Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Ιωάννης † Τρυπαναγνωστόπουλος

Ιωάννης † Τρυπαναγνωστόπουλος
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής 
E-mail:  
Τηλέφωνο:        
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης:   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 
 
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από όπου το 1974 πήρε το πτυχίο Φυσικής και το 1992 το διδακτορικό Φυσικής. Διορίστηκε το 1978 στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως Βοηθός στο Τμήμα Φυσικής, όπου και έγινε Λέκτορας το 1993. Το 2003 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής, το 2008 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2013 Καθηγητής στην Ηλιακή Ενέργεια. Έχει διδάξει μαθήματα Φυσικής, Ηλιακής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Φυσικής, έχει επιβλέψει πολλές διπλωματικές εργασίες φοιτητών και έχει δώσει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ερευνητικό του πεδίο είναι η συλλογή, μετατροπή και αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και έχει ασχοληθεί με την έρευνα σε πολλούς τύπους ηλιακών συσκευών όπως είναι οι επίπεδοι συλλέκτες θέρμανσης νερού και αέρα, οι ολοκληρωμένες συσκευές συλλέκτη-αποθήκη θερμότητας, οι συλλέκτες σωλήνα κενού, οι ηλιακές συγκεντρωτικές συσκευές μικρού λόγου συγκέντρωσης (CPC), τα παθητικά ηλιακά συστήματα, τα φωτοβολταϊκά και τα συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά, τα υβριδικά φωτοβολταϊκά/θερμικά ηλιακά συστήματα, οι μικρές ανεμογεννήτριες και τα θερμοκήπια. Έχει επισκεφτεί πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού για επιστημονική συνεργασία και έχει συνάψει συμφωνίες Erasmus με πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Συμμετείχε στην υλοποίηση 22 Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, όπου στα 15 εξ αυτών ήταν επιστημονικός υπεύθυνος από πλευράς Παν/μίου Πατρών. Έχει 32 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και 160 παρουσιάσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια, με δημοσίευσή τους στα Πρακτικά, έχει δε πάνω από 600 αναφορές από άλλους συγγραφείς στο έργο του. Είναι κριτής εργασιών σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Solar Energy, Renewable Energy, Energy, Solar Energy Materials and Solar Cells, Applied Thermal Engineering και άλλα), διεθνής εξεταστής σε διδακτορικά και δίδαξε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταπτυχιακών φοιτητών (SOLNET). Η πρόσφατη ερευνητική του δραστηριότητα αφορά τα υβριδικά φωτοβολταϊκά/θερμικά συστήματα, τα συγκεντρωτικά ηλιακά θερμικά και φωτοβολταϊκά και την αισθητική και αποδοτική ενσωμάτωση των ηλιακών και αιολικών συσκευών στα κτίρια. Είναι μέλος της ΕΕΦ, της ΕΛΕΤΗΛΕΝ, ΕΛΕΤΑΕΝ, ISES, ASES και ISHS, συμμετείχε στο Task35 της ΙΕΑ για τους συλλέκτες PVT και στην ESTTP για τους θερμικούς συλλέκτες. Για επαφή: τηλ: +30 2610 997472, e-mail: yiantrip@physics.upatras.gr.
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 
 1. Y. Caouris, R. Rigopoulos, J. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis. “Novel solar collector”. Solar Energy 21 (2), pp. 157-160, (1978).
 2. Y. Tripanagnostopoulos and Y. Yianoulis. “Integrated collector-storage systems with suppressed thermal losses”. Solar Energy 48 (1), pp. 31-43, (1992).
 3. Y. Tripanagnostopoulos and P. Yianoulis. “CPC solar collectors with multichannell absorber”. Solar Energy 58 (1-3), pp. 49-61, (1996).
 4. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis and Th. Nousia. “Solar ICS systems with two cylindrical storage tanks”, Renewable Energy 16, pp 665–668 (1999).
 5. Υ. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis, S. Papaefthimiou, M. Souliotis, Th. Nousia, “Cost Effective Asymmetric CPC Solar Collectors”, Renewable Energy 16, pp 628–631 (1999).
 6. P.C. Eames, B. Norton, Y. Tripanagnostopoulos and P. Yianoulis. “Modelling line-axis solar concentrators in the medium temperature range”. Renewable Energy 16, pp 743-748 (1999).
 7. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis and Th. Nousia, “Solar Collectors with Colored Absorbers”, Solar Energy 68, No 4, pp 343–356 (2000).
 8. Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis, S. Papaefthimiou and S. Zafeiratos. “CPC solar collectors with flat bifacial absorbers”. Solar energy 69 (3), pp. 191-203, (2000).
 9. Y. Tripanagnostopoulos, Th. Nousia, M. Souliotis and P. Yianoulis, “Hybrid Photovoltaic/Thermal Solar Systems”, Solar Energy 72, No 3, pp 217–234 (2002).
 10. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis and Th. Nousia, “CPC Type Integrated Collectors Storage Systems”, Solar Energy 72, No 4, pp 327–350 (2002).
 11. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, “ICS solar systems with horizontal cylindrical storage tank and reflector of CPC or involute geometry”, Renewable Energy 29, pp 13–38 (2004).
 12. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, “ICS solar systems with horizontal (E–W) and vertical (N–S) cylindrical water storage tank”, Renewable Energy 29, pp 73–96 (2004).
 13. Y. Tripanagnostopoulos and M. Souliotis, “Integrated collector storage solar systems with asymmetric CPC reflectors”, Renewable Energy 29, pp 223–248 (2004).
 14. M. Souliotis and Y. Tripanagnostopoulos. “Experimental study of CPC type ICS solar systems” Solar Energy 76, pp. 389–408 (2004).
 15. S. Kalogirou, Y. Tripanagnostopoulos and M. Souliotis. “Performance of solar systems employing collectors with colored absorber”, Energy and Building 37, pp 824–835 (2005).
 16. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, R. Battisti and A. Corrado. “Energy, Cost and LCA Results of PV and Hybrid PV/T Solar Systems”. Progress in Photovoltais: Research and Applications 13, pp 235–250 (2005).
 17. S. A. Kalogirou and Y. Tripanagnostopoulos. “Hybrid PV/T solar systems for domestic hot water and electricity production”. Energy Conversion and Management 47 (18-19), pp. 3368-3382, (2006).
 18. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, R. Battisti and A. Corrado. “Performance, cost and life cycle assessment study of hybrid PVT/AIR solar systems” Progress in Photovoltaics: Research and Applications14, pp 65–76 (2006).
 19. Y. Tripanagnostopoulos and M. Souliotis. “ICS solar systems with two water tanks”. Renewable Energy 31, pp 1698–1717 (2006).
 20. M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos and A. Kavga. “The use of Fresnel lenses to reduce the ventilation needs of greenhouses”. Acta Horticulturae 719, pp. 107–113 (2006).
 21. M. C. Rocamora, Y. Tripanagnostopoulos. “Aspects of PV/T solar system application for ventilation needs in greenhouses”. Acta Horticulturae 719, pp. 239-245, (2006).
 22. Y. Tripanagnostopoulos, Ch. Siabekou and J. K. Tonui. “The Fresnel lens concept for solar control of buildings”. Solar Energy 81 (5), pp. 661-675, (2007).
 23. J. K. Tonui and Y. Tripanagnostopoulos. “Improved PV/T solar collectors with heat extraction by forced or natural air circulation”. Renewable Energy 32 (4), pp. 623-637, (2007).
 24. J. K. Tonui and Y. Tripanagnostopoulos. “Air-cooled PV/T solar collectors with low cost performance improvements”. Solar Energy 81 (4), pp. 498-511, (2007).
 25. Y. Tripanagnostopoulos. “Aspects and improvements of hybrid photovoltaic/thermal solar energy systems”. Solar Energy 81 (9), pp. 1117-1131, (2007).
 26. S. A. Kalogirou and Y. Tripanagnostopoulos. “Industrial application of PV/T solar energy systems”. Applied Thermal Engineering 27 (8-9), pp. 1259-1270, (2007).
 27. M. Souliotis and Y. Tripanagnostopoulos. “Study of the distribution of the absorbed solar radiation on the performance of a CPC type ICS water heater”. Renewable Energy 33, (5), pp. 846–858, (2008).
 28. J. K. Tonui and Y. Tripanagnostopoulos. “Performance Improvement of PV/T solar collectors with natural air flow operation”. Solar Energy 82 (1), pp. 1-12 (2008).
 29. M. Souliotis, S. Kalogirou, Y. Tripanagnostopoulos. "Modelling of an ICS solar water heater using Artificial Neural Networks and TRNSYS". Renewable Energy, 34, (5), pp. 1333–1339, (2009).
 30. E. Michalena, Y. Tripanagnostopoulos. “Contribution of the solar energy in the sustainable tourism development of the Mediterranean islands” Renewable Energy 35, pp. 667-673, (2010)
 31. M. Souliotis, P. Quinlan, Y. Tripanagnostopoulos, M. Smyth, A. Zacharopoulos, M. Ramirez, P. Yianoulis. "Heat retaining integrated collector storage system with asymmetric CPC reflector". Solar Energy, 85, (10), pp. 2474-2487, (2011).
 32. M. Souliotis, D. Chemisana, Y. G. Caouris, Y. Tripanagnostopoulos. "Experimental study of integrated collector storage solar water heaters". Renewable Energy 50, pp. 1083-1094, (2013).
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 
 1. J. Tripanagnostopoulos and P. Yianoulis.   “Integrated collector-storage with minimized thermal losses’’. Proc. Int. Conf. A.O.S.E. II, pp 297-299 Praha, Czechoslovakia, 7-9 July (1987).
 2. Y. Tripanagnostopoulos and P. Yianoulis. “Efficiency improvement of stationary concentrating solar collectors without vacuum protection’’. Proc. Int. Conf. A.O.S.E. III, pp118-123 Praha, Czechoslovakia 2-6 Oct (1989).
 3. Y. Tripanagnostopoulos and P. Yianoulis.   “Low cost solar collector-storage systems’’. Proc. Int. Conf. NORTHSUN 90, pp 346-350, Reading U.K., 18-21 Sep (1990).
 4. Y. Tripanagnostopoulos and P. Yianoulis.  “Double pass solar concentrating collector’’. Proc. ISES Solar World Congress, pp 2238-2242, Denver, USA, 17-24 Aug (1991).
 5. Y.Tripanagnostopoulos and P. Yianoulis. “Stationary concentrating solar air collectors”. ISES Solar World Congress, Abstr. p 827, Budapest, Hungary, 23-27 Aug (1992).
 6. Y. Tripanagnostopoulos and P. Yiannoulis.   “Solar water heaters with booster mirrors”. Proc. Int. Conf. WREC III, pp 1908-1910, Reading, U.K., 11-16 Sep (1994).
 7. Y. Tripanagnostopoulos and P. Yianoulis.       “CPC solar collectors with multichannel absorber”. ISES Solar World Congress Abs. p 159, Harare, Zimbabwe, 9-16 Sep (1995).
 8. P.C Eames, Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis and B. Norton.   “Asymmetric reflector solar collectors: The validation by outdoor experiments of a detailed unified model”. ISES Solar World Congress, Abs. p 238, Harare, Zimbabwe, 9-16 Sep (1995).
 9. Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis and D. Patrikios.    “Colored solar thermal and hybrid PV-TC systems for aesthetically sensitive applications”. Proc. 4th European Conference Solar Energy in Architecture and Urban Planning”, pp 505-506, Berlin, Germany, 26-29 Mar (1996).
 10. B. Norton, P. C. Eames, Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis and S. N. G. Lo. “Research for product development of solar water heating systems”. Proc. Conf. UK Section of ISES, London, UK, 8 May (1996).
 11. Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis and D. Patrikios.     “Hybrid PV-TC solar systems”. Proc. Int. Conf. WREC IV, pp 505-508, Denver, USA, 15-21 June (1996).
 12. G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis. “Temperature fields for double glazing units under partial shading”. Proc. 1st Users Workshop ΤΜR, PSA, pp 155-161, Almeria, Spain, 18-19 Nov 1997 (1998).
 13. Y. Tripanagnostopoulos and L. Velli. “Unglazed solar collectors with colored absorbers”. Proc. 2nd ISES European Solar Congress EUROSUN 98, Vol 2, III, 1.17, Portoroz, Slovenia, 14-17 Sep (1998).
 14. P. Yianoulis, S, Papaefthimiou, G. Leftheriotis, Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis. “Temperature fields for double glazing units under partial shading”. Proc. Int. Conf. WREC V, pp1151-1594, Florence, Italy, 20-25 Sep (1998).
 15. Y. Tripanagnostopoulos, Th. Nousia and M. Souliotis. “Hybrid PV-ICS systems”. Proc. Int. Conf. WREC V, pp 1788-1791, Florence, Italy, 20-25 Sep (1998).
 16. G. Leftheriotis, Th. Nousia, S. Papaefthimiou, M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis. “Glazing testing with regard to external convection effects”. Proc. 2nd Users Workshop TMR, PSA, pp 175-180, Almeria, Spain, 10-11 Nov 1998 (1999).
 17. Y. Tripanagnostopoulos, “Optimized solar energy systems for Mediterranean Hotels”. Proc. Int. Conf. Energy and environment in the Mediterranean hotel sector”, pp 129-135, Hydra, Greece, 14-15 Oct (1999).
 18. Y. Tripanagnostopoulos, Th. Nousia and M. Souliotis.     “Low cost improvements to building integrated air cooled hybrid PV-Thermal systems” Proc. 16th European PV Solar Energy Conf. pp.1874-1877, Glasgow, U.K. 1-5 May (2000).
 19. C. M. Taylor, J. R. Bates, H. Bloem, C. Bucci, J. Campbell, N. Luling, Y. Tripanagnostopoulos, P. A. Ruyssevelt. “Building implementation of photovoltaics with active control of temperature-Building IMPACT”. Proc. 16th European PV Solar Energy Conf. pp 1866-1869, Glasgow, U.K. 1-5 May (2001).
 20. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis and T. Nousia.      “Building integrated improved solar energy system”. Proc. Int. Conf. Ecological Protection of Planet Earth”, Vol II, pp 775-782, Xanthi, Greece, 5-8 June (2001).
 21. Y. Tripanagnostopoulos, D. Tzavellas, I. Zoulia and M. Chortatou.  “Hybrid PV/T systems with dual heat extraction operation”. Proc. 7th European PV Solar Energy Conf. Munich, Germany, 22-26 Oct (2001).
 22. Y. Tripanagnostopoulos, Th. Nousia and M. Souliotis.     “Test results of air cooled modified PV moduls”. Proc. 7th European PV Solar Energy Conf, Munich, Germany, 22-26 Oct (2001).
 23. B.J. Hacker, J.R. Bates, U. Blieske, J.J. Bloem, J. Campbell, F. Ferrazza, P. Strachan, Y. Tripanagnostopoulos. “Building implementation of photovoltaics with active control of temperature –Building IMPACT- Final results”. Proc. 17th European PV Solar Energy Conference, Munich, Germany 22-26 Oct (2001).
 24. Y. Tripanagnstopoulos and M. Souliotis. “ICS solar system with asymmetric CPC reflectors”. Int. Conf. WREC VII, in CD (Solar Thermal Applications), Cologne, Germany, 29/6-5/7 (2002).
 25. Y. Tripanagnostopoulos. “CPC reflector – fresnel deflector solar thermal systems”. Int. Conf. WREC VII (Solar Thermal Applications), Cologne, Germany, 29/6-5/7 (2002).
 26. Y. Tripanagnostopoulos, M. Bazilian and I. Zoulia, R. Battisti. “Hybrid PV/T system with improved air heat extaction modification”. Int. Conf. PV in Europe, Rome, Italy, 7-11 Oct. pp. 718 – 721 (2002).
 27. S. Tselepis and Y. Tripanagnostopoulos. “Economic analysis of hybrid photovoltaic/ thermal solar systems and comparison with standard PV modules”. Int. Conf. PV in Europe, Rome, Italy, 7-11 Oct. pp. 856 – 859 (2002).
 28. M. Souliotis and Y. Tripanagnostopoulos. “CPC type ICS solar water heaters”. ISES Solar World Congress Abstracts P5 142, page 235 and in CD Proc., Goteborg Sweden, 14-19 June, (2003).
 29. Y. Tripanagnostopoulos and M. Souliotis. “Double tank ICS solar systems” ISES Solar World Congress  Abstracts P5 143, page 236 and in CD Proc., Goteborg Sweden, 14-19 June, (2003).
 30. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, R. Battisti and A. Corrado. Application aspects of hybrid PV/T solar systems”. ISES Solar World Congress  Abstracts P2 65,  page 150 and in CD Proc., Goteborg, Sweden, 14-19 June, (2003).
 31. Y. Tripanagnostopoulos and S. Tselepis. “Hybrid solar/wind (PVT/WT) building integrated systems”. Proc. 2nd PV-Hybrid and Mini Grid Conference. Kassel, Germany 25-25 Sep (2003).
 32. Y. Tripanagnostopoulos and M. Souliotis. “Alternative systems for a wider solar energy application”. Int. Conf. ESTEC 2003, Freiburg, Germany 26-27 pp. 192-195 June (2003).
 33. Y. Tripanagnostopoulos, D. Patrikios and P. Manalis. “Education aspects of hybrid PVT/AIR solar systems” 19th Eur. PV Solar Energy Conf. Paris 7 – 11 June (2004).
 34. S. Kalogirou, Y. Tripanagnostopoulos and M. Souliotis. “Performance of a solar space heating system employing collectors with colored absorber”. WREC VIII, Denver, USA, 29/8-3/9 (2004).
 35. Y.Tripanagnostopoulos and S. Kalogirou. “Design aspects and application of hybrid PV/T solar systems”. WREC VIII, Denver, USA, 29/8-3/9 (2004).
 36. Y. Tripanagnostopoulos, S. Tselepis, M. Souliotis, J.K. Tonui. “Design aspects of hybrid PVT/AIR solar systems” 19th Eur. PV Solar Energy Conf. Paris 7–11 June (2004).
 37. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, R. Battisti and A. Corrado. “Application aspects of hybrid PVT/AIR solar systems”. EuroSun2004, Freiburg 22 – 25 June, Vol 1, pp. 744 – 753 (2004).
 38. S. Kalogirou, Y. Tripanagnostopoulos and M. Souliotis. “Modeling and simulation of solar systems employing collectors with colored absorber”. EuroSun2004, Freiburg 22–25 June, Vol 1, pp. 754 – 762 (2004).
 39. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, J. K. Tonui and A. Kavga. “Illumination aspects for efficient greenhouses”. In Proc (CD) Int. Conf Greensys2004, Leuven 12 – 16 Sep (2004).
 40. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, J. K. Tonui and A. Kavga. “Greenhouse energy supply by solar/wind systems”. In Proc (CD) Int. Conf Greensys2004, Leuven 12–16 Sep (2004).
 41. Y. Tripanagnostopoulos, S. Kalogirou, M. Souliotis and P. Charalambous. “Design and performance of Hybrid PV/T solar water heaters”. Proceedings in CD, 3rd International Heat Powered Cycles Conference, (11a, Photovoltaics, 3115), Larnaca, Cyprus, 10–13 Oct. (2004).
 42. Y. Tripanagnostopoulos, A. Christodoulou, S. Tselepis, M. Souliotis and J. K. Tonui “Practical aspects for small wind turbine applications”. Proc. in Int. EWEC 2004 Conf., Track 7; Autonomous and/or Hybrid Systems, London, UK, 22–25 Nov. (2004).
 43. Y. Tripanagnostopoulos, Ch. Siabekou and J.K. Tonui. The fresnel lens concept for solar control of buildings.. Int. Conf. PALENC2005, Santorini, Greece, 977-982, 2005.
 44. J.K. Tonui and Y. Tripanagnostopoulos. Ventilation benefit accrued from PV module installed in building. Int. Conf. PALENC2005, Santorini, Greece, 861-866, 2005.
 45. S. Kalogirou and Y.Tripanagnostopoulos.      ”Performance of a hybrid PV/T thermosyphon system”. Proc. Int Conf WREC 2005, Aberdeen, UK, 22-27 May (2005).
 46. M. Souliotis and Y. Tripanagnostopoulos. “Design and Operation Aspects of ICS Solar Water Heaters”. Int. Conf. WREC 2005, pp. 69–74, Aberdeen, Scotland, UK, 22–27 May (2005).
 47. Y. Tripanagnostopoulos and M. Souliotis. “Booster Reflector Contribution to Performance Improvement of Solar Collectors”. Proc. in CD, Int. Conf. WREC 2005, pp. 63–68, Aberdeen, Scotland, UK, 22–27 May (2005).
 48. S. Kalogirou, G. Florides, Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis. “Performance of a solar system used for heating, cooling and hot water production employing colored collectors” Proc. Int Conf CLIMA, Lausanne, Switzerland, 9-12 Oct (2005).
 49. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, S. Tselepis, V. Dimitriou, Th. Makris. “Design and performance aspects for low concentration photovoltaics” In CD Proc. 20th European PV Solar Energy Conf. Barcelona 6-10 June (2005).
 50. J.K. Tonui and Y. Tripanagnostopoulos, “Improved performance PVT/AIR solar systems” Proc. 20th European PV Solar Energy Conf. Barcelona 6-10 June (2005).
 51. R. Battisti, Y. Tripanagnostopoulos. “PV/Thermal systems for application in industry” In CD Proc. 20th European PV Solar Energy Conf. Barcelona 6-10 June (2005).
 52. H.A. Zontag, M. Bakker, W.G.J. van Helden, P. Affolter, W. Eiesenmann, H. Fechner, M. Rommel, A. Schaap, H. Sorensen and Y. Tripanagnostopoulos. “PVT Roadmap: A European guide for the development and market introduction of PVT technology” In CD Proc. 20th European PV Solar Energy Conf. Barcelona 6-10 June (2005).
 53. Y. Tripanagnostopoulos, “Aspects for the hybrid Photovoltaic/Thermal solar systems” In Proc. Int Conf. CISBAT2005, 209-214, Lausanne, Switzerland, 28 Sep (2005).
 54. M. Souliotis and Y. Tripanagnostopoulos. “ICS Solar Water Heaters”. Proceedings in Int. Conf. FMNS 2005, Blagoevgrad, Bulgaria, 8–11 June (2005).
 55. Y. Tripanagnostopoulos, A. Kavga and M. Souliotis. “Irradiation Control in Greenhouses”. Int. Conf. FMNS 2005, Blagoevgrad, Bulgaria, 8–11 June (2005).
 56. Y. Tripanagnostopoulos, Α. Christodoulou and M. Souliotis. “Solar and Wind Energy Systems Integration on Buildings”. Proc. in Int. Conf. Sustainable Construction: Action for Sustainability in the Mediterranean, SD MED 2005, Athens, Greece, 8–11 June (2005).
 57. E. Michalena, M. Souliotis and Y. Tripanagnostopoulos. “Application perspectives of solar energy systems in the Hellenic tourist sector”. Proc. Int. Conference in Constantinoupolis, 8–11 June (2005).
 58. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, S. Tselepis and A. Christodoulou. “Small wind turbines application in the built and agricultural sector” Presented in Int. Conf EWEC 2006, Athens, Greece, 27 Feb-2 Mar (2006).
 59.  M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, A.Kavga. “The use of Fresnel Lenses to reduce the ventilation needs of greenhouses” In CD Proc Int Symposium on Greenhouse Cooling”, Almeria, Spain, 24-27 Apr. (2006).
 60. C.M. Rocamora, Y. Tripanagnostopoulos. “Aspects of PV/T solar system application for ventilation needs in greenhouses” In CD Proc Int Symposium on Greenhouse Cooling”, Almeria, Spain, 24-27 Apr. (2006).
 61. M. Souliotis and Y.Tripanagnostopoulos. “Optical study of double tank ICS solar systems” Presented In Int. Conf. EuroSun2006, Glasgow, UK, 27-30 June (2006).
 62. S. Kalogirou, M. Souliotis, Y.Tripanagnostopoulos. “ICS solar water heater study using artificial neural networks” Presented in Int. Conf. EuroSun2006, Glasgow, UK, 27-30 Jun. (2006).
 63. Y. Tripanagnostopoulos. “Energy and aesthetics of building integrated RES” International Workshop EPEQUB, Milos, Greece, July (2006).
 64. Y. Tripanagnostopoulos, M.Souliotis, R. Battisti. “Performance and LCA study of ICS solar water heaters”. In CD Proc WREC IX, Florence, Italy 19-25 Aug (2006).
 65. Y. Tripanagnostopoulos. “Aspects for an aesthetic integration of solar and wind energy systems on buildings”. In CD Proc WREC IX, Florence, Italy 19-25 Aug (2006).
 66. Y. Tripanagnostopoulos, E. Paradissis, M.Souliotis. “Solar driven Stirling engines for rural and remote applications”. In CD Proc WREC IX, Florence, Italy 19-25 Aug (2006).
 67. J.K. Tonui and Y. Tripanagnostopoulos. “Theoretical results on the performance of improved PV/T solar air systems” In CD Proc WREC IX, Florence, Italy 19-25 Aug (2006).
 68. Y. Tripanagnostopoulos. “Cost effective designs for building integrated PV/T solar systems” Presented in 21st European PV Solar Energy Conf. Dresden, Germany 4-6 Sep (2006).
 69. J.K. Tonui and Y. Tripanagnostopoulos. “Performance results of improved PV/T air solar collectors” Presented in 21st European PV Solar Energy Conference, Dresden, Germany 4-6 Sep (2006).
 70. Y. Tripanagnostopoulos. “Innovative solar energy systems for aesthetic and cost effective building integration”. Proc Polish ISES Conference, Solina, Poland, May 2005.
 71. Y. Tripanagnostopoulos. “Linear fresnel lenses with photovoltaics for cost effective electricity generation and solar control of buildings”. Proc. Int. Conference ICSC-4, El Escorial, Spain, 12-14 March, (2007).
 72. Y. Trpanagnostopoulos, M.Souliotis, Th. Makris, P. Georgostathis. “Design and performance of hybrid PV/T solar water heaters”. Proc. Int. Conference ESTEC2007, Freiburg, Germany, 19-20 June (2007).
 73. M.Souliotis, S. Pnevmatikakis, P. Kefalas, G. Tripanagnostopoulos, Y. Kandias, R. Battisti, Y. Kaouris and Y. Tripanagnostopoulos. “Comparison of ICS with thermosyphon type solar water heaters”. Proc. Int. Conference ESTEC2007, Freiburg, Germany, 19-20 June (2007).
 74. Y. Tripanagnostopoulos, V. Perraki, A. Koskinas, M. Tripanagnostopoulou. “Aspects and perspectives for a wide BIPV application in Greece”. International Workshop EPEQUB, Milos, Greece, 12-13 July (2007).
 75. Y. Trpanagnostopoulos, M.Souliotis Th. Makris, ‘”Combined solar and wind energy systems for building application”. International Workshop EPEQUB, Milos, Greece, 12-13 July (2007).
 76. Y. Tripanagnostopoulos and P. Themelis. “The potential of effective PV application to schools in Greece” International Workshop EPEQUB, Milos, Greece, 12-13 July (2007).
 77. Y. Trpanagnostopoulos, M.Souliotis. “Improved ICS solar systems for low cost domestic water heating”. International Workshop EPEQUB, Milos, Greece, 12-13 July (2007).
 78. J.K. Tonui and Y. Tripanagnostopoulos. “Models for improved PV/T air solar collectors” Int Conf. 22nd PVSEC, Milan, Italy, 3-7 Sep (2007).
