Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Νικόλαος Τσιμπέρης

Τίτλος: Λέκτορας 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: tsiberis[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997483       
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης: