Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Τίτλος: ΕΔΙΠ 
Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών 
E-mail: kgian1[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997215       
Γραφείο: 203     
Διεύθυνση:  Β' κτίριο Φυσικής, 2ος όροφος   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1969 και είναι έγγαμος με δύο κόρες. Έλαβε Πτυχίο Φυσικής (1991), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική (1998), Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ηλεκτρονική (2003) και επιπλέον Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (2014) όλα από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.

Είναι μέλος ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) του Προγράμματος Σπουδών "Πληροφορική" της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχει διατελέσει και στο παρελθόν μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ καθώς και Εργαστηριακός Συνεργάτης με προσόντα Καθηγητή Εφαρμογών στα Τμήματα Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, έχει διατελέσει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Φυσικών Επιστημών Δυτικής Ελλάδας (Σχολικός Σύμβουλος), επικεφαλής Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας.

Είναι μέλος της IEEE of CAS Society από το 1997 και έχει διατελέσει ως reviewer πολλών διεθνών περιοδικών και συνεδρίων (Int. J. of Electronics, J. of Circuits Systems & Computers, Circuits Systems & Signal Processing, DSP-2011, ICECS-2010, EUSIPCO-2009, ISSCS-2009, DSP-2009). Έχει συγγράψει 5 βιβλία και έχει δημοσιεύσει 21 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές που έχουν λάβει περίπου 60 ετεροαναφορές. Έχει δημιουργήσει webcast και ΕΔΥ (Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό) για το ΕΑΠ.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σχεδιασμό και υλοποίηση μη γραμμικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ειδικά χαοτικών και υπερχαοτικών ταλαντωτών με εφαρμογές στην αναλογική κρυπτογραφία. Ενδιαφέρεται για εφαρμογές του χάους (όπως, συγχρονισμός και έλεγχος χαοτικών ταλαντωτών) και σχεδιασμό ενεργών φίλτρων συνεχούς χρόνου με τελεστικούς ενισχυτές, OTAs και OTRAs. Έχει ασχοληθεί και με FPAAs.Δημοσιεύσεις
 1. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Complementary Transformation of One and Two-Opamp Biquads, Proceedings of the 2nd IMACS International Conference on: Circuits, Systems and Computers (IMACS-CSC’98), Piraeus, Greece, 26-29 October, 301-306, 1998
 2. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Complementary Transformation of One and Two-Opamp Biquads, Recent Advances in Circuits and Systems, World Scientific (ISBN 981-02-3644-1), 37-42, 1998
 3. Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζυγούρης & Δ. Τσελές, Εισαγωγή στα Συστήματα Συλλογής, Μετατροπής και Επεξεργασίας Δεδομένων, Πρακτικά Γ’ Συνεδρίου Τεχνολογίας και Αυτοματισμού, Αθήνα, 14-16 Οκτωβρίου, vol. I, No. 1, 483-490, 2000
 4. K. Giannakopoulos, J. Hadjidemetriou & T. Deliyannis, A Hyperchaotic RC Oscillator, publication description Proceedings "Order and Chaos" of the 14th Summer School/Conference on Nonlinear Dynamics: Chaos and Complexity, Patras, Greece, July 23 – August 2, vol. 7, 163-170, 2001
 5. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Jump Phenomenon in an OTA Simulated LC Circuit, International Journal of Electronics, vol. 88, No. 1, January, doi: 10.1080/00207210150198239, 1-11, 2001
 6. Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζυγούρης & Δ. Τσελές, Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Θεωρία), ΟΕΔΒ, ISBN 960-06-1025-8, , 2001
 7. Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζυγούρης & Δ. Τσελές, Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Εργαστήριο), ΟΕΔΒ, ISBN 960-06-1026-6, , 2001
 8. A. Ifantis & K. Giannakopoulos, Changes of chaotic behavior of the long-term geoelectric potential difference observed during a five-year investigation and its possible relation to seismic activity in Western Greece, Chaos, Solitons and Fractals, vol. 14, No. 5, September, doi: 10.1016/S0960-0779(02)00039-5, 779-795, 2002
 9. K. Giannakopoulos, T. Deliyannis & J. Hadjidemetriou, Means for Detecting Chaos and Hyperchaos in Nonlinear Electronic Circuits, Proceedings of the 14th International Conference on Digital Processing (DSP-2002), Santorini, Greece, July 1-3, vol. 2, 951-954, 2002
 10. Κ. Γιαννακόπουλος, Β. Φωτόπουλος, Ά. Ηλίας, Μ. Χατζηγεωργάκη, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 12 ώρες webcast "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών" του «Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠ, ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, , 2004
 11. Κ. Γιαννακόπουλος, Β. Φωτόπουλος, Ά. Ηλίας, Α. Σκόδρας, Μ. Χατζηγεωργάκη, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 19 ώρες webcast "Μικροεπεξεργαστές" του «Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠ, ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, , 2004
 12. Κ. Γιαννακόπουλος, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 3 ώρες webcast "Ψηφιακή Σχεδίαση" της Θ.Ε. «ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήματα» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠ, ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-659-7, , 2004
 13. Κ. Γιαννακόπουλος, Β. Φωτόπουλος, Ά. Ηλίας, Α. Σκόδρας, Μ. Χατζηγεωργάκη, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 31 ώρες webcast , ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, , 2004
 14. Κ. Γιαννακόπουλος, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – Υλικό Υπερκειμένου (hypertext) (20 σελίδες και 5 ασκήσεις Λογισμικού) "Ψηφιακή Σχεδίαση" του «Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠ, ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, , 2004
 15. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, A Comparison of Five Methods for Studying a Hyperchaotic Circuit, International Journal of Electronics, vol. 92, No. 3, March, doi: 10.1080/00207210512331337730, 143-159, 2005
 16. A. Ifantis & K. Giannakopoulos, New experimental data reveal possible relation of chaotic behavior of the long-term geoelectric potential difference to seismic activity in Western Greece, Proceedings of the 2005 1st International Symposium on Nonlinear Dynamics (ISND 2005), Shanghai, the Peoples Republic of China, December 20-21, (Article No He-702), , 2005
 17. G. Souliotis, K. Giannakopoulos & N. Fragoulis, A Current-Mode Chaotic Oscillator, Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2006), Island of Kos, Greece, May 21-24, Article No 1692563, 225-228, 2006
 18. Ν. Φραγκούλης, Κ. Γιαννακόπουλος & Γ. Σουλιώτης, Η Τεχνική του Companding, Τεχνική Εκλογή, Τεύχος 474, Σεπτέμβριος, 65-71, 2006
 19. K. Giannakopoulos, G. Souliotis & N. Fragoulis, An Integratable Chaotic Oscillator with Current Amplifiers, Proceedings of the 8-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2007), Iasi, Romania, July 12-13, vol. 1, Article No 4292661, doi: 10.1109/ISSCS.2007.4292661, 101-104, 2007
 20. K. Giannakopoulos & A. Ifantis, Chaotic behavior of new experimental data of the LTGP (2004-2006) confirm possible relation to seismic activity in Western Greece, Proceedings of the 2007 2nd International Symposium on Nonlinear Dynamics (ISND 2007), Shanghai, the Peoples Republic of China, October 27-30, (Article No Xu-177), , 2007
 21. A. Ifantis & K. Giannakopoulos, New experimental data reveal possible relation of chaotic behavior of the long-term geoelectric potential difference to seismic activity in Western Greece, Chaos, Solitons and Fractals, vol. 34, No. 3, November, doi: 10.1016/j.chaos.2006.03.078, 717-726, 2007
 22. N. Fragoulis, G. Souliotis & K. Giannakopoulos, A Log-Domain Wave Positive Impedance Inverter, Journal of Circuits, Systems and Computers, vol. 17, No. 4, August, doi: 10.1142/S0218126608004502, 561-567, 2008
 23. K. Giannakopoulos & A. Ifantis, Chaotic behavior of new experimental data of the LTGP (2004-2006) confirm possible relation to seismic activity in Western Greece, Journal of Physics: Conference Series, vol. 96, No 1, February, Article No 012159, doi: 10.1088/1742-6596/96/1/012159, , 2008
 24. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, A Chaotic RC Oscillator, Proceedings of the A’ PanHellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET), Patras, Greece, March 20-22, (Article No 38), , 2009
 25. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Autonomous 4-D Hyperchaotic Oscillator and Synchronization, Proceedings of the 16th International Conference on Digital Signal Processing (DSP-2009), Santorini, Greece, July 5-7, Article No 5201079, doi: 10.1109/ICDSP.2009.5201079, , 2009
 26. N. Fragoulis, G. Souliotis, D. Besiris & K. Giannakopoulos, Field-Programmable Analogue Array Design Based on the Wave Active Filter Design Method, International Journal of Electronics and Communications (AEÜ), vol. 63, No. 10, October, doi: 10.1016/j.aeue.2008.06.014, 889-895, 2009
 27. A. Antoniou, Θ. Δεληγιάννης, Κ. Γιαννακόπουλος, Δ. Μπεσύρης, Γ. Μπουρδόπουλος & Β. Πόθος, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος: Σήματα, Συστήματα και Φίλτρα (translation of: Α. Antoniou, Digital Signal Processing: Signals, Systems and Filters, McGraw Hill 2005), Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-188-9, , 2009
 28. G. Souliotis, N. Fragoulis, K. Giannakopoulos, D. Besiris & E. Zygouris, Current-Mode Wave Field Programmable Analogue Arrays, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 38, No. 4, May, doi: 10.1002/cta.559, 331-341, 2010
 29. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Detection of Hyperchaos in an RC Oscillator and Synchronization, Proceedings of the 15th International Conference on Applied Electronics (AE-2010), Pilsen, Czech Republic, September 8-9,, 109-112, 2010
 30. T. Deliyannis & K. Giannakopoulos, Basic Electronics for Non Electrical Engineers (with MATLAB and Simulink Exercises), Lulu, ISBN 978-1-105-70888-6, , 2012
 31. Κ. Γιαννακόπουλος, Το Εγχειρίδιο του Καλού Διευθυντή ΕΠΑ.Λ., 7η Έκδοση, Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ, ISBN 978-960-9735-04-9, , 2017
 32. Κ. Γιαννακόπουλος, Το Εγχειρίδιο του Καλού Διευθυντή, 9η Έκδοση, Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ, ISBN 978-960-9735-05-6, , 2017


Aλλες Πληροφορίες

Projects

Mar 2005 - Dec 2007: Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) με τίτλο «Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων αναλογικών συσκευών ολοκληρωμένων φίλτρων για ταχεία προτυποποίηση αναλογικών συστημάτων με τη χρήση δομών κυματικών φίλτρων» (B.795.040)

Sep 2005 - Dec 2006: Ήρων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες»

Feb 2004 - Aug 2006: Αρχιμήδης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) - «Τεχνικές Χαλαρού Υπολογισμού (Soft Computing) για Ψηφιακή Επεξεργασία Πολυκαναλικών Σημάτων με Εφαρμογές σε Επεξεργασία και Διαχείριση: Εικόνας Βασισμένης σε Γραφήματα και Γεωηλεκτρικών και Γεωμαγνητικών Δεδομένων»

Mar 2004 - Aug 2006: Πυθαγόρας Ι – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) με τίτλο «Σχεδίαση μη γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων» (Β.365.032)

May 2004 - Jun 2005: Ανάπτυξη και Ομαλή Λειτουργία του Εκπαιδευτικού Έργου του ΕΑΠ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – «Ανάπτυξη ΕΔΥ για τα Προγράμματα Σπουδών Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου»

Jan 2002 - Dec 2004: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ιατρικής Φυσικής - «Νέα Αναμόρφωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ιατρική Φυσική» (Α.011.008, πρώην 50011-2943)

Apr 2002 - May 2003: Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) - «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (Φ.3107, Φ.3108, Φ.3109, Φ.3110, Φ.3206)

Oct 2000 - Jul 2001: «Χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής»

1999 - 2001: Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση (ΕΠΕΑΕΚ) - «Προγράμματα Σπουδών, Βιβλία & Εκπαιδευτικά Μέσα ΤΕΕ» (ΦΕΚ 2320/31.12.1999 τ.Β’)

Apr 1998 - Jun 2000: ΕΠΕΑΕΚ Φυσικής - «Προγράμματα Σπουδών Φυσικής: Επαναπροσανατολισμός Κατεύθυνσης και Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών» (Φ.1707)

Nov 1996 - May 2000: «Εκσυγχρονισμός και Ενδυνάμωση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Φυσικής»

 

Μέλος Οργανωτικών Επιτροπών

 • 7th International Workshop on Quality of Multimedia Experience (QoMEX 2015) organized in cooperation with the IEEE in Costa Navarino, Messinia, Greece, May 26-29, 2015
 • IEEE 14th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP 2020) in Nafplio, Greece, June, 23-26, 2020