Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Αθανάσιος Βόμβας

Αθανάσιος Βόμβας
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τομέας: Κρυφή Ομάδα 
E-mail: avomvas[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο:        
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης:   
Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://rdo.upatras.gr/v1/academic_directory/research_record/86