Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Σωτήριος Σακκόπουλος

Σωτήριος Σακκόπουλος
Τίτλος: Ομότιμος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: sakkop[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997487       
     
Διεύθυνση:  Σαχτούρη 57, Πάτρα   
Σύντομο Βιογραφικό

Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1968).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (1974).

Aριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 44, 17/9/2010 

Αριθμός ετεροαναφορών: 483, 17/9/2010

Αριθμός ανακοινώσεων σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια: 41, 17/9/2010

Συμμετοχή σε Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα: Πρόγραμμα "Καραθεοδωρή" 2007 - 2008.

Μέλος της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών

Μέλος του IOP (Αγγλίας) (CPhys, MinstP, Institute of Physics)

Μέλος της AAPT (American Association of Physics Teachers)

Μέλος του AIP (American Institute of Physics) Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Φυσική Ημιαγωγών
Φυσική Πολυμερών και Υγρών Κρυστάλλων

Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής


Δημοσιεύσεις
 1. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and T. Argyreas, Energy - band diagram for pyrrhotite, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol 45, 923 - 929, 1984
 2. S. Sakkopoulos, Antiferromagnetism and metal - semiconductor transition in iron sulfides FeS , 1, Journal of Applied Physics, Vol. 59, 3540 - 3542, 1986
 3. E. Vitoratos and S. Sakkopoulos, A versatile device for supporting the sample holder in a cryostat, Journal of Physics E: (Scientific Instruments), Vol. 20 , 1517, 1987
 4. S. Sakkopoulos, Newton's theory of fits of easy reflection and transmission, European Journal of Physics, Vol. 9, 123 - 126, 1988
 5. E. Dalas, S. Sakkopoulos, J. Kallitsis, E. Vitoratos and P.G. Koutsoukos, Crystal Growth of polycrystalline α-CdS on conducting polymers, Langmuir, Vol. 6, 1356 - 1359, 1990
 6. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, G. Pandis and D. Tsamouras, Thermopower sighn reversal vs temperature and dc conductivity in polyaniline derivatives, Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 4, 2231 - 2237, 1992
 7. D. Tsamouras, E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Characterization of sulfides/polianiline and sulfides/polypyrrole contacts, Applied Surface Science, Vol. 65/66, 388 - 393, 1993
 8. D. Tsamouras, E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Novel pH - sensitive films constructed from polypyrrole composites, Physica Scripta, Vol. 48, 521 - 524, 1993
 9. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, S.N. Koklas and E. Dalas, Resistivity of epoxidized styrene - butadiene - cupric oxide polymer, Synthetic Metals, Vol. 72, 177 - 180, 1995
 10. S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Empirical foundations of atomism in ancient Greek philosophy, Science and Education, Vol. 5, 293 - 303, 1996
 11. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas, Conductivity degradation due to thermal aging in conducting polyaniline and polypyrrole, Synthetic Metals, Vol. 92/1 , 63 - 67, 1998
 12. D. Tsamouras, L. Kobotiatis, E. Dalas and S. Sakkopoulos, An impedance study of the metal sulfide CuZnS/Electrolyte interface , Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 469, 43 - 47, 1999
 13. E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Thermal degradation of the electrical conductivity in polyaniline and polypyrrole composites, Synthetic Metals, Vol. 114, 356 - 368, 2000
 14. A.N. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and . Dalas, Effect of hydrostatic pressure on the dc conductivity of fresh and thermally aged polypyrrole - polyaniline conductive blends, Journal of Ohysics D: Applied Physics, Vol. 35, L85 - L87, 2002
 15. A.N. Papathanassiou, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas, Localized and long - distance charge hopping in fresh and thermally aged conductive copolymers of polypyrrole and polyaniline studies by compined TSDC and DC conductivity, Journal of Physics and Chemistry of Solida, Vol. 63, 1771 - 1778, 2002
 16. A.N. Papathanassiou, J. Grammatikakis, I. Sakellis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas, Low frequency dielectric relaxation phenomena in conducting polypyrrole and conducting polypyrrole - zeolite composites, Journal of Applied Physics, Vol. 96 , 3883 - 3888, 2004
 17. E. Dalas, E. Vitoratos, S. Sakkopoulos and P.Malkaj, Polyaniline/zeolite as a cathode in a novel gel electrolyte primary dry cell, Journal of Power Sources, Vol. 128, 319 - 325, 2004
 18. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, Ch. Anestis, J. Spiliotopoulos, K. Govender, D.S. Boyle and P.O' Brien, DC conductivity of transparent conductive ZnO:Al films in the temperature range 80 - 360 K., Ionics, Vol. 11, 259 - 261, 2005
 19. S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, N. Kyriakopoulos, P. Malkaj and T. Argyreas, Shrinking rate of conducting grains in HCl - protonated polyaniline, polypyrrolr and polypyrrolr/polyaniline blends with their thermal aging, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 97, 117 - 122, 2005
 20. P. Malkaj, E. Dalas, E. Vitoratos and S. Sakkopoulos, pH electrodes constructed from polyaniline/zeolite and polypyrrole/zeolite conductive blends. , Journal of Applied Polymer Science, Vol. 101, 1853 - 1856, 2006
 21. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas, P. Malkaj and Ch. Anestis, DC conductivity and thermal aging of conducting zeolite/polyaniline and zeolite/polypyrrole blends., Current Applied Physics, Vol. 7, 578 - 581, 2007
 22. E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas, N. Paliatsas, D. Karageorgopoulos, P. Petraki, S. Kennou and S.A. Choulis , Thermal degradation mechanisms of PEDOT:PSS., Organic Electronics:Physics, Materials, Applications, Vol. 10, 61 - 66, 2009