Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Σταυρούλα Γεωργά

Τίτλος: Καθηγήτρια 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: sgeorga[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: +302610996066    Fax:  +30 2610996066 
Γραφείο: Ισόγειο, Γ΄Κτηρίου Φυσικής    Ώρες Διαθεσιμοτητας: Δε--Πα 10π.μ.-12μ. 
Διεύθυνση:  Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών, 26 504 Ρίο-Πάτρα   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
Name: Stavroula Georga
 
Position: Professor

 

 

 

 
 
Current address
Department of Physics
University of Patras
GR-26504 Patras, Greece
Tel: +302610996066, +302610997413
E-mail:sgeorga@physics.upatras.gr
 
Personal Data
Born 03.08.1953, Kasenga, Zaire.
Female, Married (three children), Greek Citizenship
 

 

Education

 

Ph.D, 1985, Department of Physics, University of Patras, Greece
B.Sc “Physics”, 1976, University of Athens, Greece
 

 

Former Positions

 

Professor, Physics Department, University of Patras, 2012 – today
Associate Professor, Physics Department, University of Patras, 2005 – 2012
Assistant Professor, Physics Department, University of Patras, 1993 – 2005
Lecturer, Physics Department, University of Patras, 1985 – 1993
 

 

Fields of Expertise

 

Electrical properties of metals, semiconductors and insulators. 
Dielectric Relaxations in micro/nanocomposites. 
Electrical and structural properties of Group IV Semiconductors (Silicon, strained-Silicon and Germanium). MOS structures with ultra thin gate dielectrics 
Atomic Layer Deposition (ALD)
 

 

Participation as main researcher in European and National Projects

 

Participation in 8 EU and National Greek research projects
Representative:
GSRT- PENED-03 ΕΔ469 11/2005-12/2008 
GSRT- PENED-03 ΕΔ579 09/2005-10/2008
 

 

Students supervised /currently supervised

 

PhD Theses : 2
MsC Theses: 5
Diploma Theses : >30
 

 

Journal Publications 58

 

International Conferences 43
National Conferences 49
Citations >480   
 


Δημοσιεύσεις
 1. S.N. Georga and M.N. Pisanias, Construction of a new multiple thin-film deposition system, J. Phys. E: Sci. Instrum. 16 , 247-248, 1983
 2. S.N. Georga and M.N. Pisanias , Transient high field electrical conduction in evaporated thin potassium iodide films, J. Phys. D: Appl.Phys. 16, 1521-1527, 1983
 3. S.N. Georga and M.N. Pisanias, Temperature dependence of the transient high field electrical conduction in evaporated thin potassium iodide films, J. Phys. D: Appl.Phys. 17, 1233-1239, 1984
 4. M.N. Pisanias, S.N. Georga and N.I. Xanthopoulos, A study on the AC and transient electrical conduction in evaporated thin potassium iodide films, J. Phys .D: Appl. Phys. 23, 903-908, 1990
 5. C.Α. Krontiras, S.N. Georga, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and J. Salmi, The resistivity and Hall coefficient of CoGe and CoGe2 thin films, J. Phys.: Condens. Matter 2 , 3323-3328, 1990
 6. M.N. Pisanias, N.I. Xanthopoulos and S.N. Georga, Photoconductivity studies on evaporated thin films of rubidium halides, J. Phys. D: Appl. Phys. 24, 958-962, 1991
 7. N.I.Xanthopoulos, S.N. Georga and M.N. Pisanias, Transient and AC electrical conductivity in evaporated thin rubidium bromide films, Journal of Non-Crystalline Solids 131-133, 1099-1103, 1991
 8. M.N. Pisanias, N.I. Xanthopoulos and S.N. Georga, Transient and AC electrical conductivity of potassium chloride and potassium bromide thin films, J.Phys.D: Appl.Phys. 25 \, 269-275, 1992
 9. M.N. Pisanias, N.I. Xanthopoulos and S.N. Georga, A study on the influence of the cations and anions on the electrical conductivity in thin films of Potassium and Rubidium Halides, J. Phys.D: Appl.Phys. 26, 287-292, 1993
 10. C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, S.N. Georga and J.Α. Mikroyannides, A study on the Temperature dependence of the electrical conductivity of a pyrolysed cyano-substituted Polyamide derived from 1,4-bis (2-cyano-2-carboxyvinyl) benzene, Polymer 35 (13), 2705-2709, 1994
 11. A.G. Nassiopoulos, D. Tambouris, N. Fragis, S. Logothetidis, S.Georga, C.A. Krontiras and N. Xanthopoulos, Titanium Disiilicides on Silicon by interdiffusion of Titanium and amorphous silicon multilayers. Transmission Electron microscopy, Spectroscopic ellipsometry and resistivity measurements, Thin Solid Films 247, 44-50, 1994
 12. C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J.Α Mikroyannides and S.N. Georga, An electrical conductivity study of a cyano-sudstituted polyamide and of the corresponding diamide derived from 1,4-bis(2-cyano-2-carboxyvinyl) benzene: the effect of pyrolysis temperature and pyrolysis duration, Polymer 36, 4729-4733, 1995
 13. C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannides, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias and S.N. Georga, Thermosetting resine prepared from the reactions of diaminomaleonitrile with 4,4΄-bismaleimidediphenylmethane and electrical conductivity measurements of the resulting materials following pyrolysis, European Polymer Journal 31, 1057-1066, 1995
 14. C.A. Krontiras, M.N. Pisanias. J.A. Mikroyannides and S.N. Georga, Electrical Conductivity of Pyrolysed Polyamides derived from 1,4-bis (2-cyano-2-carboxivinyl) benzene and various aromatic diamines, High Performance Polymers 9, 189-203, 1997
 15. M. Theodoropoulou. C.A Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N. Georga, M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G. Nassiopoulou, Temperature dependence of the transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin films, Materials Science and Engineering B101, 334-337, 2003
 16. M. Theodoropoulou. C.A Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N. Georga, M.N. Pisanias, C. Tsamis and A.G. Nassiopoulou, Transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin films, Physica Status Solidi (a) 197(1), 279-283, 2003
 17. P.Κ. Karahaliou, M. Theodoropoulou. C.A. Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N. Georga, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Transient and AC Conductivity of nanocrystalline porous Alumina Thin Films on Silicon with embedded Silicon nanocrystals, Journal of Applied Physics 95, 2776, 2004
 18. M. Theodoropoulou P.K. Karahaliou, C.A. Krontiras, S.N. Georga, N. Xanthopoulos, M.N. Pisanias, C. Tsamis and A.G. Nassiopoulou, Transient and AC electrical transport under forward and reverse bias conditions in aluminum/porous silicon/p-cSi structures, Journal of Applied Physics 96(12) , 7637, 2004
 19. N. Konofaos, Z. Wang, Th.K. Voilas, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Characterization of physical and electrical properties of BaTiO3 films deposited on p-Si by modified polymeric precursors , J. of Electronic Materials 34 (9), 1259, 2005
 20. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, Μ.Ν. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Interface trap density of anodic porous alumina films of different thicknesses on Si, J. of Physics (Conference series) 10 , 222, 2005
 21. N. Konofaos, Z. Wang, Th.K. Voilas, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Temperature dependence of the electrical properties of MOS devices constructed by sol gel deposited BaTiO3 films on p-Si, J. of Physics (Conference series)10, 49, 2005
 22. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Thin Porous Anodic Alumina Films: Interface trap density determination, Ionics 11 (3&4), 236 , 2005
 23. G. C. Psarras, A. Sotto Beobide, G. A. Voyiatzis, P. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras and J. Sotiropoulos, Dielectric and Conductivity Processes in Poly(ethylene terephthalate) and Poly(ethylene naphthalate) Homopolymers and Copolymers, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics 44, 3078-3092, 2006
 24. V. Em. Vamvakas, M. Theodoropoulou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, and Μ.Ν. Pisanias, Correlation between Infrared transmission spectra and the interface trap density of SiO2 films, Microelectronics Reliability 47, 834-837, 2007
 25. G.A. Kontos, A. L. Soulintzis, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S.N. Georga, C.A. Krontiras, and Μ.Ν. Pisanias, Electrical relaxation dynamics in TiO2 – polymer matrix composites, eXPRESS Polymer Letters 1 (12), 781–789, 2007
 26. G. C. Psarras, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras and J. Karger-Kocsis, Relaxation phenomena in rubber/layered silicate nanocomposites, eXPRESS Polymer Letters 1 (12), 837–845, 2007
 27. V. Gianneta and A.G. Nassiopoulou, C. Krontiras and S.N. Georga, Anodic Porous Alumina Thin Films on Si: Interface Characterization, Phys. stat. sol. (c) 5(12), 3686 , 2008
 28. M. Theodoropoulou, D.N. Pagonis and A.G. Nassiopoulou, C. Krontiras and S.N. Georga, Dielectric Characterization of Macroporous Thick Silicon Films in the Frequency range 1Hz – 1MHz, Phys. stat. sol. (c) 5(12), 3597-3600, 2008
 29. Ioannou N., Skarlatos D., Tsamis C., Krontiras C A., Georga S N., Christofi A., Mcphail D S., Germanium substrate loss during low temperature annealing and its influence on ion-implanted phosphorous dose loss, Applied Physics Letters, 93 (10) 101910,, 101910, 2008
 30. N. Kelaidis, V. Ioannou-Sougleridis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, B. Kellerman and M. Seacrist, Influence of thermal processing on the electrical characteristics of MOS capacitors on strained-Silicon substrates, Thin Solid Films 517 (1), 350-352, 2008
 31. A. Soulintzis, G. Kontos, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga, C. A. Krontiras, Dielectric Relaxation Processes in Epoxy Resin – ZnO Composites, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics Journal 47 (4) , 445-454 , 2009
 32. Z. Spitalsky, C. Aggelopoulos, G. Tsoukleri, C. Tsakiriglou, J Parthenios, S. N. Georga, C. A. Krontiras, D. Tasis, K. Papagelis, C. Galiotis, Effect of oxidation treatment of multiwalled Carbon Nanotubes on properties of Carbon Nanotubes Thin Films, Materials Science & Engineering B: 165(3), 135-138, 2009
 33. Z. Spitalsky, C. A. Krontiras, S. N. Georga, C. Galiotis, Effect of oxidation treatment of multiwalled carbon nanotubes on the mechanical and electrical properties of their epoxy composites, Compos A 40, 778–783, 2009
 34. Z. Spitalsky, G. Tsoukleri, D. Tasis, C. Galiotis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, High Volume Fraction Carbon Nanotube Epoxy Composites, Nanotechnology 20(40), 405702, 2009
 35. V. Ioannou-Sougleridis1, a) , N. Kelaidis1, C. Tsamis1, D. Skarlatos2, C. A. Krontiras2, S. N. Georga2, Ph. Komninou3, B. Kellerman4, M. Seacrist4, Study of interfacial defects induced during the oxidation of ultrathin strained silicon layers, Journal of Applied Physics, 105 (11), 114503, 2009
 36. Z. Špitalský, S.N. Georga, C.A. Krontiras and C. Galiotis, Dielectric Response and Tunability of MWCNTs / epoxy composites, Advanced Composite Letters 19(6)on), 179-189, 2010
 37. Ioannou N., Skarlatos D., Vouroutzis N.Z., Georga S. N., Krontiras C A., Tsamis C., Gallium implantation and diffusion in crystalline Germanium, ”, Electrochemical and Solid State Letters 13 (3), H70-H72, 2010
 38. A. Kalini, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, J. Karger-Kocsis , Probing the Dielectric Response of Polyurethane/Alumina Nanocomposites, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 48(22), 2346–2354, 2010
 39. S.N. Georga , A study on the Dielectric Behavior of Epoxy/Hafnium Oxide nanopowder composites, Adv. Comp. Letters 20(5) , 139-143, 2011
 40. D. Delaportas, P. Svarnas, I. Alexandrou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, N.I. Xanthopoulos, A. Siokou, P.R. Chalker , CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles produced by arc-discharge in water, Materials Letters 65 , 2337–2340, 2011
 41. G. C. Psarras; S. Siengchin; P. K Karahaliou; S. N Georga; C. A Krontiras; J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxation phenomena and dynamics in polyoxymethylene/polyurethane / alumina hybrid nanocomposites, Polymer International” 60, 1715, 2011
 42. V. Ioannou-Sougleridis, N. Kelaidis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, Ph. Komninou, Th. Speliotis, P. Dimitrakis, B. Kellerman, and M. Seacrist, Influence of thermal oxidation on the interfacial properties of ultrathin strained silicon layers, Thin Solid Films 519, 5456–5463, 2011
 43. L.Sygellou, V.Gianneta, N.Xanthopoulos, D.Skarlatos, S.Georga, C.Krontiras, S.Ladas, S.Kennou, ZrO2 and Al2O3 thin films on Ge(100) grown by ALD : An XPS investigation, Surface Science Spectra,WCF V18, 20100901, 2011
 44. P.K. Karahaliou, P. Svarnas, S.N. Georga, N.I. Xanthopoulos, D. Delaportas, C.A. Krontiras, I. Alexandrou, CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles synthesized in immersed arc-discharge: production conditions and dielectric response, Journal of Nanoparticle Research , vol. 14, no12, , 1-11 , 2012
 45. P.K. Karahaliou, N. Xanthopoulos, C.A.Krontiras and S.N. Georga , Dielectric Response and ac Conductivity Analysis of Hafnium Oxide Nanopowder, Phys. Scr. , 86 065703, 2012
 46. M. Botzakaki, A. Kerasidou, N. Xanthopoulos, D. Skarlatos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras, Electrical characteristics of ALD-deposited Al2O3 thin films on p-type Germanium substrates, Phys. Status Solidi C , doi: 10.1002/pssc.201200400, 2012
 47. M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, E. Makarona, C.Tsamis, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras, ALD deposited ZrO2 ultrathin layers on Si and Ge substrates:A multiple technique characterization, Microelectronic Engineering, 112 , 208-212, 2013
 48. M. Vasilopoulou, S. Kennou, S. Ladas, S. N. Georga, M. Botzakaki, D. Skarlatos, C. A. Krontiras, N. A. Stathopoulos, P. Argitis and L. C. Palilis , Atomic layer deposited zirconium oxide electron injection layer for efficient organic light emitting diodes, Organic Electronics 14, (1) , 312–319, 2013
 49. A. Patsidis, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, A. Kanapitsas, C. Tsonos, Effect of filler size on the thermal properties of ER/BaTiO3 composites, Macromol. Symp. 331-332, 189–196, 2013
 50. A. Kerasidou, P. Karahaliou, N. Xanthopoulos, S. N. Georga, C. Krontiras, D. Delaportas, P. Svarnas, Electrical characteristics of Al2O3 and Ta2O5 nanoparticles synthesized by DC anodic arc-discharge in water, IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation Society, , 2013
 51. A. Kerasidou, M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras , Probing the properties of atomic layer deposited ZrO2 films on p-Germanium substrates, J. Vac. Sci. Technol. A 31 , 01A126, 2013
 52. M. Vasilopoulou, D. G. Georgiadou, A. Soultati, N. Boukos, S. Gardelis, M. Fakis, L. C. Palilis, G. Skoulatakis, S. Kennou, M. Botzakaki, S. Georga, C. A. Krontiras, F. Auras, Th. Bein, Th. A. Papadopoulos, D. Davazoglou, P. Argitis , “Atomic Layer Deposited Coatings Enabling Surface Passivation of TiO2 for High Performing Inverted Organic Photovoltaics without Light Processing” , Adv. Energy Mater. , 1400214 DOI: 10.1002/aenm.201400214 , 1-12, 2014
 53. P. Karahaliou, A.Kerasisou; S..N. Georga, G. C. Psarras, C. A. Krontiras; J. Karger - Kocsis , “Dielectric relaxations in polyoxymethylene and in related nanocomposites: identification and molecular dynamics” , Polymer, Volume 55, Issue 26, 15, doi:10.1016/j.polymer.2014.10.056, 6819–6826, 2014
 54. G. C. Psarras, G. A. Sofos, A. Vradis, D. L. Anastassopoulos, S. N. Georga, C. A. Krontiras, J. Karger-Kocsis , “HNBR and its MWCNT Reinforced Nanocomposites: Crystalline Morphology and Electrical Response” , European Polymer Journal 54, p.190–199, 2014
 55. G. Tomara; A. P. Kerasidou; A. A. Patsidis; P. K. Karahaliou; G. C. Psarras; S. N. Georga; Ch. A. Krontiras , “Dielectric response and energy storage efficiency of low content TiO2-polymer matrix nanocomposites” , Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 71 , 204-211, 2015
 56. P. Svarnas, M. Botzakaki, G. Skoulatakis, S. Kennou, S. Ladas, C. Tsamis, S. Georga and C. Krontiras., "Controllable growth of stable germanium dioxide ultrathin layer by means of capacitively driven radio frequency discharge" , Thin Solid Films 599 http://dx.doi.erg/10.1016/j.tsf.2015, 49-53 , 2016
 57. ]: Ioannis Leontis , Martha A. Botzakaki , Stavroula N Georga , Androula Galiouna Nassiopoulou , "High capacitance density MIS capacitor using Si nanowires by MACE and ALD alumina dielectric", Journal of Applied Physics , 119, 244508 ; http://dx.doi.org/10.1063/1.4954883 , 2016
 58. Botzakaki, M; Skoulatakis, G; Kennou, St; Ladas, Sp; Tsamis, Ch; Georga, St; Krontiras, Ch., "The impact of ultrathin Al2O3 films on the electrical response of p-Ge/Al2O3/HfO2/Au MOS structures" , J. of Physics D: Applied Physics , 49, 385104, 2016