Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Χαράλαμπος † Ζεγκίνογλου

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: harzen[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997484       
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης: