Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Ιωάννης † Μπάκας

Ιωάννης † Μπάκας
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: bakas[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο:        
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης: