Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Γεώργιος † Μπροδήμας

Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: brodimas[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο:     Fax:  2121219300 
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης: