Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Ευάγγελος Βιτωράτος

Ευάγγελος Βιτωράτος
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: vitorato[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: +30 2610 997487    Fax:  +30 2610 997428 
Γραφείο: στον 3ο όροφο του Ανατολικού κτιρίου Φυσικής    Ώρες Διαθεσιμοτητας: πρόσβαση στο γραφείο-εργαστ.: ελεύθερη-free 
Διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, 26500 Πάτρα   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Σεπτ. 2013)

Επώνυμο: Bιτωράτος
Ονομα: Ευάγγελος
Ονομα Πατρός
: Γεράσιμος
Εθνικότητα: Ελληνική
Τόπος γεννήσεως Ληξούρι Κεφαλονιάς
Ημερομηνία γεννήσεως: 1.IV.1954

Βαθμίδα: Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής
του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 650/17-8-2009 τ. 3ο).

Διεύθυνση γραφείου: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, GR 265 00, Πάτρα.
Τηλ. + 30 2610 997 487, Fax: +30 2610 997428
Email: vitorato@physics.upatras.gr
Προηγούμενες θέσεις:
23/1/1978 - 4/1990 Βοηθός στην Α Εδρα Φυσικής και κατόπιν στο Τμήμα Φυσικής του
Πανεπιστημίου Πατρών
4/1990 - 6/1994 Λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής του Παν. Πατρών.
6/1994 – 5/2004 Επίκουρος Καθηγητής στο Τμ. Φυσικής του Π. Πατρών.
5/2004 – 8/2009 Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Π.Π. (ΦΕΚ 300/16-12-2004 τ. ΝΠΔΔ).

Σπουδές: - Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών: Διδακτoρικό Δίπλωμα στην Φυσική, 1989.
- Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών: Πτυχίο Φυσικής (Λ.Κ.7,1), 1976.
- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: «Ανοικτή και εξ΄Αποστάσεως Εκπαίδευση». 2003.
Διδακτορική Διατριβή: Μελέτη Μαγνητοαντίστασης σε μονοκρυστάλλους Fe7S8. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, 1989.

Περιοχές επιστημονικού ενδιαφέροντος: Ιδιότητες μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου στα στερεά (Ημιαγωγοί, Αγώγιμα πολυμερή, Υλικά για οργανικά ηλεκτρονικά, Διαφανή αγώγιμα επιχρίσματα.).
Διδασκαλία της Φυσικής. Η φιλοσοφία της επιστήμης. Φυσική της μουσικής.
Μαγνητικά Υλικά. Εντοπισμός της μόλυνσης με μαγνητικές μεθόδους.
Γλώσσες: Αγγλική (πολύ καλά), Γαλλική (αρκετά καλά), Ιταλική (μέτρια).
Οικ. Κατάσταση: Εγγαμος. Σύζυγος: Μαρία Βιτωράτου - Μαρκαντωνάτου.
Παιδιά: Σπύρος-Γεράσιμος (1982), Ευαγγελία (1985).
Στρατιωτική θητεία: Πολεμικό Ναυτικό (4/1976 – 8/1977).
Αλλες δραστηριότητες:
-Μέλος της Λέσχης των Φίλων Κλασσικής Μουσικής από της ιδρύσεώς της (μέλος του Συμβουλίου 1990-1996, 1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016).
-Μέλος της Ορχήστρας του μουσικού Συλλόγου “Πατραϊκή Μανδολινάτα”(1972-1985).
-Mέλος της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων από της
ιδρύσεως της το 1985 μέχρι το 2002. …

Β1. Ερευνητικό έργο:
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές:
Ι. Φυσική της Συμπυκνωμένης Υλης (CM)

-CM1. Impurity-band conduction in natural pyrrhotite, S.Sakkopoulos, E. Vitoratos and T. Argyreas. J. Appl. Phys. 55, 595-597 (1984)
-CM2. Energy-band diagram for pyrrhotite, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and T.Argyreas. J. Phys. Chem. Solids 45, 923-928 (1984)
-CM3. Correlation between chemical bonds and properties in pyrrhotite, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and T. Argyreas J. Chem. Educ. 63, 665-666 (1986)
-CM4. (D1) Τransverse magnetoresistance in pyrrhotite for B?c, E. Vitoratos and S. Sakkopoulos. J. Appl. Phys. 61, 1928-1930 (1987)
-CM5. A versatile device for supporting the sample holder in a cryostat. Ε.Vitoratos and S. Sakkopoulos, J. Phys. E: (Scientific Instruments) 20, 1517 (1987)
-CM6. Magnetoresistance of FeS 1.14 Single Crystals for B//c. E. Vitoratos and S. Sakkopoulos. (International Conf. on Magnetism, Paris France, July 25-29, 1988). J. de Physique-Paris, 49(C8), 193-194 (1988).
-CM7. Resistivity and Hall coefficient of CoGe and CoGe2 thin films Ch.Krontiras,S.N.Georga, S.Sakkopoulos, E.Vitoratos and Jorma Salmi J. Phys.: Condensed Matter 2, 3323-3328 (1990).
-CM8. Crystal Growth of Polycrystaline α-CdS on conducting Polymers E. Dalas, S. Sakkopoulos, J. Kallitsis, E. Vitoratos and P.G. Koutsoukos Langmuir 6(8), 1356-1359 (1990).
-CM9. Cadmium sulfide precipitation in aqueous media: Spontaneous precipitation and Controlled Overgrowth on Polyaniline E. Dalas, J.Kallitsis, S.Sakkopoulos, E.Vitoratos and P.G.Koutsoukos Journal of Colloid and Interface Science 141(1), 137-145 (1991)
-CM10. (D2) Chemical Synthesis and Electrical Properties of Conducting Polyaniline-Polypyrrole Composites. E.Dalas, J.Kallitsis, S.Sakkopoulos, E.Vitoratos, Th.F.Zafiropoulos and P.G.Koutsoukos (Int. Conf. on Science and Technology of Synthetic Metals, ICSM, Tubingen Germany, Sept. 3-7, 1990. Synth. Metals, 41-43, 963 (1991).
-CM11. Thermopower Sign Reversal vs Temperature and dc Conductivity in Polyaniline Derivatives. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, G. Pandis and D. Tsamouras. Journal of Physics: Condensed Matter 4(9), 2231-2237 (1992).
-CM12. (D3) Characterization of Sulfides/Polyaniline and Sulfides/Polypyrrole Contacts. D. Tsamouras, E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos. (6th International Conference on Solid Films and Surfaces, ICSFS-6, Paris France, June 29-July 3, Conf. Proc. Abs. p. 87. Applied Surface Science, 65-66, 388-393 (1993).
-CM13. Novel Metallic Materials Constructed from Epoxidized Styrene- butadiene Copolymers and Copper Oxide. E. Dalas, S.N. Koklas, E. Vitoratos and S. Sakkopoulos. Journal of Materials Sience Letters 12 497-499 (1993).
-CM14. Aqueous Precipitation and Electrical Properties of In2S3. Characterization of the In2S3/Polyaniline and In2S3/Polypyrrole Heterojunctions. Ε. Dalas, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, L. Kobotiatis and G. Maroulis. Journal of Materials Science 28(20): 5456-5460 (1993).
-CM15. (D4) Novel pH - Sensitive Films Constructed from Polypyrrole Composites. D. Tsamouras, E. Dalas, s. Sakkopoulos and E. Vitoratos. (13th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Regensburg Germany, March 29 - April 2, 1993). Physica Scripta, 48, 521-524 (1993).
-CM16. Chemical Preparation, d.c. Conductivity and Thermopower of Polyaniline and Polypyrrole Composites. E. Dalas, S. Sakkopoulos, and E. Vitoratos. Journal of Materials Science 29(15): 4131-4133 (1994).
-CM17. Resistivity of Epoxidized Styrene-Butadiene-Cupric Oxide Polymer. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, S.N. Koklas and E. Dalas. Synthetic Metals 72(2): 177-180 (1995).
-CM18. Epoxidized Styrene-Butadiene-Cupric Oxide Polymer Used as a Cathode in the Construction of a Novel solid -Electrolyte Dry Cell. E. Dalas, C.D. Xenos, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos
Applied Surface Science 119(3-4) 313-317 (1997)
-CM19. Conductivity Degradation Due to Thermal Aging in Conducting Polyaniline and Polypyrrole. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. Synthetic Metals 92(1): 63-67 (1998)
-CM20. Thermal Degradation of the Electrical Conductivity in Polyaniline and Polypyrrole Composites. E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos Synthetic Metals 114(3): 365-368 (2000)
-CM21. Electrical Conductivity and TSDC study of the thermal aging in conductive polypyrrole/polyaniline blends. S.Sakkopoulos, E.Vitoratos, J. Grammatikakis, A. Papathanassiou and E. Dalas. Journal of Materials Science 37(14): 2865-2869 (2002).
-CM22. Localized and long distance charge hopping in fresh and thermally aged conductive copolymers of polypyrrole and polyaniline studied by combined TSDC and dc conductivity. A. Papathanassiou, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. Journal of Physics and Chemistry of Solids 63(9): 1771-1778 (2002).
-CM23. Effect of Hydrostatic Pressure on the d.c. conductivity of fresh and thermally aged polypyrrole-polyaniline conductivity blends. A. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. Journal of Physics D – Applied Physics 35(17): L85-L87 (2002).
-CM24. An insight into the localization of charge carriers in conducting polyaniline by analyzing thermally stimulated depolarization signals. A. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E.
Vitoratos and E. Dalas. Solid State Communications 125: 95-98 (2003).
-CM25. Polyaniline/zeolite as the cathode in a novel gel electrolyte primary dry cell. E. Dalas, E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, P. Malkaj.Journal of Power Sources 128: 319-325 (2004).
-CM26. Low frequency a.c. conductivity of fresh and thermally aged polypyrrole-polyaniline conductive blends Papathanassiou AN, Sakellis I, Grammatikakis J, Vitoratos E, Sakkopoulos S, Dalas E.
Synthetic Metals 142 (1-3): 81-84 APR 13, 2004
-CM27. Low frequency dielectric relaxation phenomena in conducting polypyrrole and conducting polypyrrole-zeolite composites Papathanassiou AN, Grammatikakis J, Sakellis I, Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E. Journal of Applied Physics 96 (7): 3883-3888 OCT 1, 2004
-CM28. Thermal degradation of the dielectric relaxation of 10-90% (w/w) zeolite-conducting polypyrrole composites Papathanassiou AN, Grammatikakis J, Sakellis I, Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E.
Synthetic Metals 150 (2): 145-151 APR 30, 2005
-CM29. Shrinking rate of conducting grains in HCI-protonated polyaniline, polypyrrole, and polypyrrole/polyaniline blends with their thermal aging. Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E, Kyriakopoulos N, Malkaj P, Argyreas T. Journal of Applied Polymer Science 97 (1): 117-122 JUL 5, 2005
-CM30. An analysis of DC conductivity in terms of degradation mechanisms induced by thermal aging in polypyrrole/polyaniline blends. Vitoratos E. Current Applied Physics 5(6): 579-582 SEP 2005
-CM31. D.C. Conductivity of Transparent Conductive ZnO:Al Films in the Temperature Range 80 – 360 K. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, Ch. Anestis, J. Spiliotopoulos, K. Govender, D.S. Boyle and P. O’Brien.
Ionics, 11(3-4): 259-261, 2005.
-CM32. Hopping charge transport mechanisms in conducting polypyrrole: Studying the thermal degradation of the dielectric relaxation. Papathanassiou AN, Grammatikakis J, Sakellis I, Sakkopoulos S, Vitoratos E,Dalas E. Applied Physics Letters, 87(15): 154107 2005.
-CM33. pH electrodes constructed from polyaniline/zeolite and polypyrrole/zeolite conductive blends Malkaj P, Dalas E, Vitoratos E, Sakkopoulos S. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 101 (3): 1853-1856 AUG 5 2006
-CM34. DC conductivity and Thermal Aging of Conducting Zeolite/Polyaniline and Zeolite/Polypyrrole blends”.Vitoratos E, Sakkopoulos S, Dalas E, Malkaj P, Anestis Ch. Current Applied Physics, 7(5), 578-581, July 2007.
-CM35. A Combined Experimental and Theoretical Study of Thermal Degradation Phenomena in Conductive Polyaniline, polypyrrole and their Blends. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, A.N. Papathanassiou, J. Grammatikakis and I. Sakellis.”Recent Research Topics and Developments in Chemical Physics: From Quantum Scale to Macroscale”, 2008: 197-223. ISBN: 978-81-7895-316-8. Editors: Andreas F. Terzis and Emmanuel Paspalakis. Research Signpost, Kerala, India.
-CM36. “Thermal degradation mechanisms of PEDOT:PSS”. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas, N. Paliatsas, D. Karageorgopoulos, F. Petraki, S. Kennou, S.A. Choulis. Organic Electronics, vol.: 10, pp.: 61-66, 2009.
-CM37 “Correlation between thickness, conductivity and thermal degradation mechanisms of PEDOT:PSS films” E. Vitoratosa*, S. Sakkopoulosa, E. Dalasb, N. Paliatsasa, K. Emmanouila, P. Malkajc and S.A. Choulis. 7th Gen. Conf. of the Balkan Phys. Union (BPU). Alexandroupolis, Greece. Published in AIP Conference Proceedings 1203 , pp. 178-181, 2010.
-CM38. “ Conductivity Degradation Study of PEDOT: PSS Films under Heat Treatment in Helium and Atmospheric Air” Evangelos Vitoratos, Sotirios Sakkopoulos, Nikolaos Paliatsas, Konstantinos Emmanouil, Stelios A. Choulis Open Journal of Organic Polymer Materials, 2012, 2, 7-11 doi:10.4236/ojopm.2012.21004 Published Online January 2012. (http://www.SciRP.org/journal/ojopm)
-CM39. “ Thin ZnO nanocrystalline films for efficient quasi-solid state electrolyte quantum dot sensitized solar cells” Karageorgopoulos, Dimitrios; Stathatos, Elias; Vitoratos, Evangelos, J.of POWER SOURCES, 219, 9-15, 2012. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.034
-CM40. A.N. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, E. Vitoratos and S. Sakkopoulos. Exploring Electrical Conductivity within Mesoscopic Phases of Semiconducting poly(3,4 – ethylenedioxythiophene):poly(styrene sulfonic acid) films by Broadband Dielectric Spectroscopy. Applied Physics Letters 103, 123304 -1-5 (2013).

_____________________________________

ΙI. Διδασκαλία της Φυσικής

- TF1. The use of Drama in Science Education: “The Case of Blegdamsvej Faust”. P. Pantidos, P. Spathi and E. Vitoratos. Science and Education 10 107-117 (2001).
- TF2. Towards Applied Semiotics: An Analysis of Iconic Gestural Signs Regarding Physics Teaching in the Light of Theatre Semiotics. Pantidos P, Valakas K, Vitoratos E, Ravanis K. Semiotica, 172(1/4), (2008), 201-231.
-TF3. “Magnetic Field Mental Representations of 14-15 years old Students”. Ravanis K., Pantidos P. Vitoratos E. Acta Didactica Napocensia, 2(2): 1-7, 2009
-TF4. “Mental Representations of ninth grade Students: The Case of the Properties of the Magnetic Field”, Konstantinos  Ravanis, Panagiotis  Pantidos, Evangelos  Vitoratos. Journal of Baltic Science Education (JBSE) 2010; 9(1): 50-60
-TF5.The Materiality of Narrative Spaces: A Theatre Semiotics Perspective into the Teaching of Physics. Pantidos P, Valakas K, Vitoratos E, Ravanis K. Semioticα, 182(1-4), 2010, Pages 305–325. DOI: 10.1515/semi.2010.062
-TF6. Incorporating Poeticality into the Teaching of Physics, Panagiotis Pantidos • Konstantinos Ravanis • Kostas Valakas • Evangelos Vitoratos Sciece & Education, DOI 10.1007/s11191-012-9573-2, Published online: 05 Jan.2013.
-TF-EU1. L.F. Don? dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, Learning Outcomes: Generic Skills. Proceedings of the 6th EUPEN General Forum. Varna. Sept. 2002. Eds.:H. Ferdinande, T. Formesyn, E. Valke. INQUIRIES INTO EUROPEAN HIGHER EDUCATION IN PHYSICS, Vol.: 7, (2003) p. 45-52.
-TF-EU2. L.F. Don? dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, Conclusions and Recommendations from the Pilot Project “Tuning Educational Structures in Europe”. Proceedings of the 6th EUPEN General Forum. Varna. Sept. 2002. Eds.:H. Ferdinande, T. Formesyn, E. Valke. INQUIRIES INTO EUROPEAN HIGHER EDUCATION IN PHYSICS, Vol.: 7, (2003) p. 25-44.
-TF-EU3. L.F. Don? dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, The Academics' Evaluation of the Specific Competences, in Tuning Educational Structures in Europe, Final Report, Universidad de Deusto, Bilbao, Spain (2003) p171-185.
-TF-EU4. L.F. Don? dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, Operational Definitions of the Core Contents, in Tuning Educational Structures in Europe, Final Report, Universidad de Deusto, Bilbao, Spain (2003) p185-211.
-TF-EU5. L.F. Don? dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, The Physics Degree Profiles in the Bologna Process, in Tuning Educational Structures in Europe, Final Report, Phase II. Eds.: J. Gonzalez, R. Wagenaar. Universidad de Deusto, Bilbao, Spain y Univ. de Groningen, Netherlands (2005) p134.
-TF-EU6. L.F. Don? dalle Rose, E. Cunningham, M.C. do Carmo, F. Cornet, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, W.G. Jones, E. Kierlik, F. Matteucci, J. Niskanen, G. Nyman, P. Sauer, S. Steenstrup o. Suk, L. Tugulea and E.G. Vitoratos, ”Reference Points for the Design & Delivery of Degree Programmes in Physics” (Brochure of the Physics Subject Area Group), Tuning Educational Structures in Europe. ISBN: 978-84-9830-168-7, Bilbao, Spain, 2008.
- TF-EU7. E. Vitoratos, O. Caltun, R-M Speradeo-Mineo: “Physics Teacher Education & its European Dimension” in TEACHING PHYSICS IN EUROPE, (Brochure of STEPS TWO Project). ISBN:978-973-558-595-2. Eds.: L. Tugulea, G. Jones, J. Naudts. Bucuresti, 2011
____________________________________
ΙII. Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης

- HP1. Empirical Foundation of Atomism in Ancient Greek Philosophy. S. Sakkopoulos and E. Vitoratos. Science and Education 5 293-303 (1996).

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά διεθνών(Proc) συνεδρίων με κριτές και Ελληνικά Συνέδρια(Σ).

Ι. Φυσική της Συμπυκνωμένης Υλης
-ProcCM1. DC Conductivity and Thermopower of Polyaniline. (in English). S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. 1st Gen. Conf. of the Balkan Phys. Union (BPU), Thessaloniki Greece, Sept.26-28, 1991. Conf. Proc. Abs. p. 4-186. BPU (Thessaloniki 1991)
-ProcCM2Development of New Conducting Polymer-Inorganic Semiconductor Juctions to be used for Solar Cells and Photochemical Production of Hydrogen and Oxygen. (in english). D. Tsamouras, E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos. "Physique en Herbe 92" Conference.Marseille France, July 6-10, 1992. Conf. Proceedings (classified in alphabetical order).
-ProcCM3"Electrical Properties of Conducting Epoxidised Styrene - Butadiene – Cupric Oxide Polymer" by S.Sakkopoulos, E. Vitoratos, S.N. Koklas and E. Dalas Presented at the 2nd Patras Univ. Euroconference on Spectroscopic Studies of Advanced Materials, 23-28.XI.1994, Patra, Greece.
-ProcCM4 “Thermal Degradation of the Electrical Conductivity in Polyaniline and Polypyrrole Derivatives. E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos Presented at the VII European Conference on Solid State Chemistry. 15-18/9/1999 Univ. Complutence, Madrid, Spain.
-ProcCM5“Transport, recombination dynamics and stability studies of pristine conjugated polymers and polymer/fullerene blends” S.A. Choulis, J. Nelson, Y. Kim, E. Vitoratos, N.S. Saricifci, J.R. Durrant and D.D. Bradley. ECOER’03: The European Conference on Organic Electronics and Related Phenomena,(21-26 Sept. 2003) Imperial College London, Wye, Kent, U.K.
-ProcCM6 “D.C. Conductivity of Transparent Conductive ZnO:Al Films in the Temperature Range 80 – 360 K”. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, Ch. Anestis, J. Spiliotopoulos, K. Govender, D.S. Boyle and P.O’Brien.
Patras Conference on Solid State Ionics – Transport Properties, Patras, Greece, Sept. 14 – 18, 2004.
-ProcCM7 “Correlation between thickness, conductivity and thermal degradation mechanisms of PEDOT:PSS films” E. Vitoratosa*, S. Sakkopoulosa, E. Dalasb, N. Paliatsasa, K. Emmanouila, P. Malkajc and S.A. Choulis. 7th Gen. Conf. of the Balkan Phys. Union (BPU). Alexandroupolis, Greece. Published in AIP Conference Proceedings 1203 , pp. 178-181, 2010.
-ProcCM8 “Differentiation of Conductivity Degradation Trace of PEDOT:PSS Films after first and second Thermal Treatment in Helium and Atmospheric Air. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, N. Paliatsas, and S. A. Choulis. 8th General Conference of Balkan Physical Union. Constanta, Romania, 5-7 July 2012
-ProcCM9. A.N. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, E. Vitoratos and S. Sakkopoulos
Complex Impedance Spectroscopy in PEDOT:PSS films.
7th International Discussion Meeting on relaxations in Complex Systems. New Results, Directions and Opportunities. Universitat polit?cnica de Catalunya. Barcelona, Catalonia (Spain). 21 – 26 July, 2013.

Σ-CM1. Μελέτη της φύσεως των χημικών δεσμών στον πυρροτίνη, Σ. Σακκόπουλος, Ε.Βιτωράτος και Θ.Αργυρέας. Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦ, Καλαμάτα (1983). Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 184-185.
Σ-CM2. Εγκάρσια μαγνητοαντίσταση στον πυρροτίνη για Β ? c. Ε.Βιτωράτος και Σ. Σακκόπουλος. Δ Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦ, Αθήνα (1986).
Σ-CM3. Φύση και σύζευξη των στοιχειωδών μαγνητικών ροπών στα σουλφίδια FeSx (1<x<1,25). Σ.Σακκόπουλος και Ε.Βιτωράτος. Γ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Πάτρα (1987). Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 187 - 189.
Σ-CM4. Ειδική αγωγιμότητα συνεχούς και συντελεστής θερμοηλεκτρικής ισχύος αγώγιμης πολυανιλίνης με προσθήκη -SO3H. Σ. Σακκόπουλος, Ε.Βιτωράτος και Ε.Ντάλας. IΧ. Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (1993). Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 126 - 129.
Σ-CM5. Μηχανισμοί ηλεκτρικής αγωγιμότητας στην πολυανιλίνη. Σ.Σακκόπουλος και Ε.Βιτωράτος. Χ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Δελφοί (1994). Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 397 - 400.
Σ-CM6. Ρόλος της "δευτερογενούς πρόσμιξης" στην εξάρτηση της ειδικής αγωγιμότητας από τη θερμοκρασία υμενίων αγώγιμης πολυανιλίνης. Σ. Σακκόπουλος, Ε. Βιτωράτος και E.M. Genies. ΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ηράκλειο Κρήτης (1996).
Σ-CM7. Ελάττωση της αγωγιμότητας με το χρόνο (γήρανση) αγώγιμης πολυανιλίνης και πολυπυρρόλης. Σ. Σακκόπουλος, Ε. Βιτωράτος και Ε. Ντάλας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Πάτρα (1997)
Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 132 - 135.
Σ-CM8. Μεταβολή της Ειδικής Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας με τη Θερμοκρασία Δισκίων PANI - HCl και Υμενίων PANI - SCSA. Σ. Σακκόπουλος, Ε. Βιτωράτος και Ε. Ντάλας. XV. Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Πάτρα (1999).
Σ-CM9. Μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της θερμικής γήρανσης αγώγιμων συμπολυμερών πολυανιλίνης και πολυπυρρόλης. Σ. Σακκόπουλος, Ε. Βιτωράτος, Ε. Ντάλας, P. Malkaj, Χ. Ανέστης και Α. Παπαγεωργίου. XVI. Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ναύπλιο (2000). Τόμος Πρακτικών, σελ.: 371-374.
Σ-CM10. Αγωγιμότητα υπό πίεση σε αγώγιμα συμπολυμερή πολυπυρρόλης - πολυανιλίνης. Α. Παπαθανασίου, Η. Σακέλλης, Ι. Γραμματικάκης, Σ. Σακκόπουλος, Ε. Βιτωράτος και Ε. Ντάλας.
XVII. Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη 2001. Τόμος Πρακτικών, σελ.:121-123.
Σ-CM11. Μελέτη της θερμικής γήρανσης πολυανιλίνης και πολυπυρρόλης με μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας και με θερμικά διεγειρόμενα ρεύματα αποπόλωσης (TSDC). Σ. Σακκόπουλος, Ε. Βιτωράτος Ε. Ντάλας, Ι. Γραμματικάκης, και Α. Παπαθανασίου XVII. Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη 2001. Τόμος Πρακτικών, σελ.: 140-143.
Σ-CM12. Μελέτη της ετερογενούς δομής των αγώγιμων κόκκων σε πολυπυρρόλη, πολυανιλίνη και σε μίγματα πολυπυρρόλης/πολυανιλίνης με θερμική γήρανση. Σ. Σακκόπουλος, Ε. Βιτωράτος, Ε. Ντάλας, Ν. Κυριακόπουλος και P. Malkaj. XVIII. Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσσικής Στερεάς Κατάστασης, 15-18 Σεπτ.2002, Ηράκλειο Κρήτης.
Σ-CM13. Μοντέλο Θερμικής Γήρανσης για την HCl – Πρωτονιωμένη Πολυανιλίνη. Σ. Σακκόπουλος, Ε. Βιτωράτος, Ε. Ντάλας και Θ. Αργυρέας. ΧIX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, 21-24 Σεπτ. 2003, Θεσσαλονίκη.
Σ-CM14. Επίδραση της Θερμικής Καταπόνησης στην Αγωγιμότητα Υμενίων Συζυγών Πολυμερών και Επαφών τους με Φουλερένιο. Ε. Βιτωράτος. ΧIX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, 21-24 Σεπτ. 2003, Θεσσαλονίκη.
Σ-CM15. Μελέτη της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας και της Θερμικής Γήρανσης Αγωγίμων Μιγμάτων Πολυπυρρόλης/Ζεολίθου και Πολυανιλίνης/Ζεολίθου. Ε. Βιτωράτος, Σ. Σακκόπουλος, Ε. Ντάλας, Χ. Ανέστης, P. Malkaj, Α. Παπαθανασίου, Ι. Γραμματικάκης και Η. Σακέλης. ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, 26-29 Σεπτ. 2004 Ιωάννινα.
Σ-CM16. Inhomogeneous Structure and d.c. Conductivity of Conducting Polypyrrole/Zeolite and Polyaniline/Zeolite Blends. Ch. Anestis, E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas and P. Malkaj. XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λευκωσία 28-31 Αυγ. 2005.
Σ-CM17. Υποβάθμιση της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας Υμενίων ΙΤΟ/PEDOT:PSS μετά από Θερμική Καταπόνηση. Ε. Βιτωράτος, Σ. Σακκόπουλος, Ν. Παλιάτσας. Δ. Καραγεωργόπουλος. ΧXΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, 24-27 Σεπτ. 2006, Πάτρα.
Σ-CM18. The Influence of Thermal Aging on the Electrical and Morphological Properties of PEDOT:PSS. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas, N. Paliatsas, F. Petraki, S. Kennou and S.A. Choulis. ΧXIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, 23-26 Σεπτ. 2007, Αθήνα.
Σ-CM19. Thermal Degradation in PEDOT:PSS Films. A Model of Intrinsic Sructural Changes. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas, N. Paliatsas, D. Karageorgopoulos, K. Emmanouel, F. Petraki, S. Kennou and S.A. Choulis. ΧXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών,Ηράκλειο, Σεπτ. 2008.
Σ-CM20. The Influence of Thermal Treatment and Ambient Atmosphere on the Electrical Conductivity of Polypyrrole(PPy) and PPy/5%w.wTiO2 nanocomposite. K. Emmanouil, E. Vitoratos, E. Dalas & S. Sakkopoulos. ΧXV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Θεσσαλονίκη 2009.
Σ-CM21. Thermal Treatment of PEDOT:PSS reveals Competing Mechanisms of Electrical Conductivity. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, N. Paliatsas, K. Emmanouil and S.A. Choulis. XXVI Panellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science
Ioannina, 26 – 29 September 2010.
Σ-CM22. Investigation of the Role of Atmospheric Oxygen and Moisture on the Electrical Conductivity of PEDOT:PSS Films. S. Sakkopoulos and E. Vitoratos. XXVIII Panellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Patras, 23 – 26 September 2012.
Σ-CM23. Broadband Dielectric Spectroscopy Study in PEDOT:PSS Films. A.N. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, E. Vitoratos and S. Sakkopoulos. XXIX Panhellenic Conference of Solid State Physics and Materials Science. Zografou Campus, National Technical University of Athens
22 – 25 September, 2013.


ΙI. Διδασκαλία της Φυσικής
-ProcTF1 “The Teaching of Physical Sciences as Theatrical Performance”. P.Pantidos, K. Spathi and E. Vitoratos. Presented at the “History and Philosophy of Physics in Education” EPS Conference, 21-24.VIII.1996, Bratislava, Slovakia.
-ProcTF2 “Theatre Semiotics in Science Teaching” P. Pantidos, E. Vitoratos. 6th European Physics Education Network (EUPEN) General Forum – EGF2002 – 6/7 Sept. Varna. Bulgaria. Conf Proc. in Inquiries into European Higher Education in Physics Vo. 7, p.178. Univ. Gent (2003).
-ProcTF3 “H Φυσική όπως διδάσκεται, ενθαρρύνει τον προβληματισμό ή δίνει την εντύπωση ότι αποκαλύπτει απόλυτες αλήθειες;”. E. Vitoratos and S. Sakkopoulos. 2nd International Conference on Science Education (11-13 Nov. 2002) Cyprus Pedagogical Institute. Nikosia Cyprus. Conf. Proc. pp. 509-517.
-ProcTF4 “Role of Research in Physics Education Programme” M. Auzinsh, J. Naudts, Giovanni Vittorio Pallottino, Laura Tugulea, Ev. Vitoratos, Izabela Sosnowska. EUPEN’s 8th General Forum – EGF2006. Gent, Belgium. Sept. 14-16, 2006.
-ProcTF5 “Interaction between Research and Education in Physics” M. Auzinsh, J. Naudts, Giovanni Vittorio Pallottino, Marek Trippenbach, Laura Tugulea, Ev. Vitoratos. EUPEN’s 9th
General Forum – EGF2007. San Feliu, Spain. Sept. 6-8, 2007.
-ProcTF6 “Experiment and Deep Understanding of Physics – Special Conditions under General Statements!” E. Vitoratos (invited). XXXV Conf. of Bulgarian Physicists. March 1-5, 2007, Pleven, Bulgaria.
-ProcTF7, “Research and Education - Interaction between Research and Education in Physics .” M. Auzinsh, J. Naudts, Giovanni Vittorio Pallottino, Marek Trippenbach, Laura Tugulea, Ev. Vitoratos. EUPEN’s 10th General Forum – EGF2008, Poiana, Brasov, Romania. Sept. 4-6, 2008.
-ProcTF8, “Experiments in Teaching Physics: Practicing in understanding paradoxes or formation of common logic?” E. Vitoratos (invited). XXXVIII-a National Conference on Physics and Modern Educational Technologies (FTEM2009)” Iasi, Romania.
-ProcTF9. “ Estimation of Students Workload. Correlation of Teaching and Learning Methods with Examination results. A case study”. A. Tampakis, E. Vitoratos. 2nd Euro-Mediterranean (EMUNI) Conference of Higher Education. 25-26/9/2009 Portoroz. Slovenia.
-ProcTF10, “Contribution of Science Museums to the Holistic Character of Physics. The case of Science & Technology Museum of Patras University”. E. Vitoratos, P. Gouti-Theologi. 11th International IHPST & 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference Science & Culture: Promise, Challenge and Demand 1-5 July 2011, Thessaloniki, Greece. Title of proposed symposium: The role of history and philosophy of science in the new museological landscape of the 21st century: promise, challenge and demand.
-ProcTF11. Main problems of Science Teaching in Primary Schools and an example of good practice for training of “in service” Primary School Teachers: “ Didaskaleion” P. Panoutsopoulos, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and P. Pantidos. EUPEN's 13th General Forum - EGF2011. “PREPARING GOOD PHYSICS TEACHERS" Limassol, Cyprus: 28-30 August 2011.
-ProcTF12. Science and art: a dialogue through literature and visual arts. P. Pantidos, E. Vitoratos, S. Sakkopoulos & K. Ravanis. 8th Gen. Conf. of the Balkan Phys. Union (BPU). Constanta, Romania. 5-7 July 2012.

Σ-TF1. Πειράματα Επίδειξης Φυσικής. Μία άλλη προσέγγιση στη διδασκαλία πειραμάτων. Ε. Βιτωράτος, Σ. Γεωργά, Π. Παπαδόπουλος και Σ. Σακκόπουλος. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 29 - 31 Μαίου (1998). Τόμος Πρακτικών, σελ.: 418-421.
Σ-TF2 Ενα πλαίσιο για την ενσωμάτωση πειραμάτων στη διδασκαλία της Φυσικής. Ε. Βιτωράτος, Σ. Σακκόπουλος και Χ. Σοφιός. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Ενωση Ελλήνων Φυσικών, Πύργος Ηλείας, 28- 31 Ιανουαρίου (1999).

ΙII. Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης
-ProcHP1."Empirical Foundations of Atomism in Ancient Greek Philosophy" by S. Sakkopoulos and E. Vitoratos Presented at the "History Teaching Physics" Conference, 28-30. VIII. 1994, Szombathely, Hungary.
-ProcHP2. Atomism: A Fundamental Concept in Ancient Philosophical Theories of two Different Cultures, Indian and Greek. European Physical Society Conference. Athens 2005.
Η εργασία: ProcHP2 (Atomism: A Fundamental Concept in Ancient Philosophical Theories of two Different Cultures, Indian and Greek. European Physical Society Conference. Athens 2005) δημοσιεύτηκε επίσης στο βιβλίο: “Notions of Physics in Natural Philosophy”, Cambridge Scholars Publishing. Edited by G. Vlahakis. ISBN(10): 1-84718-430-8, pages: 97-109 (2008).
-ProcHP3. “Some Reflections on the Origin, Meaning and Importance of the first Rational Explanation of the World given by the Milesian Philosophers” S. Sakkopoulos E. Vitoratos.
7th Gen. Conf. of the Balkan Phys. Union (BPU). Alexandroupolis, Greece.
-ProcHP4. “Count Rumford, a Social Benefactor through Physics” S. Sakkopoulos, E. Vitoratos. 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference. 1-5 July 2011, Thessaloniki, Greece.
-ProcHP5. Σωτήριος Σακκόπουλος – Ευάγγελος Βιτωράτος Επίδραση του βαρυτικού πεδίου επάνω στην ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Διοργάνωση: Εταιρεία Μελέτης & Διάδοσης της Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας & Τμήμα Μεθοδολογίας,ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) ΕΚΠΑ. Αθήνα, 28 – 30 Μαρτίου 2013

Σ-HP1. Ο Ρόλος της Ιστορικής Προσέγγισης και της Φιλοσοφίας στο ξεπέρασμα κάποιων συγκεκριμένων δυσκολιών στη διδασκαλία της Φυσικής. Συμπόσιο: Η συμβολή της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Ε. Βιτωράτος και Σ. Σακκόπουλος. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 6 - 8 Απριλίου 2001. Τόμος Πρακτικών, σελ.:85-94.
Σ-HP2. «Ηθική στις Φυσικές Επιστήμες» Ε. Βιτωράτος, Σ. Σακκόπουλος. Συνέδριο: Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Παν. Πατρών. Τόμος Πρακτικών, σελ.: 7-16. Πάτρα, 2007.
Σ-HP3. «Ο Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος: Μια περιπετειώδης πορεία περίπου δύο αιώνων». Ε. Βιτωράτος, Σ. Σακκόπουλος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. 11-14 Ιουνίου 2009. Λευκωσία Κύπρος.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά:

Ε1. Ο Πυθαγόρας και η πρώτη μουσική κλίμακα. Ε. Βιτωράτος. Φυσικός Κόσμος, σελ.:15-16. Τεύχος: Ιαν. 1984.
Ε2. Συζυγή Αγώγιμα Πολυμερή. Σ.Σακκόπουλος και Ε.Βιτωράτος. Βήμα των Φυσικών, Τεύχος 4, σελ. 21-24, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1993.
E3. Δομή, φορείς και μηχανισμοί αγωγιμότητας στα αγώγιμα οργανικά πολυμερή. Σ.Σακκόπουλος και Ε.Βιτωράτος. Επιθεώρηση Φυσικής, Περίοδος Β, Τόμος Θ, Τεύχος 25, Ανοιξη 1994.
E4. Οι Μαγνητικές Μέθοδοι στην Υπηρεσία του Ελέγχου της Μόλυνσης του Περιβάλλοντος. Η. Σιμόπουλος, Γ. Σουρτζής και Ε. Βιτωράτος. Βήμα των Φυσικών, Τεύχος 12, σελ. 19-20, Δεκ. 1995.
E5. Μοριακά Ηλεκτρονικά: από την Επιστημονική Φαντασία στις Εφαρμογές. Σ. Χούλης, Ε. Βιτωράτος. Scientific American (Ελληνική έκδοση), Τόμος 2, τεύχος 7, σελ: 54-57, Ιούλιος 2004.
Συνοπτικά: Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές:
Φυσική της Συμπ. Υλης:(CM1 –CM40),.
Διδασκαλία τα Φυσικής: (TF1-TF6) και TF/ΕU1-TF/EU7
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης: HP1.
Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές:
Φυσική της Συμπ. Υλης: (ProcCM1 – ProcCM9).
Διδασκαλία τα Φυσικής: (ProcTF1-ProcTF12).
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης: (ProcHP1-ProcHP5).
Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων με κριτές:
Φυσική της Συμπ. Υλης: (Σ-CM1 ~ Σ-CM23).
Διδασκαλία τα Φυσικής: (Σ-ΤF1 ~ Σ-TF2).
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης: (Σ-HP1 ~ Σ-HP3).
Βιβλία (διδακτικά βοηθήματα): (A1 – A3)
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά (E1-E5), και
Μεταφράσεις στην Ελληνική: 4 βιβλία (B1-Β4).
Άλλες Δημοσιεύσεις: (ΣΤ1-ΣΤ2)
Webcast για
o Εργαστηριακές ασκήσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου και για
o Ειδικά Κεφάλαια Σύγχρονης Φυσικής.

Αναφορές
Γίνεται αναφορά της δημοσιευμένης ερευνητικής εργασίας σε θέματα Φυσικής της Συμπυκνωμένης Υλης στη διεθνή βιβλιογραφία σε περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις (άρθρα, άρθρα επισκοπήσεως, βιβλία, διατριβές, πατέντες) μέχρι τον Ιούν. 2012.
Επίσης, μέχρι τον Ιούλιο του 2012, γίνεται αναφορά της δημοσιευμένης ερευνητικής εργασίας σε θέματα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης - Διδασκαλίας Φυσικής σε περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις.

Β2. Συγγραφικό έργο:
Α. Διδακτικά:
-Α1. Μηχανική (Ειδικά θέματα και ασκήσεις) Ε. Βιτωράτος, Σ. Γεωργά. Πάτρα 1983.
-Α2. Πειράματα Επίδειξης Φυσικής Ι & ΙΙ Ε. Βιτωράτος, Σ. Γεωργά. Πάτρα 1987.
-A3. Σημειώσεις Ατομικής Φυσικής. E. Βιτωράτου. 2007.
- Webcast για
o τα Εργαστηριακές ασκήσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου και για
o Ειδικά Κεφάλαια Σύγχρονης Φυσικής.
Β. Μεταφράσεις:
Μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα των βιβλίων:
* “The New Quantum Universe” των Tony Hey & Patrick Walters, (CHs: 8 & 9), έκδοση Cambridge University Press. Το βιβλίο εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα με τον τίτλο: «Το Νέο Κβαντικό Σύμπαν» από τις εκδόσεις: “Κάτοπτρο”, ISBN: 978-960-6717-86-4, το 2008.
* “Surely you’ re joking, Mr. Feynman! του Richard Feynman, έκδοση ……. Το βιβλίο εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα με τον τίτλο: «Σίγουρα θα αστειεύεστε, Κε Φάινμαν. Οι περιπέτειες ενός σπάνιου χαρακτήρα» από τις εκδόσεις: “Κάτοπτρο”, ISBN: 960-6717-08-6, το 2007.
* “The Pleasure of Finding Things Out” του Richard Feynman, έκδοση Perseus Books, Cambridge Massachusetts. Το βιβλίο εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα με τον τίτλο: «Η Χαρά της Ανακάλυψης. Τα καλύτερα μικρά έργα του Richard P. Feynman» από τις εκδόσεις: “Κάτοπτρο”, ISBN: 960-7778-90-1, τo 2005.
* “Encounters with Einstein, and other Essays on People, Places and Particles” του Werner Heisenberg, έκδοση του Princeton University Press, Princeton 1989. Το βιβλίο εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα με τον τίτλο: «Συναντήσεις με τον Αϊνστάιν, και άλλα δοκίμια για ανθρώπους, τόπους και σωματίδια» από τις εκδόσεις “Κάτοπτρο”, ISBN: 960-7023-88-9, το 1995.

Γ. Άλλες Δημοσιεύσεις:

ΣΤ1. «Ηλεκτρόνια σε ένα περιοδικό πλέγμα». Ε. Βιτωράτος. Θέματα Σεμιναρίου Φυσικής, Ακαδ. Έτους 1979-1980. Εκδοση Α Εδρας Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, σελ.: 11-28. Πάτρα 1980.
ΣΤ2. «Χημικός Δεσμός» Ε. Βιτωράτος. Θέματα Σεμιναρίου Φυσικής, Ακαδ. Έτους 1981-1982.
Εκδοση Α Εδρας Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, σελ.: 53-68. Πάτρα 1982.

Β3. Διδακτικό έργο:
* Μηχανική (Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπ. Πατρών (2003-2009)
* Γενική Φυσική στο Τμήμα Βιολογίας του Π. Πατρών (2011-2014).
* Ατομική Φυσική (Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών: 2006-2011 & 2012-2014).
* Μαγνητικά Υλικά ((Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών: (2012-2013).

* Εισαγωγικές Έννοιες Μαθηματικών, Κλασσική Μηχανική,
Ηλεκτρομαγνητισμός (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2002-2004 και
2005-2006, 2009-2014).
* Γενική Φυσική (Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, Φροντιστηριακά μαθήματα 1978-1984).
* Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2004-2005, 2006-2008).
* Πειράματα Επίδειξης Φυσικής (Τμ. Φυσικής Παν. Πατρών (1978-2014), Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως (1981-83, 1985-87), Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (1994-95).
Στα πλαίσια του μαθήματος εντάσσεται και επίσκεψη σε Σχολεία
απομακρυσμένων χωριών της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την
παρουσίαση από τους φοιτητές, σειράς κατάλληλα επιλεγμένων
πειραμάτων φυσικής.
* Ιδιότητες μεταφοράς στα αγώγιμα πολυμερή (Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών (1997-2012).
* Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος: Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών και Εργαστήριο (μάθημα επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Φυσικής, στις ειδικεύσεις «Εφαρμοσμένης Φυσικής» και «Φυσικής των Υλικών», (2003-2012).
* Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος: Φυσική Υγρών κρυστάλλων και Πολυμερών (μάθημα επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Φυσικής, στις ειδικεύσεις «Εφαρμοσμένης Φυσικής» και «Φυσικής των Υλικών» (2003-2012). .
* Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος: Μαγνητικά Υλικά – Υπεραγωγοί (το τμήμα των Μαγνητικών Υλικών, μάθημα επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Φυσικής, στην ειδίκευση «Φυσικής των Υλικών», (2003-2012).
* Εργαστήριο Φυσικής (Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών: 1977-2012), Πολυτεχνικής: 1977-79, Χημείας 1983-89 και Τμημάτων Γεωλογίας και Φαρμακευτικής τα πρώτα έτη λειτουργίας τους.
Συμμετοχή στην εγκατάσταση των εργαστ. ασκήσεων Ατομικής Φυσικής για τους φοιτητές του 4ου έτους του Τμ. Φυσικής το Ακαδ έτος: 1978-79.
* Η Θέση των Πειραμάτων στην Διδασκαλία της Φυσικής – Η Φυσική στην καθημερινή ζωή.
Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης: «Ευάγγελος Παπανούτσος» 1999-2012. (Μεταπτυχιακές σπουδές αποφοίτων Παιδαγ. Ακαδημιών και Παιδαγωγικών Τμημάτων που υπηρετούν στην Εκπαίδευση).
* Η μουσική μέσα από τη Φυσική και τα Μαθηματικά
(Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο 1994-1995).
* Παρουσίαση σειράς καταλλήλων Πειραμάτων σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων επισκέπτονται το Τμημα Φυσικής.
* Διπλωματικές Εργασίες: Επιλογή:

Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος: «Σχεδίαση και Υλοποίηση Διάταξης Αυτοματοποιημένης Λήψης Μετρήσεων I-V Πολυμερικών Κυψελίδων. 2008.
Δημ. Καραγεωργόπουλος: «Σχεδίαση και Υλοποίηση Διάταξης για την Αυτοματοποίηση των Μετρήσεων Ειδικής Αγωγιμότητας Αγωγίμων Πολυμερών», 2007.
Αλέξανδρος Ταμπάκης: «Πιλοτική προσπάθεια εκτίμησης του φόρτου εργασίας σε μαθήματα του Τμήματος Φυσικής», 2008.
Πολ. Τσίπας: Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Υδρογόνου. 2003
Νικ. Καραδημητρίου: Πειράματα Επίδειξης Φυσικής σε Μαθητές με Προβλήματα Ακοής. 2003
Χρ. Ανέστης: Μελέτη του ρόλου της πορώδους υφής και των σουλφωνικών-φωσφοριλικών ομάδων στην αγωγιμότητα και το ρυθμό θερμικής γήρανσης αγωγίμων συμπολυμερών Πολυανιλίνης – Πολυπυρρόλης. 2002
Κων. Θεοφιλάτος: Θεωρία Κόμβων και Ειδικά θέματα φυσικής. 2002

Β4. Επαγγελματικό – Επιστημονικό έργο:
Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης:
* Χρ. Ανέστης: «Μελέτη της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας συνεχούς ρεύματος και της Θερμικής Γήρανσης Αγωγίμων Νανοσυνθέτων Υλικών Ζεολίθου/Πολυανιλίνης και Ζεολίθου/Πολυπυρρόλης». Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών. 2004.
Δημοσίευση από την Μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης: “DC conductivity and Thermal Aging of Conducting Zeolite/Polyaniline and Zeolite/Polypyrrole blends”. Current Applied Physics, 7(5), 578-581, July 2007– (CM34). Επίσης από την εργασία αυτή προέκυψαν δύο παρουσιάσεις σε Συνέδρια: Σ-CM15, Σ-CM16. * Νικ. Παλιάτσας: «Μελέτη Θερμικής Γήρανσης Λεπτών Υμενίων PEDOT:PSS με μετρήσεις Ειδικής Αγωγιμότητας συνεχούς Ρεύματος». Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών. 2008.
Από την Μεταπτυχιακή εργασία αυτή προέκυψαν τρεις παρουσιάσεις σε Συνέδρια: Σ-CM17, Σ- CM18, Σ-CM19 και μέρος της δημοσίευσης CM36: “Thermal degradation mechanisms of PEDOT:PSS”. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas, N. Paliatsas, D. Karageorgopoulos, F. Petraki, S. Kennou, S.A. Choulis. Organic Electronics, vol.:10. pp.:61-66, 2009

* Κωνσταντίνος Εμμανουήλ: «Ανάπτυξη Συνθέτων Υλικών Ημιαγωγού-Αγωγίμου Πολυμερούς με εφαρμογές στη δέσμευση Ηλιακής Ενέργειας». Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών (σε εξέλιξη).
Συμμετοχές σε Τριμελείς Επιτροπές μεταπτ. Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ενδεικτικά):
* Ορισμός από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ως μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Ειδική Επιστημονική Εργασία του κ. Ανδρέα Καραμπάση, με θέμα: «Σχεδιασμός διαδραστικών πειραμάτων Φυσικής της Ατμοσφαίρας- Θερμοδυναμικής – Οπτικής», με επιβλέποντα τον κ. Α. Αργυρίου.

* Μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Ειδική Επιστημονική Εργασία της Ειρήνης Λάγιου. με επιβλέποντα τον καθ. Ι. Γαρουφαλάκη (Τμ. Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν. Πατρών. 2012.


* Διδακτορικές διατριβές: Επίβλεψη:
* Καραγεωργόπουλος Δημητρίος: «Οργανικά Ηλεκτρονικά: σχεδιασμός, παρασκευή, και μέθοδοι βελτιστοποίησης της απόδοσης διατάξεων βασισμένων σε οργανικά υλικά»
Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών:
* Παναγιώτης Παντίδος: «Η Συγκρότηση Λεξικού Όρων Σημειωτικής Ανάλυσης για τη Διδασκαλία της Φυσικής: ‘Ένα Πλαίσιο Μελέτης των Διδακτικών Πρακτικών με Μητρικό Πεδίο τη Σημειωτική του Θεάτρου». Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην προσχολική Ηλικία. Πάτρα 2008.
* Ιωάννης Σπανός: «Βελτίωση της Απόδοσης Παραγωγής Υδρογόνου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Διδακτορική Διατριβή, (σε εξέλιξη). Τριμελής Επιτροπή: Π. Γιαννούλης, Αθ. Αργυρίου, Ε. Βιτωράτος.
* Νικ. Παλιάτσας: Σύνθεση και χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων αποτελούμενων από σύνθετα Πολυπυρρόλης-TiO2 και υδροπηκτώματος νανοδομημένου ZnO πάνω σε νανοσωλήνες άνθρακα. Διδακτορική Διατριβή, (σε εξέλιξη). Τριμελής Επιτροπή: Ε. Βιτωράτος, Σ. Σακκόπουλος, Ε. Ντάλας.

Συμμετοχή σε Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών (επιλογή):
* Ιωάννης Φυτίλης: «Διφωτονική Απορρόφηση νέων Συμμετρικών Οργανικών Ενώσεων και Διφωτονικός Πολυμερισμός». Τριμελής Επιτροπή: Π. Περσεφόνης, Β. Γιαννέτας, Ι. Μικρογιαννίδης.
* Νικ. Μπαλής: Επιβλέπων: Παν. Λιανός, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνικής Σχολής του Παν. Πατρών. 2013.
* Νικ. Δελέγκος: Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑ’ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Τριμελής Επιτροπή: Δημήτρης Κολιόπουλος, ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών, Βασιλική Ζόγκζα, Κωνσταντίνος Ραβάνης. 2013.

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά:
Ενδεικτικά αναφέρονται τα: Organic Electronics, Chemical Physics Letters, Synthetic Metals. Journal of Physics: Condensed Matter, (Institute of Physics, Gr.Britain). Journal of Physics D: Applied Physics, (Institute of Physics, Gr.Britain), Acta Physica Slovaca (Institute of Physics SAS, Slovakia), Journal of Applied Polymer Science (Wiley InterScience®), Science and Education (Kluwer Publishers, Netherlands), European Polymer Journal (Elsevier). Journal of Engineering Science and Technology Review (www.jestr.org) Kavala Inst. Of Technology.

Μέλος της Συντακτικής Ομάδας της Ελληνικής Εκδοσης του περιοδικού:
“Scientific American” και της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικών (2003-2008).

Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα:-
- Νέα Υλικά. Χαρακτηρισμός και Ελεγχος Ποιότητας Υλικών. Πανεπιστ. Πατρών.
Τμήμα Φυσικής 1990-91.
- Προσθετικά Υλικά. Πανεπιστ. Πατρών. Τμήμα Ιατρικής.1992.
-EUPEN (European Physics Education Network) Univ. of Gent Belgium.
-Tuning Educational Structures in Europe Unin.of Deusto in Bilbao & Univ.
of Groningen Netherlands.
- STEPS (Stakeholders Tune European Physics Studies-153 participating Institutions).
Univ. of Gent Belgium.
- «Πυθαγόρας»: «Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων αγώγιμων και μη πολυμερών με   χρήση διηλεκτρικής φασματοσκοπίας. Διάρκεια: 2004-07. Επιστ Υπευθυνος: Ι. Γραμματικακης. Τμ. Φυσικής Παν. Αθηνών.
- «Κ. Καραθεοδωρή»: «Υποβάθμιση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας υμενίων ITO/PEDOT:PSS μετά από θερμική καταπόνηση». Διάρκεια: 2007-2010. Επιστ Υπευθυνος: Ε. Βιτωράτος. Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.
- STEPS TWO - Stakeholders Tune European Physics Studies – (Lifelong Learning, (142371-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ENW), 2008-2011, Univ. of Antwerp & Univ. of Bucharest; 64 participating Institutions). Eγκρίθηκε να πραγματοποιηθεί ( … STEPS TWO proposal was selected for financing by the European Commission and under the scrutiny of the European Parliament.). Συμμετέχουν 64 Τμήματα Φυσικής από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Univ. of Βucurest, Romania & Univ. of Antwerp, Belgium.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχω στην επιτροπή Διαχείρισης (Management Committee) ως Πρόεδρος της μιας εκ των τριών Ομάδων Εργασίας.
Οι Ομάδες εργασίας έχουν αντικείμενα:
* Curricula after Bologna & Life-Long-Learning (U. Titulaer, Johannes Kepler University Linz, Austria).
* Modern Teaching Methods and Student-centered Learning (S. Feiner-Valkier, Eindhoven University, Netherlands).
* Physics Teacher Education (E. Vitoratos, University of Patras, Greece).
http://143.169.5.54/main2/ and http://www.stepstwo.ua.ac.be/~stepstwo/FinalReport.pdf
* HOPE - Horizons in Physics education – (REF: 540130-LLP-1-2013-1-FR-ERASMUS-ENW, Lifelong Learning, 2013-2016, Coordinators: Univ. P & M Curie, Paris, Univ. of Strathclyde & Univ. of Udine; 71 participating Institutions). Prof Vitoratos is a member of the Advisory Board. HOPE has four lines of action:
1. Inspiring young people to study Physics
2. New Competences for Physics Graduates – Fostering Innovation & Entrepreneurship
3. Improvements in Physics Teaching – Meeting Future Global Challenges in Physics Higher Education
4. Improvements in the Training & Supply of Physics School Teachers.

- Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών
Πανεπιστήμιο Πατρών. 1998-.
- Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής 2011, 2012, 2013. Επιστ. Υπευθυνος: Ε. Βιτωράτος.

Διοικητική Δραστηριότητα: Μέλος του Τμήματος Φυσικής από της συστάσεώς του,
Μέλος του Τομέα Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης, και μέλος διαφόρων
Επιτροπών του Τμήματος και Εκλεκτορικών Σωμάτων.
Συντονιστής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus, από την άνοιξη του 2003.
Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών το ακαδ. Έτος: 2005-2006, 2011-2012 &
2012-2013.
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των ΙΧ, XV, XXII & ΧΧVIII Πανελληνίων Συνεδρίων Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών.
Μέλος της Επιτροπής του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Παν. Πατρών και
διευθυντής του Μουσείου αυτού από τον Δεκ. του 2010.
Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής τα ακαδ έτη: 2011-2012 & 2012-2013.
Μέλος επιστημονικών εταιριών: European Physical Society, American Physical
Society, Societa Italiana di Fisica, Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής της Επιστήμης της
Συμπυκνωμένης Υλης.


Β5. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: «Ανοικτή και εξ΄Αποστάσεως Εκπαίδευση». 2003.
Συμβολή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού: Webcast για
o τα Εργαστηριακές ασκήσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου και για
o Ειδικά Κεφάλαια Σύγχρονης Φυσικής.
Mέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στην ΦΥΕ14 (Μαθηματικά - Κλασσική Μηχανική – Ηλεκτρομαγνητισμός): 7 ακαδημαϊκά έτη.
Μέλος ΣΕΠ στην ΦΥΕ41 (Ιστορία & Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών): 3 ακαδημαϊκά έτηΕρευνητικά Ενδιαφέροντα
Φυσική Ημιαγωγών
Φυσική Πολυμερών και Υγρών Κρυστάλλων

Φυσική της Συμπυκνωμένης Υλης: Ιδιότητες μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου στα στερεά (Ημιαγωγοί, Αγώγιμα πολυμερή, Διαφανή αγώγιμα επιχρίσματα.). Μαγνητικά Υλικά. Εντοπισμός της μόλυνσης με μαγνητικές μεθόδους. Οργανικά Υλικά με εφαρμογές στην Ηλεκτρονική. Διδασκαλία της Φυσικής. Φιλοσοφία της επιστήμης. Φυσική της μουσικής.           


Δημοσιεύσεις
 1. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and T.Argyreas , Energy-band diagram for pyrrhotite, Journal of Physics and Chemistry of . Solids , v.:45, pp.: 923-928 , 1984
 2. S.Sakkopoulos, E. Vitoratos and T. Argyreas , Impurity-band conduction in natural pyrrhotite, Journal of Applied Physics, v.:55, pp.: 595-597 , 1984
 3. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and T. Argyreas , Correlation between chemical bonds and properties in pyrrhotite, Journal of Chemical Education , v.:63, pp.: 665-666 , 1986
 4. Ε.Vitoratos and S. Sakkopoulos, A versatile device for supporting the sample holder in a cryostat., J. Phys. E: (Scientific Instruments) , v.:20, pp.: 1517 , 1987
 5. E. Vitoratos and S. Sakkopoulos , Τransverse magnetoresistance in pyrrhotite for Bc, E. , Journal of Applied Physics, v.:61, pp.: 1928-1930 , 1987
 6. E. Vitoratos and S. Sakkopoulos, Magnetoresistance of FeS 1.14 Single Crystals for B//c. , ¬J. de Physique-Paris [& International Conf. on Magnetism, Paris France, July 25-29, 1988]. , v.:49(C8), pp.: 193-194 , 1988
 7. E. Dalas, S. Sakkopoulos, J. Kallitsis, E. Vitoratos and P.G. Koutsoukos, Crystal Growth of Polycrystaline α-CdS on conducting Polymers, Langmuir, v.:6(8), pp.: 1356-1359 , 1990
 8. Ch.Krontiras,S.N.Georga, S.Sakkopoulos, E.Vitoratos and Jorma Salmi, Resistivity and Hall coefficient of CoGe and CoGe2 thin films, J. Phys.: Condensed Matter , v.:2, pp.: 3323-3328 , 1990
 9. E. Dalas, J.Kallitsis, S.Sakkopoulos, E.Vitoratos and P.G.Koutsoukos, Cadmium sulfide precipitation in aqueous media: Spontaneous precipitation and Controlled Overgrowth on Polyaniline , Journal of Colloid and Interface Science , v.:141(1), pp.: 137-145 , 1991
 10. E.Dalas, J.Kallitsis, S.Sakkopoulos, E.Vitoratos, Th.F.Zafiropoulos and P.G.Koutsoukos , Chemical Synthesis and Electrical Properties of Conducting Polyaniline-Polypyrrole Composites. , Synthetic Metals [& Int. Conf. on Science and Technology of Synthetic Metals, ICSM, Tubingen Germany, Sept. 3-7, 1990]., v.:41-43, pp.: 963 , 1991
 11. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, G. Pandis and D. Tsamouras., Thermopower Sign Reversal vs Temperature and dc Conductivity in Polyaniline Derivatives. , Journal of Physics: Condensed Matter , v.:4(9), pp.: 2231-2237 , 1992
 12. Ε. Dalas, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, L. Kobotiatis and G. Maroulis., Aqueous Precipitation and Electrical Properties of In2S3. Characterization of the In2S3/Polyaniline and In2S3/Polypyrrole Heterojunctions. , Journal of Materials Science , v.:28(20), pp.: 5456-5460 , 1993
 13. D. Tsamouras, E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos., Characterization of Sulfides/Polyaniline and Sulfides/Polypyrrole Contacts. , ¬Applied Surface Science, [&6th International Conference on Solid Films and Surfaces, ICSFS-6, Paris France, June 29-July 3, Conf. Proc. Abs. p. 87]. , v.:65-66, pp.: 388-393 , 1993
 14. E. Dalas, S.N. Koklas, E. Vitoratos and S. Sakkopoulos., Novel Metallic Materials Constructed from Epoxidized Styrene- butadiene Copolymers and Copper Oxide. , Journal of Materials Sience Letters , v.:12, pp.: 497-499 , 1993
 15. D. Tsamouras, E. Dalas, s. Sakkopoulos and E. Vitoratos. , Novel pH - Sensitive Films Constructed from Polypyrrole Composites. , Physica Scripta [& 13th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Regensburg Germany, March 29 - April 2, 1993] , v.:48, pp.: 521-524 , 1993
 16. E. Dalas, S. Sakkopoulos, and E. Vitoratos., Chemical Preparation, d.c. Conductivity and Thermopower of Polyaniline and Polypyrrole Composites. , Journal of Materials Science , v.:29(15), pp.: 4131-4133 , 1994
 17. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, S.N. Koklas and E. Dalas., Resistivity of Epoxidized Styrene-Butadiene-Cupric Oxide Polymer., Synthetic Metals , v.:72(2), pp.: 177-180 , 1995
 18. S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Empirical Foundation of Atomism in Ancient Greek Philosophy, Science and Education , v.:5, pp.: 293-303 , 1996
 19. E. Dalas, C.D. Xenos, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Epoxidized Styrene-Butadiene-Cupric Oxide Polymer Used as a Cathode in the Construction of a Novel solid -Electrolyte Dry Cell. , Applied Surface Science , v.:119(3-4), pp.: 313-317 , 1997
 20. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas., Conductivity Degradation Due to Thermal Aging in Conducting Polyaniline and Polypyrrole. , Synthetic Metals , v.:92(1), pp.: 63-67 , 1998
 21. E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Thermal Degradation of the Electrical Conductivity in Polyaniline and Polypyrrole Composites. , Synthetic Metals , v.:114(3), pp.: 365-368 , 2000
 22. P. Pantidos, P. Spathi and E. Vitoratos., The use of Drama in Science Education: “The Case of Blegdamsvej Faust”., Science and Education , v.:10, pp.:107-117 , 2001
 23. A. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. , Effect of Hydrostatic Pressure on the d.c. conductivity of fresh and thermally aged polypyrrole-polyaniline conductivity blends. , Journal of Physics D – Applied Physics , v.:35(17), pp.: L85-L87 , 2002
 24. S.Sakkopoulos, E.Vitoratos, J. Grammatikakis, A. Papathanassiou and E. Dalas., Electrical Conductivity and TSDC study of the thermal aging in conductive polypyrrole/polyaniline blends. , Journal of Materials Science , v.:37(14), pp.: 2865-2869 , 2002
 25. A. Papathanassiou, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. , Localized and long distance charge hopping in fresh and thermally aged conductive copolymers of polypyrrole and polyaniline studied by combined TSDC and dc conductivity. , Journal of Physics and Chemistry of Solids , v.:63(9), pp.: 1771-1778 , 2002
 26. A. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. , An insight into the localization of charge carriers in conducting polyaniline by analyzing thermally stimulated depolarization signals. , Solid State Communications , v.:125, pp.: 95-98 , 2003
 27. L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, Conclusions and Recommendations from the Pilot Project “Tuning Educational Structures in Europe, INQUIRIES INTO EUROPEAN HIGHER EDUCATION IN PHYSICS [ Proceedings of the 6th EUPEN General Forum. Varna. Sept. 2002. Eds.:H. Ferdinande, T. Formesyn, E. Valke, Univ. of Gent. Belgium. ISBN: 90-804859-6-9]., v.: 7, pp.: 25-44, 2003
 28. L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, Learning Outcomes: Generic Skills, INQUIRIES INTO EUROPEAN HIGHER EDUCATION IN PHYSICS [ Proceedings of the 6th EUPEN General Forum. Varna. Sept. 2002. Eds.:H. Ferdinande, T. Formesyn, E. Valke, Univ. of Gent. Belgium. ISBN: 90-804859-6-9]., v.: 7, pp.: 45-52, 2003
 29. L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, Operational Definitions of the Core Contents, in Tuning Educational Structures in Europe, Tuning Educational Structures in Europe, Universidad de Deusto, Bilbao, Spain, ISBN: 84-7485-871-2. , pp.:185-211, 2003
 30. L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, The Academics' Evaluation of the Specific Competences, in Tuning Educational Structures in Europe, Tuning Educational Structures in Europe, Universidad de Deusto, Bilbao, Spain, ISBN: 84-7485-871-2. , pp.: 171-185, 2003
 31. Papathanassiou AN, Sakellis I, Grammatikakis J, Vitoratos E, Sakkopoulos S, Dalas E, Low frequency a.c. conductivity of fresh and thermally aged polypyrrole-polyaniline conductive blends, Synthetic Metals , v.:142 (1-3), pp.: 81-84 , 2004
 32. Papathanassiou AN, Grammatikakis J, Sakellis I, Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E., Low frequency dielectric relaxation phenomena in conducting polypyrrole and conducting polypyrrole-zeolite composites, Journal of Applied Physics , v.:96 (7), pp.: 3883-3888 , 2004
 33. E. Dalas, E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, P. Malkaj., Polyaniline/zeolite as the cathode in a novel gel electrolyte primary dry cell. , Journal of Power Sources , v.:128, pp.: 319-325 , 2004
 34. Vitoratos E, An analysis of DC conductivity in terms of degradation mechanisms induced by thermal aging in polypyrrole/polyaniline blends. , Current Applied Physics , v.:5(6), pp.: 579-582 , 2005
 35. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, Ch. Anestis, J. Spiliotopoulos, K. Govender, D.S. Boyle and P. O’Brien., D.C. Conductivity of Transparent Conductive ZnO:Al Films in the Temperature Range 80 – 360 K., Ionics, v.:11(3-4), pp.: 259-261, 2005
 36. Papathanassiou AN, Grammatikakis J, Sakellis I, Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E. , Hopping charge transport mechanisms in conducting polypyrrole: Studying the thermal degradation of the dielectric relaxation. , Applied Physics Letters, v.:87(15), p.: 154107 , 2005
 37. Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E, Kyriakopoulos N, Malkaj P, Argyreas T., Shrinking rate of conducting grains in HCI-protonated polyaniline, polypyrrole, and polypyrrole/polyaniline blends with their thermal aging., Journal of Applied Polymer Science , v.:97 (1), pp.: 117-122 , 2005
 38. L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, The Physics Degree Profiles in the Bologna Process, in Tuning Educational Structures in Europe, Tuning Educational Structures in Europe, , pp.: 134-155, 2005
 39. Papathanassiou AN, Grammatikakis J, Sakellis I, Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E., Thermal degradation of the dielectric relaxation of 10-90% (w/w) zeolite-conducting polypyrrole composites, Synthetic Metals , v.:150 (2), pp.: 145-151 , 2005
 40. Malkaj P, Dalas E, Vitoratos E, Sakkopoulos S, pH electrodes constructed from polyaniline/zeolite and polypyrrole/zeolite conductive blends, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, v.:101 (3), pp.: 1853-1856 , 2006
 41. Vitoratos E, Sakkopoulos S, Dalas E, Malkaj P, Anestis Ch. , DC conductivity and Thermal Aging of Conducting Zeolite/Polyaniline and Zeolite/ Polypyrrole blends, Current Applied Physics, v.:7(5), pp. 578-581, 2007
 42. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, A.N. Papathanassiou, J. Grammatikakis and I. Sakellis.”, A Combined Experimental and Theoretical Study of Thermal Degradation Phenomena in Conductive Polyaniline, polypyrrole and their Blends, Recent Research Topics and Developments in Chemical Physics: From Quantum Scale to Macroscale ISBN: 978-81-7895-316-8. Research Signpost, Kerala, India, 197-223, 2008
 43. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, Atomism: A Fundamental Concept in Ancient Philosophical Theories of two Different Cultures, Indian and Greek. , Notions of Physics in Natural Philosophy, Cambridge Scholars Publishing. Edited by G. Vlahakis. ISBN(10): 1-84718-430-8 , pp.:97-109, 2008
 44. L.F. Donà dalle Rose, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, W.G. Jones, E. Kierlik, F. Matteucci, J. Niskanen, G. Nyman, P. Sauer, S. Steenstrup o. Suk, L. Tugulea and E.G. Vitoratos, Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Physics, Tuning Educational Structures in Europe, ISBN:978-84-9830-168-7, pp.:1-86, 2008
 45. P.Pantidos, K. Valakas, E. Vitoratos, K. Ravanis, Towards applied semiotics: An analysis of iconic gestural signs regarding physics teaching in the light of theatre semiotics, Semiotica, v.:172(1/4), pp.:201-231, 2008
 46. E.Vitoratos, S.Sakkopoulos, E.Dalas, N.Paliatsas, D. Karageorgopoulos, F. Petraki, S.Kennou, S.A.Choulis, Thermal degradation mechanisms of PEDOT:PSS, Organic Electronics, v.:10, pp.: 61-66, 2009


Aλλες Πληροφορίες