Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Παναγιώτης Γιαννούλης

Παναγιώτης Γιαννούλης
Τίτλος: Ομότιμος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής 
E-mail: yianpan[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997449    Fax:  2610996063 
Γραφείο: 2610996063     
Διεύθυνση:     
Σύντομο Βιογραφικό
            Γιαννούλης Παναγιώτης  

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Φυσικής

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έγγαμος.  Παιδιά: μία κόρη.

Ακαδημαϊκή θέση : Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Παν/μίου Πατρών.

Τηλ : 2610997449, 2610996063         Fax : 2610996063    E-mail : yianpan@physics.upatras.gr

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(α) Προπτυχιακές: Πτυχίο Φυσικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1969, Βαθμός Πτυχίου 9,0 Άριστα)

(β) Μεταπτυχιακές:    PhD in Physics, Physics Dept., Ohio State University, ΗΠΑ (1973)

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

[1]  Προπτυχιακή: ΙΚΥ (1964-1968).

[2]  Μεταπτυχιακές: Fulbright (USA) κατόπιν εξετάσεων, και Univ. Fellowship Ohio State University (1969-1973).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1975 - 1976 :                 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Β’ Φυσικής του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πάτρας.

1976 - 1982:                  Επιμελητής στο Εργαστήριο Β’ Φυσικής του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πάτρας.

1982:                            Υφηγητής του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πάτρας.

1982 - 1986:                  Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πάτρας.

1986 - 1997:                  Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πάτρας.

1997 - σήμερα:              Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πάτρας.

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Περιβαλλοντική Φυσική, Φωτοβολταϊκά, Μοριακή Φυσική, Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων, Ημιαγωγοί, Φυσική Επιφανειών, Ηλεκτροχρωμικά και Φωτοχρωμικά Υλικά, Τεχνολογίες Υδρογόνου, Fuel cells.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων: Νέες Πηγές Ενέργειας, Μοριακή Φυσική, Κβαντική Φυσική, Κβαντομηχανική I, Κβαντομηχανική II, Γενική Φυσική, Χημική αποθήκευση και ήπιες μορφές ενέργειας, Εργαστήρια Φυσικής.  Eργαστήρια: Ανανεώσιμες  Πηγές Ενέργειας, Γεν. Φυσική.

Επίβλεψη Διδακτορικών διατριβών, Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διπλωματικών Εργασιών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μοριακής Φυσικής, και Περιβαλλοντικής Φυσικής.

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων: Ατομική και Μοριακή Φυσική, Ειδικά Ενεργειακά Θέματα, Μεταφορά Θερμότητας, Περιβαλλοντική Φυσική, Ενεργειακές χρήσεις και περιβάλλον.

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πλήρης κατάλογος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Ενδεικτικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Ένωση:

 ·         Πρόγραμμα Joule JOR3-CT95-0038 “Durable Peak Performance Evacuated Glazing”       (1996-1999)

·         Πρόγραμμα Joule “Photovoltaic facades of reduced costs incorporating devices with optically concentrating elements”.    (1997-2000)  

·         Πρόγραμμα ENERGIE  “Electrocromic Evacuated Advanced Glazings  ELEVAG”  (2001-2004)

    Ενδεικτικά Προγράμματα Έρευνας-Ανάπτυξης ΓΓΕΤ ή άλλων Κρατικών Φορέων:

           ΠΕΠ/ΣΠΑ Δυτικής. Ελλάδος (89-93): «Εφαρμογή της Ηλιακής ενέργειας στη βιομηχανία»

          ΠΕΝΕΔ 91: «Σύνθεση, φυσικές και ηλεκτροχημικές ιδιότητες ημιαγωγών με φωτοβολταϊκές εφαρμογές».

          ΠΕΝΕΔ 95: «Φυσικοχημική μελέτη οξειδίων μετάλλων για ηλεκτροοπτικές εφαρμογές, με έμφαση στις ηλεκτροχρωμικές ιδιότητες».

          ΠΕΝΕΔ 99: «Μελέτη ηλεκτροχρωμικών υλικών και φωτονικών πολυμερών. Παρασκευή αντίστοιχων διατάξεων για ενεργειακές, οπτικές και άλλες εφαρμογές»

          Ενδεικτικά Προγράμματα Διακρατικών συνεργασιών:

           Ελληνοβρετανική (1994-95): «Βελτιστοποίηση Ασύμμετρων Γραμμικών Συγκεντρωτικών Συστημάτων Ηλιακής Ενέργειας με Ανάστροφο Απορροφητή».

 Ενδεικτικά Προγράμματα Διμερών Ανταλλαγών:

 Ελληνο - Ιταλική   1984   Ελληνο – Βρετανική  1991   Ελληνο – Γερμανική  1993

 2. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

 Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων και έχει πέντε διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Έχει προσκληθεί και έχει δώσει διαλέξεις σε Συνέδρια και Ιδρύματα. Έχει αναλάβει ως επιβλέπων και μέλος πολλών συμβουλευτικών επιτροπών εκπόνησης διδακτορικών.

  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1.        Leftheriotis G., Syrrokostas, G., Yianoulis, P., Development of photoelectrochromic devices for dynamic solar control in buildings. Solar Energy Materials and Solar Cells,94(12) (2010), pp.2304-2313

2.        Giannouli M, Syrrokostas G, Yianoulis P, Effects of using multi-component electrolytes on the stability and properties of solar cells sensitized with simple organic dyes. Progress in Photovoltaics, 18 (2010) pp. 128-136

3.       Papaefthimiou S., Syrrakou E., Yianoulis P., An alternative approach for the energy and environmental rating of advanced glazing: An electrochromic window case study. Energy and Buildings 41 (2009) 17–26

4.       Syrrokostas G., Giannouli M., Yianoulis, P. Effects of paste storage on the properties of nanostructured thin films for the development of dye-sensitized solar cells. Renewable Energy 34 (2009) 1759–176

5.     Yianoulis P, Giannouli M, Thin Solid Films and Nanomaterials for Solar Energy Conversion and Energy Saving Applications Source. Journal of Nano Research, 2 (2008) pp. 49-60

6.       Leftheriotis G., Yianoulis P. Development of electrodeposited WO3 films with modified surface morphology and improved electrochromic properties. Solid State Ionics 179 (2008) 2192–2197

7.       Pierre-Yves Pennarun, Spiros Papaefthimiou, Panayiotis Yianoulis, Patric Jannasch. Electrochromic devices operating with electrolytes based on boronate ester compounds and various alkali metal salts. Solar Energy Materials & Solar Cells 91 (2007) 330–341

8.       G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis. Dependence of the estimated diffusion coefficient of LixWO3 films on the scan rate of cyclic voltammetry experiments. Solid State Ionics 178 (2007) 259–263

9.       S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, P. Yianoulis, T.J. Hyde, P.C. Eames, Y. Fang, P.-Y. Pennarun, P. Jannasch. Development of electrochromic evacuated advanced glazing. Energy and Buildings 38 (2006) 1455–1467

10.   P.-Y. Pennarun, P. Jannasch, S. Papaefthimiou, N. Skarpentzos, P. Yianoulis. High coloration performance of electrochromic devices assembled with electrolytes based on a branched boronate ester polymer and lithium perchlorate salt. Thin Solid Films 514 (2006) 258–266

11.   A. Siokou, S. Ntais, V. Dracopoulos, S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, P. Yianoulis. Substrate related structural, electronic and electrochemical properties of evaporated CeOx ion storage layers. Thin Solid Films 514 (2006) 87–96

12.   Papaefthimiou S., Syrrakou E., Yianoulis P. Energy performance assessment of an electrochromic window. Thin Solid Films 502 (2006) 257 – 264

13.   E. Syrrakou, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis. Eco-efficiency evaluation of a smart window prototype. Science of the Total Environment 359 (2006) 267–282

14.   Chochos C.L., Govaris G.K., Kakali F., Yiannoulis P., Kallitsis J.K., Gregoriou V.G. Synthesis, optical and morphological characterization of soluble main chain 1,3,4-oxadiazole copolyarylethers - Potential candidates for solar cells applications as electron acceptors. Polymer 46 (2005) 4654–4663

15.   Economopoulos S., Chochos C.L., Govaris G.K., Yiannoulis P., Kallitsis J.K., Gregoriou V.G. Bulk heterojunction photovoltaic cells from polymer mixtures with soluble oxadiazole and quinoline polymers as electron acceptors. Materials Research Society Symposium Proceedings  836 (2005) Article number L5.16, Pages 143-148

16.   Syrrakou E., Papaefthimiou S., Skarpentzos N., Yianoulis P. Electrochromic windows: Physical characteristics and environmental profile. Ionics 11, (2005) Pages 281-288

17.   E. Syrrakou, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis. Environmental assessment of electrochromic glazing production. Solar Energy Materials & Solar Cells 85 (2005) 205–240.

18.   Economopoulos S.P., Govaris G.K., Chochos C.L., Tzanetos N.P., Andreopoulou A.K., Kallitsis J.K., Yianoulis P., Gregoriou V.G. Synthesis and Characterization of Conjugated Polymers and Their Blends for Optoelectronic Applications. Macromol. Symp. 205 (2004), pp.19—31

19.   G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou and P. Yianoulis. The effect of water on the electrochromic properties of WO3 films prepared by vacuum and chemical methods. Solar Energy Materials & Solar Cells 83 (2004) 115–124.

20.   Α. Siokou, S. Ntais, S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis. Influence of the substrate on the electrochromic characteristics of lithiated α-WO3 layers. Surface Science 566–568 (2004) 1168–1173.

21.   P. Yianoulis and M. Giannouli. Review of Current Status and Prospects for Photovoltaic Solar Energy Applications. World Resource Review. 15 (2003) pp 52 – 65.

22.   G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, Α. Siokou, D. Kefalas. Structural and electrochemical properties of opaque sol-gel deposited WO3 layers. Applied Surface Science 218 (2003) 275-280.

23.    Tripanagnostopoulos Y, Nousia T, Souliotis M, Yianoulis P. Hybrid photovoltaic/ thermal solar systems. SOLAR ENERGY 72 (3): 217-234 2002

24.   Siokou, G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis. Effect of the tungsten and molybdenum oxidation states on the thermal coloration of amorphous WO3 and MoO3 films. Surface Science 482-5 (2001) 294.

25.   S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, P. Yianoulis. Advanced electrochromic devices based on WO3 thin films. Electrochimica Acta 46, 13-14 (2001) 2145.

26.   Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, A. Siokou. Effect of the tungsten oxidation states in the thermal coloration and bleaching of amorphous WO3 films. Thin Solid Films 384 (2001) 298.

27.   S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis. Study of WO3 films with textured surfaces for improved electrochromic performance. Solid State Ionics 139 (2001) 135-144.

28.   G. Leftheriotis, P. Yianoulis: Thermal properties of building materials evaluated by a dynamic simulation of a test cell. Solar Energy, 69 (2000) 295.

29.   Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis, S. Papaefthimiou and S. Zafeiratos. CPC Solar collectors with flat bifacial absorbers. Solar Energy 69, Vol. 3 (2000) 191.

30.   G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou and P. Yianoulis. Development of multilayer transparent conductive coatings. Solid State Ionics 136-137 (2000) 655.

31.   Leftheriotis G., Papaefthimiou S., Yianoulis P. Integrated low-emmitance electrochromic devices incorporating ZnS/Ag/ZnS coatigs as transparent conductors. Solar Energy Materials and Solar Cells 61 (2000) 107.

32.    D. Patrikios, P. Yianoulis. A flexible stand alone system for PV testing and evaluation World Renewable Energy Network No6, ISBN 0-080-43865-2, (2000), pp. 2131-2134

33.   Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis. Study of electrochromic cells incorporating WO3, MoO3, WO3-MoO3 and V2O5 coatings. Thin Solid Films 343 (1999) 180-184.

34.   P. C. Eames, B. Norton, Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis. Modeling line- axis solar concentrators in the medium temperature range. Renewable Energy, 16 (1999) 743-748.

35.   Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis, S. Papaefthimiou, M. Souliotis and Th. Nousia. Cost effective asymmetric CPC Solar Collectors Renewable Energy 16 (1999) 628.

36.   P. W. Griffiths, M. Di Leo, P. Cartwright, P. C. Eames, P. Yianoulis, G. Leftheriotis and B. Norton. Fabrication of evacuated glazing at low temperatures. Solar Energy, 63 (1998) 243

37.Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Φυσική Ημιαγωγών
Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςAλλες Πληροφορίες
List of Journal Publications