Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Τίτλος: Ομότιμος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: sotir[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610996199       
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης: