Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Α.Θ. † Γεώργας

Α.Θ. † Γεώργας
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής 
E-mail:  
Τηλέφωνο:        
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης:   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Θεωρητική Φυσική Laser, μη-Γραμμική και Κβαντική Οπτική.

ΣΠΟΥΔΕΣ (Education)
B.S., University of Washington, Seattle, Washington, ΗΠΑ.
Ph.D., University of Southern California, Los Angeles, California, ΗΠΑ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
“Γένεση τρίτης αρμονικής (laser) και τριφωτονικός ιονισμός υπό συνθήκες διφωτονικού συντονισμού'' .

ΘΕΣΕΙΣ
Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (1992-2016).
Επισκέπτης Καθηγητής, Max Plank Institute fur Quanten Optik, Garching, Germany (Εαρινό εξάμηνο 1997).
Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, University of Southern California, Los Angeles (1989-90).
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1985-1992).
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, University of Toronto, Canada (1979-80).
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, University of Southern California, Los Angeles (1977-79).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Research experience)

1) Nonlinear Optics: resonant harmonic generation in metal vapors, pulse propagation and
     coherent effects,  stimulated Raman scattering of broadband laser fields in dispersive media.
2) Free Electron Lasers: high gain amplifiers with variable wigglers,
     spontaneous oscillator start-up and pulse evolution.
3) Resonant Multiphoton Processes in Atoms: multiphoton ionization and absorption, saturation,
     dynamic Stark effect, quantum beats, resonance fluorescence.
4) Stochastic Laser Fluctuations: effects in resonant nonlinear interaction of radiation with matter.
5)  Laser-Metal Surface Interaction: multiphoton surface photoelectric effect, multiple harmonic
      generation,surface electromagnetic fields, ultrafast (sub-20-fs) interferometric processes,
      dephasing times.
6) Surface plasmon-polaritons (SPPs): nonlinear excitation by four-wave mixing  or  difference-
      frequency generation, parametric amplification of SPPs (current research interest).


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μέλος της American Physical Society.


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Selected publications)
."Parametric compensation of power losses in surface plasmon polaritons", A.T. Georges, J. Opt. Soc. Am. B 30, 904 (2013).
."Optimizing the excitation of surface plasmon-polaritons by difference-frequency generation on a gold surface",  A.T. Georges and N.E. Karatzas,  Phys. Rev. B 85, 155442  (2012).

.''Theory of nonlinear excitation of surface plasmon-polaritons by four wave mixing'',  A.T. Georges, J. Opt. Soc. Am. B 28, 1603 (2011).

.''Model for ultrafast harmonic generation from a gold surface: extraction of dephasing times for continuum-continuum transitions'', 
   N.E. Karatzas and A.T. Georges, J. Opt. Soc. Am. B 26, 2218 (2009).
. “Modeling of ultrafast interferometric three-photon photoemission from a metal surface irradiated with sub-10-fs  laser pulses”
    A.T. Georges and N.E. Karatzas,  Phys. Rev. B 77, 085436 (2008).
· “Effects of electron relaxation on multiple harmonic generation from metal surfaces with femtosecond laser pulses”, 
   
N.E. Karatzas and A.T. Georges,  Opt. Comm. 267, 498 (2006).
· “Theory of multiple harmonic generation in reflection from a metal surface”, A.T. Georges and N.E. Karatzas,  Appl. Phys. B 81, 479 (2005).
· “High-order multiphoton photoelectric effect at midinfrared laser wavelengths”, A.T. Georges, Phys. Rev. A 66, 063412 (2002).
· “Calculation of surface electromagnetic fields in laser-metal surface interaction”, Α.T. Georges, Opt. Commun. 188, 321 (2001).
· “Coherent and incoherent multiple-harmonic generation from metal surfaces”, A.T. Georges, Phys. Rev. A 54, 2412 (1996).
· “Dependence of broadband Raman amplification in dispersive media on the pump-Stokes input correlation”, A.T. Georges and S.N. Dixit,
   J. Opt. Soc. Am. B 8, 780 (1991).
· “Statistical theory of Raman amplification and spontaneous generation in dispersive media pumped with a broadband laser”, A.T. Georges,
   Phys. Rev. A 39, 1876 (1989).
· “Spontaneous start-up of a free-electron laser oscillator”, A.T. Georges, Phys. Rev. A 28, 3692 (1983).
· “Resonance fluorescence in Markovian stochastic fields”, A.T. Georges, Phys. Rev. A 21, 2034 (1980).
· “Aspects of resonant multi-photon processes”, A.T. Georges and P. Lambropoulos, in Advances in Electronics and Electron Physics,
   Academic Press, 1980), 54, p. 191-240.
· “Saturation and Stark splitting in strong chaotic fields of arbitrary bandwidth”, A.T. Georges, P. Lambropoulos, and P. Zoller,
    Phys. Rev. Lett. 42, 1609 (1979).

 


Υπάρχουν περισσότερες από 800 ετεροαναφορές στις δημοσιεύσεις.

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Lasers, Μη Γραμμικη και Κβαντικη Οπτικη