Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Σμαράγδα Λώλα

Τίτλος: Καθηγήτρια 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: magda[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610996081        
Γραφείο: Κτήριο Γ', 2ος όροφος    Ώρες Διαθεσιμοτητας: Τετάρτη 15.00-17.00, Παρασκευή 12.00-13.00 (παρακαλείστε να να με ενημερώνετε προηγουμένως με e-mail) 
Διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Όνομα:      Σμαράγδα Λώλα             
Ιδιότητα:    Μέλος ΔΕΠ, βαθμίδα  Καθηγητή
                    Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών              
E-MAIL:       magda@physics.upatras.gr
 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
1979-1985:      Γυμνάσιο/Λύκειο στη "Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή"
1985-1989:      Πτυχίο Φυσικής με ¶ριστα (και εκφώνηση όρκου), Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1989-1993:      Διδακτορικό στη Φυσική, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης.
                          Οκτώβριος 1989-Μάρτιος 1990: Κύκλος Mεταπτυχιακών Mαθημάτων.
                          Μάρτιος 1990-Ιούλιος 1993:Διδακτορική Διατριβή.
                          (Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Κοσμολογικές Επιπτώσεις Θεωριών Ενοποίησης).
1993-2004:      Ερευνήτρια-υπότροφος,  Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης και  CERN (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών).
2004-2009:      Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Πατρών, Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή.
2009-       :     Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Πατρών, Βαθμίδα Καθηγητή.
Επισκέπτρια σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνη για θέματα Επιστημονικής Πολιτικής της Ένωσης Υποτρόφων MarieCurie (MCFA, UNESCO Niels Bohr Medal 1999). Γενική Γραμματέας της Ένωσης για την περίοδο 2003 - 2004.
 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
1. Ευρωπαϊκή Υποτροφία Aριστείας (MarieCurieExcellenceGrant, ΕΧΤ) για τη δημιουργία ερευνητικής ομάδας στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και την Κοσμολογία στην Πάτρα (2005-2009).
2. Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο UNIVERSENET, για έρευνα στα Στοιχειώδη Σωμάτια και την Κοσμολογία (2006-2010).
3. Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο HEPTOOLS, με κεντρικό αντικείμενο την έρευνα για νέου τύπου φυσική με υπολογιστικά προγράμματα υψηλής ακρίβειας σε επιταχυντές, και κυρίως στο Μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή στο CERN (2006-2010).
 
ΚΥΡΙΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
· Φυσική νετρίνων, σε συσχετισμό με το πρόβλημα της προέλευσης της μάζας των στοιχειωδών σωματιδίων. Χρησιμοποιούνται πειραματικά δεδομένα κυρίως από: Super-Kamiokande, SNO, CHOOZ, KamLAND, K2K, MINOS.
· Θεωρητική μελέτη υπερσυμμετρικών επεκτάσεων του Καθιερωμένου Προτύπου της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και θεωρίες ενοποίησης.
· Αναζήτηση νέων σωματιδίων και αλληλεπιδράσεων σε επεκτάσεις του Καθιερωμένου Προτύπου της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, σε συνεργασία και με πειραματικές ομάδες, ιδιαίτερα από το CERN, για τους επιταχυντές LEP, HERA, Tevatron, LHC, Linear και Muon Colliders και NeutrinoFactories.
· Κοσμολογία (σκοτεινή ύλη και ενέργεια, μοντέλα πληθωριστικού σύμπαντος, μεταβολές φάσης στο σύμπαν, λεπτογέννεση, βαρυογέννεση).
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
· Προπτυχιακά Mαθήματα: Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια, Στοιχειώδη Σωμάτια ΙΙ, Αστροσωματιδιακή Φυσική, Κβαντομηχανική ΙΙ.
· Μεταπτυχιακά Μαθήματα: Θεωρητική Μηχανική, Στοιχειώδη Σωμάτια και Κοσμολογία, Κβαντική Θεωρία Πεδίου.
· Φοιτητές ΔιδακτορικούPedro Naranjo (2006 -2010),  Nils-Erik Βomark (Univ. Bergen, 2008 - 2011 ).
· Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και σειρές διαλέξεων σε διεθνή συνέδρια και σχολεία (“2000 European School of High-EnergyPhysics”, Πανεπιστήμια Λυόν και Οξφόρδης, κτλ).
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
89 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με περισσότερες από 4500  καταχωρημένες αναφορές στο αρχείο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών SPIRES (h-index 32). Επίσης, ~15 άρθρα σε θέματα επιστημονικής πολιτικής.
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
60 ομιλίες, κυρίως έπειτα από πρόσκληση, σε διεθνή συμπόσια και συνέδρια.
Επίσης,~15 ομιλίες σε θέματα επιστημονικής πολιτικής.
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ:
- Interview for “European Researchers Book”, European Commission, DG Research 2006 (το βιβλίο περιέχει συνεντεύξεις και βιογραφίες 30 Ερευνητών, τους οποίους επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
- Interview for 2005 MESSENGER Project (Media, Science & Society - Engagement & Governance in Europe).
- “Try your hand in a foreign land”, S. Lola, άρθροκαισυνέντευξηέπειτααπόπρόσκληση,Physics World, December 2004.
- Interview for “New World”, Melbourne, February 2004.
- “Nature”, Vol.423, 1 May 2003, p. 99 (συνέντευξηαπόυποτρόφους Marie Curie).
 
ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (100+ αναφορές):
1) “Pursuing interpretations of the HERA large Q 2  data”, G. Altarelli, J. Ellis, G. Giudice, S. Lola, M. Mangano, Nucl. Phys. B506 (1997) 3.
2) “Can neutrinos be degenerate in mass?”, J. Ellis, S. Lola, Phys.Lett. B458 (1999) 310.
3) “Neutrino textures in the light of Super-Kamiokande data and a realistic string model”, J. Ellis, G. Leontaris, S. Lola (CERN), D. Nanopoulos, Eur.Phys.J. C9 (1999) 389.
4) “Charged lepton flavor violation in the light of the Super-Kamiokande data”, J. Ellis, M. Gomez, G. Leontaris, S. Lola, D. Nanopoulos,  Eur.Phys.J. C14 (2000) 319.
5) “TESLA: The Superconducting electron positron linear collider with an integrated x-ray laser laboratory”, Part 3. Physics at an e+ e- linear collider , J.A. Aguilar-Saavedra et al., ECFA-2001-209 (2001), e-Print: arXiv:0106315 [hep-ph].
6) “CP violation in the minimal supersymmetric seesaw model”,  J. Ellis (CERN), J.Hisano, S. Lola, M. Raidal, Nucl.Phys. B621 (2002) 208.
7) ``International Linear Collider Reference Design Report”, Vol. 2: Physics at the ILC,'' (2007), eprint: arXiv:0709.1893 [hep-ph].
8) “ILC Reference Design Report: ILC Global Design Effort and World Wide Study”, J. Brau et al., FERMILAB-DESIGN-2007-03 (2007), e-Print: arXiv:0712.1950 [physics.acc-ph].
9)  “Physics at a future Neutrino Factory and super-beam facility”, A. Bandyopadhyay et al., Rept. Prog..Phys. 72 (2009) 106201.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ:
1) “Suppression of Lepton Flavour Violation from Quantum Corrections above M GUT”, M.E. Gomez, S. Lola, P. Naranjo, J. Rodriguez-Quintero, JHEP 1006 (2010) 053.
2) “Photon, Neutrino and Charged Particle Spectra from R-violating Gravitino Decays”, N.-E. Bomark, S. Lola, P. Osland, A.R. Raklev, Phys. Lett. B686 (2010) 152.
3) “Gravitino dark matter and R-violating SUSY searches”, S. Lola, Fortschr. Phys. 59 (2011) 1093.
4) “Searches for lepton flavour violation at a Linear Collider”, E. Carquın, J. Ellis, M.E. Gomez and S. Lola, JHEP 11 (2011) 050.
5) “Flavour Structure of R-violating Neutralino Decays at the LHC”, N.E. Bomark, D.Choudhury, S. Lola and P. Osland, JHEP 1107 (2011) 070.
6) “Neutrino textures and charged lepton flavour violation in light of θ13 , MEG and LHC data”, M. Cannoni, J. Ellis, M. E. Gomez, S. Lola, Phys.Rev. D88 (2013) 075005.
7) “Long lived charginos in Natural SUSY?”, N. -E. Bomark, A. Kvellestad, S. Lola, P. Osland, A.R. Raklev, JHEP 1405 (2014) 007. 

 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Αστροσωματιδιακή Φυσική

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων, Πυρηνική Φυσική