Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Βασίλειος Αναστασόπουλος

Βασίλειος Αναστασόπουλος
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών 
E-mail: vassilis[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610996147       
     
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
 
 
 
 
Anastassopoulos Vassilis, Professor
Electronics Laboratory, Physics Department
University of Patras, 26500, Greece
Tel: 2610 996 1472610 996 1472610 996 1472610 996 147 Fax: 2610 997 456
 
 
Vassilis Anastassopoulos was born in Patras, Greece, in 1958. He received the B.Sc. degree in Physics in 1980 (8.41) and his Ph.D. in Electronics in 1986, both from the University of Patras, Greece. His Ph.D. Thesis was on Digital Signal Processing and Delta Modulation Systems.
      From 1980 until 1985 he was employed as a Research Assistant in the Electronics Laboratory, University of Patras. From 1985 until 1987 he served in the Greek Army as a Research Scientist in Communications and Information Department (CID) of the Hellenic National Defence General Staff (HNDGS). Since 1987 he has been a faculty member in Electronics Laboratory, University of Patras, where in 2005 he was elected as a full professor.
He worked for two years in Canadian Universities (Toronto 1989-1990, and Quebec City 1994-1995) dealing with Non-linear Filters, Pattern Recognition, Classification Techniques and Signal Detection in Noise.
His research interests are within the scope of Digital Signal and Image Processing, Radar Signal Detection, Pattern Recognition and Remote Sensing. He has given emphasis on processing Multi-spectral, SAR and Infrared Imagery, in Handwritten Analysis and Biometrics, in Information Fusion including Image Fusion, Decision Fusion and Sensor Fusion Architectures. He has also carried out work on Super-Resolution and Inverse Problems. Lately, he was involved in image processing techniques for Astro-particle Physics. His publication record contains over 100 journal and conference papers with over than 800 citations (http://scholar.google.gr/citations?user=BYcshrUAAAAJ&hl=en&oi=ao).
He has been teaching Basic Electronics, Digital Signal & Image Processing, Informatics and Programming for 30 years. He is the author of four books used for University teaching purposes (in Greek). He also co-authored a book on Sigma-Delta Modulators published by Imperial College Press (Singapore, 2003). He has supervised six Ph.D. theses on the scientific research topics he is involved in.
Among his active cooperations is the one with the CAST group at CERN (spokesperson Prof. K. Zioutas), where he is developing signal processing algorithms for possible detection of particles-candidates for the dark matter. The scientific group from DESY with Dr. Axel Lindner (spokesperson of the ALPS experiment in DESY) is also participating in this cooperation project. Simultaneously, he is in close cooperation with the Institute of Geophysics in Ecole Normale Superiere in Paris, in the framework of the creation of Corinth Rift Geophysical Laboratory. A common Ph.D. has been carried out within this cooperation. He has also been collaborating with the Canadian Company AUG Signals for over 20 years, in radar signal processing, remote sensing and information fusion. Recently, he has started cooperating with ETRO Lab in VUB (Prof. Hichem Sahli) in biometrics.
He has served in the Scientific, Technical or Organizing Committees of various International Conferences. He is a reviewer in a number of scientific journals. He has been Associate Editor in the IEEE Transactions on Circuits and Systems II and in the Pattern Recognition Journal. He is involved in ESA activities and he was appointed as an Advisor in AFC ESA Committee (2005-2010). He is also an IEEE member.
 
He was the Head of Physics Department, University of Patras, for the biennium 2001-2003 and 2005-2007. He was the Vice Rector for Strategic Research Planning and Development in the University of Patras from 2006 to 2010. From 2011 to 2013 he undertook the reestablishment of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras.
 
The following research projects have been carried out under his coordination:
2003-2006: HERAKLEITUS I, «Information Fusion Methods in Multispectral Images».
2005 – 2007: "THETIDA – System for Sea Monitoring and Surveillance using SAR Satellite data", funded by the Greek Secretariat of Research and Technology, under the Operational Program for Western Greece 2000-2006.
2005 – 2007: "ADHOCSYS - Wireless Ad-Hoc Broadband Monitoring System", funded by the European Commission under the FP6 Information Society Technologies programme.
2005 – 2008: "PENED 2003: System development of remote-sensed data processing, for automatic detection, classification and categorization of regions with environmental changes", funded by the Greek Secretariat of Research and Technology.
2005 – 2008: "Development of a system based on remote sensing data for automatic detection and classification of areas with environmental degradations", funded by the Greek Secretariat of Research and Technology, under the Greece-UK cooperation program.
2005 – 2007: ''Assessment of the synergistic exploitation of ENVISAT ASAR and MERIS data for plain flood rapid mapping and flood support risk management", project undertaken in the context of ESA Dragon program.
2012-2014: National Action “Cooperation 2011”, JASON: "Joint synergistic and integrated use of eArth obServation, navigatiOn and commuNication technologies for enhanced border security".
2010-2013: HERAKLEITUS II, “Person Psychophysical condition Identification using Infrared Imagery”. 
2012-2014: The “Landslide Vulnerability Model – LAVMO”, THALES, National Project.
2011-2014: “ShipDetect: Development of small ship detectors based on polarimetric SAR data”, Contract No. 45NEWE2009, funded by the General Secretariat for Research and Technology, ESPA 2007-2013.
 
 
PUBLICATIONS
Scientific Journals
 
J1.     V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Modified delta - adder and delta - multiplier for multiplexing', Int. J. Electronics, 1984, Vol. 57, No. 5, pp. 719-727.
J2.     V. Anastassopoulos, N. Kouvaras and T. Deliyannis, `Method for designing half-band delta-modulation FIR filters', IEE Proc. F, Commun., Radar and Signal Process., 1985, 132, (1), pp. 13-17.
J3.     V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Method to design FIR Hilbert transformers for delta modulated signals', IEE Proc. G, Circuits, Devices and Systems, 1986, 133, (2), pp. 113-114.
J4.     N. Zagris, M. Panagopoulou and V. Anastassopoulos, `Extracellular matrix organized in embryonic cavities during induction of the embryonic axis in chick embryo', Cell Biology International Reports, Oct. 1989, Vol. 13, No. 10, pp. 833-843.
J5.     V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Efficient implementation of Nth-band FIR filters based on a simple window method', IEE Proc. G, Circuits, Devices and Systems, 1990, 137, (4), pp. 302-308.
J6.     S. Horianopoulos, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `A design technique for hardware reduction in Delta Modulation FIR Filters', Int. Journal of Electronics, 1991, Vol. 71, No. 1, pp. 93-106.
J7.     V. Anastassopoulos and A.N. Venetsanopoulos, `The Classification Properties of the Pecstrum and its Use for Pattern Identification', Circuits Systems and Signal Processing, Vol. 10, No. 3, pp. 293 - 326, 1991.
J8.     S.L. Horianopoulos, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Nonlinear Filtering of Delta Modulated Signals', Electronics Letters, Vol. 27, No. 12, pp. 1078-1079, 6th June 1991.
J9.     V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, `A New and Robust CFAR Detection Algorithm', IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, Vol 28, No. 2, pp. 420-427, April 1992.
J10. P. Yu, V. Anastassopoulos and A.N. Venetsanopoulos, `Morphological Pattern Classification and Recognition Based on Neural Networks', Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 17, No. 2, pp. 58-64, 1992.
J11. Z. Kolitsi, G. Panagiotakis, V. Anastassopoulos, A. Skodras and N. Pallikarakis, `A multiple projection method for digital tomosynthesis', Medical Physics, Vol. 19, No. 4, pp. 1045-1050, July/Aug. 1992.
J12. V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, ‘Optimal CFAR Detection in Weibull Clutter’ IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 31, No. 1, pp. 52-64, January 1995.
J13. A. Pneumatikakis, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Realization of High Order Delta Sigma Filters', International Journal of Electronics, Vol. 78, No. 6, pp. 1071-1089, 1995.
J14. P. Yu, V. Anastassopoulos and A.N. Venetsanopoulos, `Pattern Recognition Based on Morphological Shape Analysis and Neural Networks', Mathematics and Computers in Simulation, 40, pp. 577-595, 1996.
J15. V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, `Radar clutter modeling using finite PDF tail', IEE Electronic Letters, Vol. 32, No. 3, February 1, 1996, pp. 256-258.
J16. G.A. Lampropoulos, V. Anastassopoulos and J.F. Boulter, ‘Constant false alarm rate detection of point targets using distributed sensors’, Optical Engineering, The Journal of SPIE, 37(2), February 1998.
J17. E.N. Zois and V. Anastassopoulos, ‘Contour features using morphological transforms’, Electronics Letters, Vol. 34, No. 1, pp. 56-58, January 1998.
J18. V. Anastassopoulos, G.A. Lampropoulos, A. Drosopoulos and M.Rey, 'High Resolution Radar Clutter Statistics', IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 35, No. 1, pp. 43-60, January 1999.
J19. A. Pneumatikakis, T. Deliyannis, A. Constantinides and V. Anastassopoulos, 'Sigma-Delta IIR filter realization using 3rd order remodulator', Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 8, No 4, August 1999, pp. 473-481.
J20.   E.N. Zois and V. Anastassopoulos, 'Fusion of correlated decisions for writer verification', Pattern Recognition, 32/10, pp. 1821-1823, 1999.
J21. E.N. Zois and V. Anastassopoulos, 'Morphological waveform coding for writer identification', Pattern Recognition, 33/3, pp. 385-389, 2000.
J22.   E.N. Zois and V. Anastassopoulos, 'Fusion of correlated decisions for writer verification', Pattern Recognition, 34/1 (2001), pp. 47-61.
J23. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos: ‘Multispectral image fusion for improved RGB representation based on perceptual attributes’, International Journal on Remote Sensing, Vol. 26, No. 15, 10 August 2005, pp. 3241- 3254.
J24.   V. Anastassopoulos, ‘Fusion and Super-Resolution in Multispectral Data using Neural Networks for Improved RGB Representation’, The Imaging Science Journal, Vol. 53, No. 2, June 2005.
J25.   V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘Assessing Information Content in Color Images’, Journal of Electronic Imaging, Vol 14, no, 4, 043007, 2005.
J26. V. Tsagaris, V. Anastassopoulos and G. Lampropoulos, ‘Fusion of hyperspectral data using segmented PCT for color representation and classification’,IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing, Vol. 43, No. 10, pp. 2365-2375, 2005.
J27. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘Fusion of visible and infrared imagery for night vision’, Displays Journal, Vol. 26, no. 4-5, pp. 191-196, 2005.
J28. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, 'A global measure for assessing image fusion methods', Optical Engineering (SPIE), Vol. 45, no2, 2006, DOI: 10.1117/12.683964.
J29.   E. N. Zois, I. Raptis and V. Anastassopoulos, 'Off-Line Metrology on SEM Images Using Gray Scale Morphology', Microchimica Acta, Publisher: Springer Wien, ISSN: 0026-3672, (Paper), 1436-5073 (Online), DOI: 10.1007/s00604-006-0564-3, Issue: Online First, Published online: 28 April 2006.
J30. G. Christoulas, V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, “Textural Characterization from various representations of MERIS data", International Journal of Remote Sensing, 28:3, 675 – 692, 2007.
J31. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, Th. Papaevangelou, A. Nordt and V. Anastassopoulos, ‘Overlooked astrophysical signatures of axion(-like) particles’, arXiv: astro-ph/0701627, http://arxiv.org/abs/astro-ph/0701627, 2007.
J32. A. Panagiotopoulou and V. Anastassopoulos, 'Scanned images resolution improvement using neural networks', Neural Computing & Applications Journal, Vol. 17, no. 1, pp. 39-47, 2008.
J33. G. Panagopoulos, V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, “Using synthetic aperture radar data to detect and identify ships”, SPIE Remote Sensing Newsroom, DOI: 10.1117/2.1200802.1062., 2008.
J34. K. Zioutas, M. Tsagri, Y Semertzidis, T. Papaevangelou, T. Dafni and V. Anastassopoulos, ‘Axion Searches with Helioscopes and astrophysical signatures for axion(-like) particles’, Invited Review article (2009), arXiv:0903.1807v2 [astro-ph.SR] 27 Mar 2009, http://arxiv.org/abs/0903.1807v2and New Journal of Physics, 11, 105020, 2009.
J35.A. Panagiotopoulou and V. Anastassopoulos, “Regularized super-resolution image reconstruction employing robust error norms”, Optical Engineering 48, No. 11, 117004, November 2009.
J36. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou and V. Anastassopoulos, “The Enigmatic Sun: Laboratory for New Physics”, Balkan Physics Letters, °c Bogazici University Press 16 April 2009, BPL, 16 (1), pp. 18 - 32, 161003 (2009).
J37. K. Zioutas, T. Vafeiadis, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou, T. Dafni and V. Anastassopoulos “Signatures for Solar Axions/WISPs”, Solar and Stellar Astrophysics (astro-ph.SR). arXiv: [astro-ph.SR] 2 Nov 2010, http://arxiv.org/abs/1011.0629.
J38. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou, A. Gardikiotis, T. Dafni and V. Anastassopoulos, “Solar X-rays from Axions: Rest-Mass Dependent Signatures”, arXiv:1003.2181 [astro-ph.SR], 10 Mar. 2010. http://arxiv.org/abs/1003.2181
J39. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou, E. Georgiopoulou, T. Dafni and V. Anastassopoulos, “The mysterious Sun: a source and a trap of exotica”, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 309, No. 1, 2011, http://iopscience.iop.org/1742-6596/309/1/012021.
J40. C. Fei, T. Liu, G. Lampropoulos and V. Anastassopoulos, ‘Markov Chain CFAR Detection for Polarimetric Data using Data Fusion’, IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 50, No. 2, pp. 397-408, February 2012.
J41. A. Panagiotopoulou and V. Anastassopoulos, “Super-resolution image reconstruction techniques: Trade-offs between the data-fidelity and regularization terms”, Information Fusion, 13, pp. 185–195, 2012.
J42. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, ‘"Drunk Person Identification Using Thermal Infrared Images", International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, 2012, 4, (4), pp. 229-243.
J43. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, ‘Velocity Filter Banks using 3-D FFT’, World Academy of Science, Engineering and Technology 74 2013, 75, pp. 409-412.
J44. K. Zioutas, M. Tsagri, Y.K. Semertzidis, T. Papaevangelou, D.H.H. Hoffmann andV. Anastassopoulos, “The 11-years solar cycle as the manifestation of the dark Universe”,astro-ph, arXiv:1309.4021, 2013.
 
 
Conferences
 
C1.    V. Anastassopoulos, N. Kouvaras and T. Deliyannis, `Realization of economical D.M. FIR filters', Proc. of MECO '83 IASTED International Symposium, Vol. 1, pp. 212-215, Athens, Greece, Sept. 1983.
C2.    V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Nth-band FIR filters with simple coefficient relationships', Proc. of DIGITECH '84 IMACS European Meeting, Patras, Greece, July 1984.
C3.    V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Multiplexing improves the performance of Delta Modulation FIR digital filters', Proc. of ETAN Fifth International Symposium on Network Theory, pp. 79-84, Sarajevo, Yugoslavia, Sept. 1984.
C4.    V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `A method for designing half-band FIR band-pass filters for D.M. signals', Proc. of ECCTD '85, pp. 529-532, Praque, Czechoslovakia 1985.
C5.    V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `FIR Filters Suitable for High Rate Processing Using General Purpose 16-Bit μPs', Proc. of ISCAS '88, Helsinki, Finland.
C6.    V. Anastassopoulos, Z. Kolitsi, A.N. Skodras, G. Panayiotakis and N. Pallikarakis, `Cross-sectional image reconstruction on a microcomputer-based system for clinical applications', National Symposium of Microcomputer applications, Patras, 1988, Greece.
C7.    V. Anastassopoulos, T. Deliyannis and S. Horianopoulos, `A multifunction FIR filter for Delta Modulation Signals', Proc. of ECCTD '89, pp. 462-466, London, 1989.
C8.    V. Anastassopoulos and A.N. Venetsanopoulos, `An Approach to the Classification Problem in the Pecstral Space', Proc. of 15th Biennial Symposium on Communications, pp. 65-68, Kingston, Ontario, Canada, June 1990.
C9.    P. Yu, V. Anastassopoulos and A.N. Venetsanopoulos, `Morphological Pattern Classification and Recognition Based on Neural Networks', Proc. of IMACS Symposium on Parallel and Distributed Computing in Engineering Systems, P.D.COM '91, Corfu, Greece, June 1991.
C10. V. Anastassopoulos and A.N. Venetsanopoulos, `The Classification Problem in the Reduced Pecstral Space', Proc. of 13th IMACS World Congress on Computation and Applied Mathematics, Dublin, July 1991.
C11. S. Horianopoulos, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Nonlinear Filtering for Delta modulated Signals', Proc. of ECCTD-91, Sept. 1991, Denmark.
C12. S. Horianopoulos, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Multifunctioning FIR Filter in Delta Modulation', General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki, Greece, September 26 - 28, 1991.
C13. T. Deliyannis and V. Anastassopoulos, `Review of Certain filtering techniques for Delta modulated Signals', Proc. of the Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Toronto, Ontario, Canada, 13-16 Sept., 1992 (Invited paper).
C14. V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, `A Generalized Compound Model for Radar Clutter', Proc. of the IEEE 1994 National Radar Conference, Atlanta, USA, March 29-31.
C15. V. Anastassopoulos, G.A. Lampropoulos and M. Rey, `A New Clutter Model for SAR Images', Proc. of the International Conference on Applications of Photonic Technology ICAPT'94, Toronto, Canada, June 21-23, 1994.
C16. V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, `High Resolution Radar Clutter Classification', IEEE 1995 International Radar Conference, Washington D.C., May 1995.
C17. V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, `Statistical Infrared Image Analysis', SPIE Conference on Infrared Spaceborne and Remote Sensing III, Vol. 2553, 12-14 July, 1995, San Diego, California.
C18. A. Pneumatikakis, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `High Order IIR Filter Realization', Proc. of ECCTD'95, Istanbul, Turkey, August 1995.
C19. V. Anastassopoulos, G.A. Lampropoulos, A. Drosopoulos and M. Rey, `An AVME Clutter Map Design Approach for CFAR Adaptive Threshold Selection of SAR Images', Proc. of the 1996 International Conference on Applications of Photonic Technology (ICAPT'96), Vol. 2, pp.695-700, Montreal, Canada, August 1996.
C20. E.N. Zois and V. Anastassopoulos, `Methods for Writer Identification', Proc. ICECS'96, Rodos, Greece, October 13-16, 1996.
C21. E.N. Zois and V. Anastassopoulos, ‘Decision Fusion for Writer Discrimination’, Proc. of 13th International Conference on Digital Signal Processing, DSP 97, pp. 687-690, July 2-4, Santorini, Greece.
C22. A. Pneumatikakis, A Constantinides, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, ‘Optimization of Sigma-Delta Modulators’, Proc. of 13th International Conference on Digital Signal Processing, DSP 97, pp. 661-664, July 2-4, Santorini, Greece.
C23. E.N. Zois and V. Anastassopoulos, ‘Fusion of correlated Decisions for Writer Identification’, Third IEE European Workshop on Handwriting Analysis and Recognition, Brussels, 14-15 July, 1998.
C24. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, 'Bispectral Contents of Sigma-Delta Sequences', Proc. of ISPACS'98, November 4-6, Melbourne, Australia.
C25. A. Stavrianopoulou and V. Anastassopoulos, ‘The Euler Feature Vector’, 15th International Conference on Pattern Recognition, Barcelona, Spain, September 2-8, 2000.
C26. V. Anastassopoulos, ‘Statistical and Spectral Properties of Irreducible Markov Chains’, Proc. of 14th International Conference on Digital Signal Processing, DSP 2002, pp. 1065-1068, July 1-3, Santorini, Greece.
C27. I. Dokas, V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘Higher Order Spectral Analysis of Nonlinear Behavior in ΣΔ Modulator’, Proc. of 14th International Conference on Digital Signal Processing, DSP 2002, pp. 1049-1052, July 1-3, Santorini, Greece.
C28. V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, ‘Clutter and Target Characterization using Markov Chains’, RS 4885-34, SPIE's 9th Annual International Symposium on Remote Sensing, Crete, 22-27 September 2002, Agia Pelagia, Crete, Greece.
C29. Ch. Theoharatos, V. Tsagaris, G. Economou, S. Fotopoulos and V. Anastassopoulos, «Edge Detection of Multispectral Images Using Nonparametric Local Density Estimation», Proc. of Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications, SPPRA 2003, Rhodes, Greece, June 30-July 2, 2003.
C30. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, “Multispectral image fusion method using perceptual attributes”, SPIE Signal and Image processing for Remote Sensing, 8-12 September 2003, Barcelona, Spain.
C31. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘An information measure for assessing pixel-level fusion methods’, SPIE Signal and Image processing for Remote Sensing, 13-15 September 2004, Gran Canaria, Spain.
C32. V. Tsagaris, A. Panagiotopoulou and V. Anastassopoulos, ‘Interpolation in multispectral data using neural networks’, SPIE Signal and Image processing for Remote Sensing, 13-15 September 2004, Gran Canaria, Spain,Proceedings of SPIE, no. 10, vol. 5573, pp. 460-470.
C33. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘Perceptual image quality measure’, SPIE Photonics North 2004, September 2004, Ottawa, Canada.
C34. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘Feature Extraction for MERIS data’, ENVISAT Symposium, September 2004, Salzburg, Austria.
C35. Tsagaris, N. Giannopoulos and V. Anastassopoulos, ‘Colour display strategies for enhanced representation of MERIS data’, ENVISAT Symposium, September 2004, Salzburg, Austria.
C36. E.N. Zois, V. Anastassopoulos and I. Raptis, ‘Off line lithographic pattern metrology on SEM images using gray scale morphology’, EMAS 2005, European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, 22-26 May 2005, Convitto della Calza, Florence.
C37. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, 'A measure for evaluation of the information content in color images', International Conference of Image Processing, ICIP 2005, Genova, September 11-14.
C38. E. N. Zois, A. A. Nassiopoulos and V. Anastassopoulos, ‘Signature Verification Based On line Directionality’, IEEE Workshop on Signal Processing Systems, 2-4 November 2005, Athens.
C39. V. Tsagaris, V. Anastassopoulos and A. Ifantis, ‘Classification of multitemporal SAR images for the broader area of Athens’, SPIE Proceedings in Remote Sensing, Vol. 5982-32, September 2005, Bruges, Belgium.
C40   A. Ifantis, V. Tsagaris, V. Anastassopoulos and G.A. Tselentis, “Third-order Spectral Analysis of Geolectrical Signals”,IEEE EUROCON Proceedings, 2005.
C41. A. Panagiotopoulou and V. Anastassopoulos, “Super-resolution image reconstruction employing Kriging interpolation technique”, Proceedings of IWSSIP 2007 & EC-SIPMCS 2007, pp. 151-154, Maribor, Slovenia, 2007.
C42. G. Christoulas, M. Petrou and V. Anastassopoulos, "The use of ASAR data for class cover identification from small swatches", IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 23-27 July 2007, Barcelona Spain.
C43. G. Panagopoulos, V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, “A novel ship identification system based on polarimetric ASAR data”, SPIE Europe Remote Sensing 2007,17 - 20 September 2007, Palazzo degli Affari, Florence, Italy.
C44. A. Panagiotopoulou and V. Anastassopoulos, “Super-resolution reconstruction of thermal infrared images”, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Remote Sensing, pp. 40-44, Venice, Italy, 2008.
C45. G. Panagopoulos, G. Christoulas and V. Anastassopoulos, “Ship Identification Using Signatures from Cross-Polarized SAR Images, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Remote Sensing, pp. 40-44, Venice, Italy, 2008.
C46. N. Fragoulis, V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘Information Fusion in Ad-hoc Wireless Sensor Networks for Aircraft Health Monitoring’, ICEAF - 1st International Conference of Engineering Against Fracture, Patras Greece 2008.
C47. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou and V. Anastassopoulos, ‘The enigmatic sun: laboratory for new physics’, Proceedings Intern. Conference on Particle Physics (ICPP), Istanbul, 27-31 October 2008.
C48. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou, A. Nordt, V. Anastassopoulos, ‘The Enigmatic Sun: Always Ahead Contemporary Physics’, 4th Patras Workshop on AXIONS, WIMPS and WISPS, 18-21 June, 2008, DESY, Hamburg, Germany.
C49. C. Fei, V. Anastassopoulos, T. Liu, G. Lampropoulos, K. Murnaghan and R. Sabry, ‘Development of a polarimentric CFAR Detector using Markov chains’, in Proc. IEEE Radar Conf., Rome, Italy, May 2008, pp. 1-6.
C50. C. Fei, T. Liu, G. Lampropoulos and V. Anastassopoulos, ‘Markov Chain CFAR Detection for Polarimetric Data using Data Fusion’, DSP 2009, Santorini, Greece.
C51. G. Koukiou, G. Panagopoulos and V. Anastassopoulos, ‘Drunk Person Identification Using Thermal Infrared Images’, DSP 2009, Santorini, Greece.
C52. K. Zioutas, M. Tsagri, Y.K. Semertzidis, T. Papaevangelou, A. Gardikiotis, T. Dafni and V. Anastassopoulos, ‘Solar X-rays from Axions: Rest-Mass Dependent Signatures’, Proceedings of the 5th Patras Axion Workshop, Durham 2009.
C53. K. Zioutas, T. Vafeiadis, M. Tsagri, Y.K. Semertzidis, T. Papaevangelou, T. Dafni and V. Anastassopoulos, ‘Signatures for Solar Axions/WISPs’, Proceedings of the 6th Patras Workshop, Zurich 5-9 July 2010.
C54. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, ‘Facial Blood Vessels Activity in Drunk Persons using Thermal Infrared’, 4th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention, ICDP-11, 3-4 November, 2011, Kingston, GB.
C55. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, 'Velocity Filter Banks using 3-D FFT', XXXIV International Conference on Computer Vision, Image and Signal Processing, (ICCVISP 2013), Barcelona, Spain, February 2013, WASET, 74, pp.1156-1159.
C56. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, 'Face Locations Suitable Drunk Persons Identification', International Workshop on Biometrics and Forensics, Lisbon, Portugal, April 2013.
C58. G. Κoukiou and V. Anastassopoulos, "Eye temperature distribution in drunk persons using thermal imagery", International Conference of the Biometrics Special Interest Group, BIOSIG 2013, 4-5 September 2013, Darmstadt, Germany.
 
 


Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://www.ellab.physics.upatras.gr/~anastassopoulos