Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Ιωάννης † Κοσμόπουλος

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τομέας: Κρυφή Ομάδα 
E-mail: kosmop[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997450       
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης:   
Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://yako.physics.upatras.gr/yako.php