions in one-dimensional incommensurate systems, Phys. Rev. B 33, 4936, 1986
 33. C.M. Soukoulis, A.D. Zdetsis and E.N. Economou, Localization in 3 dimensional systems by a Gaussian random potential, Phys. Rev. B 34, 2253, 1986
 34. A. D. Zdetsis, A theoretical self-consistent model for electronic and optical properties of hydrogenated amorphous alloys, Journal of non-crystalline Solids, 97/98, 515, 1987
 35. A. D. Zdetsis, Ab-initio calculation of the electron-phonon interaction in simple metallic systems, Japanese Journal of Applied Physics, 26, supplement 26-3, 2135, 1987
 36. A. D. Zdetsis, Ab-initio phonon quantities of simple metals from Hartree-Fock cluster techniques, Phys. Rev. B 35, 5868, 1987
 37. A.D. Zdetsis, D.K. Papademitriou, Anomalous x-ray Raman spectrum of polycrystalline Boron, Journal de Physique C9, 48, 1071, 1987
 38. A.D. Zdetsis and C.A. Nicolaides, Calculation of inner core electron binding energies in metals, Journal de Physique C9, 48, 839, 1987
 39. A. D. Zdetsis, Localization properties and parameters of a-SiSn: H and a-GeSn: H alloys, Proceedings of the University of Tokyo, International Symposium on Anderson Localization, Tokyo, Japan, , 1987
 40. A.D. Zdetsis, D. Girginoudi, G. Kiriakidis, Z. Hatzopoulos, A.Thanailakis, A. Christou, Physical properties of amorphous silicon alloy films: comparison with electronic structure calculations, Journal of non-crystalline Solids, 97/98, 831, 1987
 41. A. D. Zdetsis, Surface core-level shift of Beryllium, X-ray Raman spectrum of a Berylium, Journal de Physique C9, 48, 8, 1987
 42. D. Girginoudi, M. Georgoula, A. Thanailakis, A.D. Zdetsis, G. Kiriakidis and A. Christou, Electronic properties of sputtered a-SixSnx-1: H alloys and comparison with electronic structure calculations, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 118, 703, 1988
 43. A.D. Zdetsis, and D.K. Papademitriou, Electronic structure and x-ray Raman spectrum of solid Boron, Phys. Rev. Letters 60, 61, 1988
 44. D.K. Papademitriou, A.D. Zdetsis and D.A. Katsanos, Energy bands in the region of inelastically scattered x-ray radiation of polycrystalline Be, Phys. Letters A 130, 319, 1988
 45. A. D. Zdetsis, K-shell electron binding energy of metallic Mg and Ca, Phys. Rev. B 37, 4764, 1988
 46. A.D. Zdetsis, A complete bonding and banding study of Amorphous a-SiC and a-SiC: H Alloys, Journal of non-crystalline Solids 114, 513 , 1989
 47. E.N. Economou and A.D. Zdetsis, Classical wave propagation in periodic structures, Phys. Rev., Rapid Communications B 40, 1334, 1989
 48. A. Zdetsis, C. Papadas, G. Ghibaudo and G. Kamarinos, Study and modelization of the metal-insulator transition in heavily doped arsenic implanted Silicon, Proc. Of 20th Int. Conf. On the Physics of Semiconductors, Thessaloniki Greece, World Scientific, 1, 427, 1990
 49. A. Zdetsis, and G. Froudakis, Energetics and structure of dangling and floating bonds in amorphous Silicon, Journal of non-crystalline Solids, 137 and 138, 303, 1991
 50. D.K. Papademitriou and A.D. Zdetsis, Observation and identification of anomalous x-ray Raman Peaks high in the conduction bonds of Be, Phys. Letters A 156, 243, 1991
 51. D.K. Papademitriou and A.D. Zdetsis, A Note on x-ray Raman Scattering from Boron, Appl. Phys. A 55, 258, 1992
 52. M. Muhlhauser, G. Froudakis, A. Zdetsis and S.D. Peyerimhoff, Importance of multicenter bonding in the structure of Si3C3, Chem. Phys. Letters 204, 617, 1993
 53. A.D. Mistriotis, A.D. Zdetsis, G.E. Froudakis, M. Menon, Reproduction of Quantum Tight-Binding Effects in Silicon Clusters by a 4-Body Classical Model, Journal of Physics C 5, 6183 , 1993
 54. A.D. Zdetsis, S.D. Peyerimhoff, G. Froudakis, M. Muhlhauser, B. Engles, N. Flytzanis, Small SiC clusters. A parallel study of the Si2C4, Si3C3 and Si4C2 species, proceedings of the workshop Materials Research for Information Technology, Forschungszentrum Julich GmbH Scinetific Series of the International Bureau, Berlin, 123, 1993
 55. G. Froudakis, Z. Zdetsis, M. Muhlhauser, B. Engels, S.D. Peyerimhoff, A comparative Ab initio study of the Si2C4, Si3C3, Si4C2 clusters, J. of Chem. Phys. 101, 6790, 1994
 56. A.D. Zdetsis and R. Biswas, A Parallel molecular dynamics strategy for PVM, tatics and Dynamics of Alloy Phase Transformations, NATO AST Series B: Physics Vol. 319, Plenum Press, 713, 1994
 57. M. Muhlhauser, G. Froudakis, A. Zdetsis, B. Engels, N. Flytzanis, S.D. Peyerimhoff, Ab initio investigation of the stability of Si3C3 clusters and their structural and bonding Features, Z. Phys. D 32, 113, 1994
 58. G. Froudakis, M. Muhllhauser, and A.Zdetsis, Theoretical study of the Si3C2 cluster, Chem. Phys. Lett. 233, 619, 1995
 59. A. D. Zdetsis, A Comparative Ab initio Study of Small Si and C clusters, Stability of Materials, NATO ASI Series B: Physics Vol. 355, 455, 1996
 60. A.D. Zdetsis, G. Froudakis, M. Muhlhauser and H. Thumnel, Ab initio study of electronic, structural and vibrational properties of the Si4C cluster, J. of Chem. Phys. 104, 2566, 1996
 61. A. D. Zdetsis, Clusters of Atoms of semiconducting Materials, ( Invited presentation ) to be published in Proceedings of the 3rd South European Conference on Atomic and Molecular Physics . SECAMP - 96, , 1996
 62. A. D. Zdetsis, Importance of electronic correlation in semiconductor clusters: The Si6 cluster, International conference on electronic correlation and materials properties, Heraklion , Crete Greece, , 1998
 63. Α. Zdetsis, B. Engels, M. Hanrath, and S.D. Peyerimhoff, The structure of C6Si, Chem. Phys. Letters 302, 288, 1999
 64. C.S. Garoufalis and Aristides D. Zdetsis, Ab initio calculation of the optical gap in small silicon nanoparticles, Microelectronics Microsystems and Nanotechnology, World Scientific, 81, 2000
 65. C.S. Garoufalis, Aristides D. Zdetsis and J. P. Xanthakis, Ground state electronic structure of small silicon quantum dots, Microelectronics Microsystems and Nanotechnology, World Scientific, 85, 2000
 66. C.S. Garoufalis, Aristides D. Zdetsis and S. Grimme, High level ab initio calculations of the optical gap of small Sillicon Quantum dots, Physical Review Letters 87, 276402 , 2001
 67. Aristides D. Zdetsis, The real structure of the Si6 cluster, Phys. Rev A 64, 23202 , 2001
 68. Olga K. Falagara, Aristides D. Zdetsis, Ab Initio Electronic Structural and Vibrational Properties of and Clusters, Unpublished, , 2002
 69. M. Muhlhauser, G. Froudakis and Aristides D. Zdetsis, An MRD CI Study of the Electronic Spectrum of Si3C3, Journal of Molecular Spectroscopy 223, 96, 2004
 70. A. D. Zdetsis, High-level calculations of electronic optical and structural properties of small silicon nanocrystals and nanoclusters, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 3, 289, 2005
 71. A. D. Zdetsis, C. S. Garoufalis and E. N. Koukaras, Optical and electronic properties of mixed SiGe:H nanocrystals, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1488, 2005
 72. A. D. Zdetsis and C. S. Garoufalis, Optical properties and excitation energies of small Ge nanocrystals, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1469, 2005
 73. C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, Optical properties of oxygen contaminated Si nanocrystals, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1484, 2005
 74. A. D. Zdetsis and N. C. Bacalis, Properties of silicon nanoparticles via a transferable tight-binding Hamiltonian based on ab initio results, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1477, 2005
 75. Aristides D. Zdetsis, C.S. Garoufalis and S. Grimme, Real Space Ab Initio calculations of Excitation Energies in Small Silicon Quantum Dots, workshop on “Quantum Dots: Fundamentals, Applications, and Frontiers” (Crete 2003), B. A. Joyce et al. (eds.), Kluwer-Springer, 317, 2005
 76. C. S. Garoufalis, Aristides D. Zdetsis, Real space optical gap calculations of oxygenated silicon nanocrystals, Journal of Physics: Conference series 10, 69, 2005
 77. E. N. Koukaras A. D. Zdetsis and C. S. Garoufalis, Structural and Electronic Properties of Ni@Si12 nanocluster, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1492, 2005
 78. C. S. Garoufalis, M. S. Skaperda and A. D. Zdetsis, The optical gap of small Ge nanocrystals, Journal of Physics: Conference series 10, 97, 2005
 79. A. D. Zdetsis, The story of the Si6 magic cluster, Computing Letters, 1, 337 , 2005
 80. A. D. Zdetsis, C. S. Garoufalis, M. S. Skaperda, and E. N. Koukaras, Variation and adjustment of the optical gap of small Si nanocrystals by partial substitution of Si with Ge, Journal of Physics: Conference series 10, 101, 2005
 81. A. D. Zdetsis, E. N. Koukaras and C. S. Garoufalis, A comparative DFT and MPn study of isoelectronic [Co@Si12]-1, [Ni@Si12] and [Cu@Si12]+1 clusters, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 7B, 1178, 2006
 82. E. N. Koukaras, C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, Ab initio study of electronic and structural properties of the Ni@Si10 cluster, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 7B, 1174, 2006
 83. E. N. Koukaras, C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, Ab initio study of optical and electronic properties of silicon and germanium Nanowires, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 7B, 1182, 2006
 84. C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, High accuracy calculations of the optical gap and absorption spectrum of oxygen contaminated Si nanocrystals, Phys. Chem. Chem. Phys., 8, 808 , 2006
 85. A. D. Zdetsis, Optical properties of small size semiconductor nanocrystals and nanoclusters, RAMS, 11, 56 , 2006
 86. E. N. Koukaras, C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, Structure and properties of the Ni@Si12 cluster from all-electron ab initio calculations, Phys. Rev. B, 73, 235417 , 2006
 87. A. D. Zdetsis, Structures and Properties of Clusters: From a few Atoms to Nanoparticles, Lecture Series on Computer and Computational Sciences 5, 193 , 2006
 88. A. D. Zdetsis and C. S. Garoufalis, Surface reconstruction Versus oxygen contamination in the 1 nm small silicon nanocrystals, Phys. Chem. Chem. Phys. 8, 808 , 2006
 89. A. D. Zdetsis, Analogy of silicon clusters with deltahedral boranes: How far can it go? Reexamining the structure of Sin and Sin2?, n=5-13 clusterss, J. Chem. Phys. 127, 244308, 2007
 90. Aristides D. Zdetsis, Bonding and structural characteristics of Zn-, Cu-, and Ni-encapsulated Si clusters: Density-functional theory calculations, Phys. Rev. B 75, 085409, 2007
 91. E. N. Koukaras and A. D. Zdetsis, Electronic and Structural Properties of M@Si12 and M@Si12H12 Clusters, M = Ni, Zn, AIP Conf. Proc. 963, 395, 2007
 92. A. D. Zdetsis, Fluxional and aromatic behavior in small magic silicon clusters: A full ab initio study of Sin, Sin1-, Sin2-, and Sin1+, n=6, 10 clusters, J. Chem. Phys., 127, 014314 , 2007
 93. E. N. Koukaras, A. D. Zdetsis and C. S. Garoufalis, High-stability Finite-Length Silicon Nanowires: A Real Space Theoretical Study, AIP Conf. Proc. 963, 375, 2007
 94. A. D. Zdetsis, High-symmetry high-stability silicon fullerenes: A first-principles study, Phys. Rev. B, 76, 075402 , 2007
 95. A. D. Zdetsis, Is Aromaticity and Fluxionality the Key to Magicity of Si6 Cluster?, AIP Conf. Proc. 963, 383, 2007
 96. A. D. Zdetsis, Similarities and Differences Between Silicon and Carbon Nanostructures: Theoretical Predictions, AIP Conf. Proc. 963, 474 , 2007
 97. A. D. Zdetsis, Stabilization of flat aromatic Si6 rings analogous to benzene: Ab initio theoretical prediction, J. Chem. Phys., 127, 214306 , 2007
 98. A. D. Zdetsis, E. N. Koukaras and C. S. Garoufalis, Structural properties and magic structures in hydrogenated finite and infinite silicon nanowires, App. Phys. Lett., 91, 203112 , 2007
 99. Aristides D. Zdetsis, Symposium 2 Preface, AIP Conf. Proc. 963, 357, 2007
 100. A. D. Zdetsis, A new class of silicon-carbon clusters: A full study of the hydrogenated SinC2H2, n=3,4,5, clusters in comparison with their isoelectronic carboranes C2BnHn+2, J. Chem. Phys. 128, 184305, 2008
 101. Aristides D. Zdetsis, Patrick W. Fowler and Remco W. A. Havenith, Aromaticity of planar Si6 rings in silicon-lithium clusters, Mol. Phys. 106, 1803, 2008
 102. A. D. Zdetsis, High-Stability Hydrogenated Silicon−Carbon Clusters: A Full Study of Si2C2H2 in Comparison to Si2C2, C2B2H4, And Other Similar Species, J. Phys. Chem. A 112, 5712, 2008
 103. A. D. Zdetsis, High-symmetry low-energy structures of C60H60 and related fullerenes and nanotubes, Phys. Rev. B 127, 115402, 2008
 104. A. D. Zdetsis, E. N. Koukaras and C. S. Garoufalis, Novel effects in finite-length silicon nanowires, Phys. Stat. Sol. (a) 205, 2625, 2008
 105. Aristides D. Zdetsis, The boron connection: a parallel description of aromatic, bonding, and structural characteristics of hydrogenated silicon-carbon clusters and isovalent carboranes, Inorg. Chem. 47, 8823, 2008
 106. A. D. Zdetsis, E. N. Koukaras and C. S. Garoufalis, A parallel study of Ni@Si12 and Cu@Si12 nanoclusters, J. Math. Chem., , 2009
 107. A. D. Zdetsis, C. S. Garoufalis and E. N. Koukaras, Mixed silicon-germanium nanocrystals: A detailed study of SixGe47-x:H, J. Math. Chem., , 2009
 108. E. N. Koukaras and A. D. Zdetsis, Multidecker Sandwiches of Silicon-Carbon Clusters, Organometallics 28 (15), 4308–4315 , 2009
 109. Aristides D. Zdetsis, One-nanometer luminous silicon nanoparticles: Possibility of a fullerene interpretation, Phys. Rev. B 79, 195437, 2009
 110. A. D. Zdetsis, Optical properties of ultra small Si nanoparticles: potential role of surface reconstruction and oxygen contamination, J. Math. Chem., , 2009
 111. Aristides D. Zdetsis, Success and pitfalls of the Sin−2C2H2–C2Bn−2Hn isolobal analogy: Depth and breadth of the boron connection, J. Chem. Phys. 130, 064303 , 2009


Aλλες Πληροφορίες

Μαθήματα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

 • Κβαντική Δομή της Ύλης

 Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://moleng.upatras.gr/index.php/personnel/aristides-d-zdetsis