Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Καλλιρρόη - Ανδριανή Θωμά

Καλλιρρόη - Ανδριανή  Θωμά
Τίτλος: Ομότιμος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: phaethon[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997469       
     
Διεύθυνση:     
Σύντομο Βιογραφικό

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Καλλιρρόη-Ανδριανή Θ. Θωμά
Υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας Διατάξεων Ημιαγωγών
 
Σπουδές
Ph.D., M.Sc. Τμήμα Ηλεκτρονικών, Πανεπιστήμιο του Kent, UK
B.Sc. Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Μοντέλα διατάξεων ημιαγωγών και ιοντικών υλικών.
Μικροκυματικές εφαρμογές διατάξεων ημιαγωγών.
Δημιουργία  πλάσματος σε ημιαγωγούς και εφαρμογές.
 
Μέλη της ερευνητικής ομάδας:
Δρ. Δημήτριος Π. Κορφιάτης
Δρ. Σοφία Φ. Ποταμιάνου
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma, ' Optimum oxide thickness for dye-sensitized solar cells- effect of porosity and porous size. A numerical approach', Ionics, 19 (3), p.571 (2013).


G.C. Bourantas,
D. P. Korfiatis, V.C. Loukopoulos, K.-A. Th. Thoma, 'Numerical simulation of the unsteady non-linear heat transfer problems. Application on nanosecond laser annealing of Si' Applied Surface Science, 258  (19), p. 7266 (2012).

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma, Oxide thickness and Surface Roughness Factor as Parameters for dye-sensitized solar cells’, Russian Journal of Electrochemistry, 47 (5), p.517 (2011).

A. A. Kontogeorgos, D. P. Korfiatis, K.- A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou, ‘Plasma Generation in Silicon Based Inductive Grid Arrays’, Optics and Lasers in Engineering, 47 p. 1195 (2009).

 A. A. Kontogeorgos, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma, ‘Dependence of an Electrochemical Cell Performance upon the Thickness of the Ionic Conductor’,  Physica B, 404 p. 3466 (2009). 

D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma, J. C. Vardaxoglou, ‘Numerical Modeling of Ultrashort-Pulse Laser Ablation of Silicon’, Applied Surface Science, 255 p.7605 (2009).

K.-A. Th. Thoma ‘Problems and the Progress made in modelling Devices based on Ionic Materials’, Russian Journal of Electrochemistry, 45 (6), p.652 (2009).

 

D.P. Korfiatis, A. Kosmatos, K.-A.Th.Thoma and J.C. Vardaxoglou:   ‘Computer modeling of ultrafast all-optical wavelength conversion in silicon nanophotonic waveguides’, Microelectronic Engineering, 86 p.1134 (2009).

D.P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: ‘Modeling of dye-sensitised titanium dioxide solar cells’ Ionics, 14(6) p.545 (2008).

D.P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J.C. Vardaxoglou: ‘Conditions of Femtosecond Laser Melting of Silicon’ Journal of Physics D : Appl. Phys. 40 p. 6803(2007).

D.P.Korfiatis, S.F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: ‘Appearance of Nonuniform Electric Fields in Solid Ionic Conductors’, Russian Journal of Electrochemistry 43 p.398 (2007).

 

Πρόσφατες συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια:

11th International Meeting, Fundamental Problems of Solid State Ionics Chernogolovka, Russia, June 2012.

Loughborough International Conference on Antennas and Propagation, Loughborough, UK, November 2011.

10th International Meeting, Fundamental Problems of Solid State Ionics Chernogolovka, Russia, June 2010.

34th International Conference on Micro and Nano Engineering”, MNE2008, Athens, Greece, September 2008.

9th International Meeting, Fundamental Problems of Solid State Ionics Chernogolovka, Russia, June 2008 (προσκεκλημένη ομιλία).

EuCAP 2007, Edinburgh, UK, November 2007.

Metamaterials’ 2007, Rome, Italy, October 2007 .