Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Αναστασία † Ράπτη

Τίτλος: Λέκτορας 
Τομέας: Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής 
E-mail: arapti[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997476       
Διεύθυνση:  Τμήμα Φυσικής  Έτος Αποχώρησης:   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΡΑΠΤΗ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μαθήματα
7ου Εξαμήνου Τμήματος Μαθηματικών
Φυσική της Ατμόσφαιρας Ι – Μετεωρολογία : Διδάσκουσα
8ου Εξαμήνου Τμήματος Μαθηματικών
Φυσική της Ατμόσφαιρας ΙΙ : Διδάσκουσα
7ου Εξαμήνου Τμήματος Φυσικής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Ι – Μετεωρολογίας
8ου Εξαμήνου Τμήματος Φυσικής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ΙΙ : Διδάσκουσα
Διδακτική αξιολόγηση
Διδακτική αξιολόγηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών στη Φυσική της Ατμόσφαιρας με βαθμό 8.6 (οκτώ και εξ δέκατα), στην διδασκαλία 9.38 (εννέα και τριάντα οκτώ εκατοστά).
Ώρες φοιτητών: Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 11.00-13.00
Ειδικότητα: Φυσική της Ατμόσφαιρας
Σπουδές: Πτυχίο Φυσικής με Βαθμό 8.333, στη ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Βαθμός 10.
Υποτροφία ΙΚΥ
Διδακτορική διατριβή: DIURNAL AND SEASONAL VARIATION OF THE ATMOSPHERIC TRANSPARENCY AND TURBIDITY FROM ATMOSPHERIC AND SOLAR MEASUREMENTS με Βαθμό Άριστα
Θέση: Lecturer of Physics of the Atmosphere in the Atmospheric Physics Laboratory of the University of Patras.RESEARCH EXPERIENCE
• Seasonal variation of the spectral irradiance intensity during the prevalence of continental and of maritime air masses.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
•Mantas, G. P., and A. S. Rapti, 1993: Investigation of the aging rate of a star type pyranometer due to the discoloration of the receiver. Solar Energy 50, 1: 1-7.
•Rapti A. S. (2000) Αtmospheric transparency, atmospheric turbidity and climatic parameters. Solar Energy 69:99-111.
•Rapti A. S. (2005) Spectral optical atmospheric thickness dependence on the specific humidity in the presence of continental and maritime air masses. Atmospheric Research 78:13-32.
•Rapti A. S., H. P. Pantiska, M. D. Panagiotopoulou (2010) Regression equation of the continental and maritime air masses optical thickness with precipitable water depth and relative atmospheric mass. In Proceedings of the 10th International Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Patras, Greece.
•Rapti A. S. and M. D. Panagiotopoulou (2010) Seasonal evolution of the precipitable water depth and of the spectral irradiance with continental and maritime air masses. In Proceedings of the 10th International Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Patras, Greece.
•M. D. Panagiotopoulou, A. S. Rapti and N. D. Panagiotopoulos (2012) Regression of the scattered irradiance intensity with precipitable water depth and relative atmospheric mass. Springer Atmospheric Sciences, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Vol.2, 1147-1152.

• Correlation of the atmospheric turbidity with the air specific humidity during the prevalence of continental and of maritime air masses.

• Seasonal variation of the atmospheric optical thickness and of the precipitable water depth.

• Correlation equation of the atmospheric optical thickness with the precipitable water depth during the prevalence of continental and of maritime air masses.

• Correlation equation of the spectral atmospheric optical thickness with the air specific humidity

• The wavelength dependence of the atmospheric optical thickness varied with the air specific humidity during the prevalence of continental and of maritime air masses.

• Correlation equation of the scattered irradiance intensity with the precipitable water depth during the prevalence of continental and of maritime air masses.ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
•Ημερήσια και Εποχιακή μεταβολή της Ατμοσφαιρικής Διαπερατότητας και Θόλωσης και άλλων Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων με Μετρήσεις της έντασης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, Διδακτορική Διατριβή.
•ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
•Επίδραση των υδρατμών και των ηπειρωτικών και θαλάσσιων ατμοσφαιρικών αερίων μαζών στην εξασθένιση της ηλιακής ακτινοβολίας, Διατριβή για υφηγεσία.