Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Αλέξανδρος Βραδής

Αλέξανδρος Βραδής
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: vradis[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997481       
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης:   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

Αλέξανδρος Α. Βραδής
Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης.
Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως
Τηλ. : 2610 997 480-1
e-mail : vradis@physics.upatras.gr


ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Έρευνα κρυσταλλικήςδομής στερεών και κόνεων
• Έρευνα ηλεκτρονικής δομής στερεών με μελέτη στοιχειωδών διεγέρσεων (πλασμονίων)
• Έρευνα ηλεκτρονικής δομής στερεών με φασματοσκοπία Compton
• Κατασκευή και χαρακτηρισμός διατάξεων SIS (επαφών Josephson Υπεραγωγού-Μονωτή-Υπεραγωγού)
• Μελέτη δομής και ιδιοτήτων πολυμερικών συστημάτων και στρωμάτων υλικών προσροφημένων σε επιφάνειες.
• Σύνθεση και μελέτη νανοδομημένων υλικών

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

• Ανάλυση δομής με τη μέθοδο σκέδασης ακτίνων Χ (XRD)
• Ανάλυση μοριακής δομής με φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR)
• Παρασκευή και χαρακτηρισμός δειγμάτων με θερμική εξάχνωση σε υπερ-υψηλό κενό (UHV)
• Φασματοσκοπία μη ελαστικής σκέδασης ακτίνων Χ
• Φασματοσκοπία Compton ακτίνων Χ και ακτίνων γ
• Πειράματα ανακλαστικότητας νετρονίων
• Πειράματα σκέδασης ακτίνων X σε μικρές γωνίες και ανακλαστικότητας ακτίνων X
• Πειράματα διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων
• Παρασκευή και χαρακτηρισμός πορώδους Αλουμίνας και νανοσυρμάτωνΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Μεγάλες εγκαταστάσεις πηγών νετρονίων όπως Los Alamos ΗΠΑ, Ratherford Appleton Laboratories Aγγλία, GKSS Γερμανία, Labratoire Leon Brillouin, Γαλλία. Εγκαταστάσεις synchrotron: DESY Γερμανία, Soleil Γαλλία.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Koutsioubas, A.G., Spiliopoulos, N., Anastassopoulos, D.L., Vradis, A.A., Priftis, G.D.
Formation of alkane-phosphonic acid self-assembledmonolayers on alumina: An in situ SPR study
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS (2009) 41 (11), pp. 897-903.

Spiliopoulos, N., Koutsioubas, A.G., Anastassopoulos, D.L., Vradis, A.A., Toprakcioglu, C., Menelle, A., Mountrichas, G., Pispas, S.
Neutron reflectivity study of free-end distribution in polymer brushes
MACROMOLECULES (2009) 42 (16), pp. 6209-6214.

Kontomichos F., Koutsioubas A., Mourtzopoulos J., Spiliopoulos N., Vradis A.
A thermoacoustic device for sound reproduction
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA (2009) 123 (5) pp 3707-3711

Koutsioubas, A.G., Spiliopoulos, N., Anastassopoulos, D.L., Vradis, A.A., Priftis, G.D.
On the implementation of nano-structured materials in surface plasmon resonance sensors
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B: SOLID STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY (2009) 165 (3), pp. 270-273.

Karagiovanaki, S., Koutsioubas, A., Spiliopoulos, N., Anastassopoulos, D.L., Vradis, A.A., Toprakcioglu, C., Siokou, A.E.
Adsorption of block copolymers in nanoporous alumina
JOURNAL OF POLYMER SCINCE, PART B: POLYMER PHYSICS (2010) 48 (14), pp. 1676-1682. Cited 3 times.

Mikelis, C., Lamprou, M., Koutsioumpa, M., Koutsioubas, A.G., Spyranti, Z., Zompra, A.A., Spiliopoulos, N., Vradis, A.A., Katsoris, P., Spyroulias, G.A., Cordopatis, P., Courty, J., Papadimitriou, E.
A peptide corresponding to the C-terminal region of pleiotrophin inhibits angiogenesis in vivo and in vitro
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY (2011) 112 (6), pp. 1532-1543.

Anastassopoulos Dimitris, Spiliopoulos Nikolaos, Vradis Alexandros, Toprakcioglu Chris,Menelle Alain, Cousin Fabrice
Neutron Reflectivity Study of End-Adsorbed Bimodal Polymer Systems under Static Conditions and Shear Flow"
MACROMOLECULES,( 2013), 46 (17), pp 6972–6980

S. Dellis, A. Christoulaki, N. Spiliopoulos, D.L Anastassopoulos and A.A. Vradis
Electrochemical synthesis of large diameter monocrystalline nickel nanowires in porous alumina membranes
Journal of Applied Physics, October 2013