 79. Y. Tripanagnostopoulos. “Hybrid photovoltaic/thermal solar energy systems”. Int Conf. 22nd PVSEC, Milan, Italy, 3-7 Sep (2007).
 80. Y. Tripanagnostopoulos and A. Iliopoulou. “Improved designs for low concentration photovoltaics” Int Conf. 22nd PVSEC, Milan, Italy, 3-7 Sep (2007).
 81. Y. Tripanagnostopoulos, M. Tripanagnostopoulou “Energy and aesthetic improvemens for building integration of cost effective solar energy systems”. Proc. Int. Conf. CISBAT 2007, Lausanne, Switzerland, 4-5 Sep (2007).
 82. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis. "Photovoltaics, small wind turbines and thermal collectors, an effective approach for building integrated solar and wind energy technologies". Int Conf Hybrid-PV and Mini Grid, Athens, Greece, 29–30 May, (2008).
 83. S. A. Kalogirou, G. Florides, D. Tsipas, M. Ekhrawat, Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis. "A TRNSYS Model of a Hybrid PV/T Solar Collector System". Proc. (in CD) Int. Conf. WREC IX, Glasgow, Scotland, 19-25 July, (2008).
 84. M. Souliotis, Y. Tripanagnosotopoulos, S. A. Kalogirou, G. Florides, D. Tsipas,  M. Ekhrawat. "Experimental Study of a Thermosiphonic Hybrid PV/T Solar System". Proc. (in CD) Int. Conf. SolPol 2008, Warsaw, Poland, 22–26 September, (2008).
 85. Y. Tripanagnosotopoulos. "Building integration of combined solar and wind energy systems". Proc. (in CD) Int. Conf. SolPol 2008, Warsaw, Poland, 22–26 September, (2008).
 86. Y. Tripanagnostopoulos. “Building Integrated Concentrating PV and PV/T Systems”. EUROSUN 2008, Lisbon, Portugal, 7-10 Oct. (2008).
 87. Y. Tripanagnostopoulos, P. Themelis and J.K. Tonui. “Natural flow building integrated air-cooled photovoltaics”. Int Conf. 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference, PVSEC, Valencia, Spain, 1-5 Sep. (2008).
 88. Y. Tripanagnostopoulos. “Novel designs of building integrated concentrating photovoltaics». Int Conf. 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference, PVSEC, Valencia, Spain, 1-5 Sep. (2008).
 89. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Th. Makris, P. Georgostathis, M. Sarris. "Design and Performance of a Hybrid PV/T Solar Water Heater". AIP Conference Proceedings (2010). 7th General Conference of the BPU (BPU7) organized by the Hellenic Physical Society, Alexandroupolis, Greece, 9-13 September, (2009).
 90. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Th. Makris. "Combined Solar and Wind Energy Systems". AIP Conference Proceedings (2010). 7th General Conference of the BPU (BPU7) organized by the Hellenic Physical Society, Alexandroupolis, Greece, 9-13 September, (2009).
 91. Y. Tripanagnostopoulos1, and P. Themelis. “Natural Flow Air Cooled Photovoltaics”. AIP Conference Proceedings (2010). 7th General Conference of the BPU (BPU7) organized by the Hellenic Physical Society, Alexandroupolis, Greece, 9-13 September, (2009).
 92. Y. Tripanagnostopoulos, P. Georgostathis, A. Iliopoulou. “Optical study of new designs for CPVT systems” Intern. Conference Concentrating-PV, Darmstadt, Germany, 9-10 March (2009).
 93. Y. Tripanagnostopoulos. “Building integrated concentrating photovoltaics”. International Conference CISBAT 2009, Lausanne, Switzerland, 2-3 Sep. (2009).
 94. Y. Tripanagostopoulos. “Hybrid PV/T solar collectors: The key system to adapt building energy demand for 2030 target”. International Conference ESTEC 2009. Munich, Germany, 25-26 May (2009).
 95. Y. Tripanagnostopoulos, E. Michalena, V. Zotou. “Approaching  buildings as a case study for an integrated renewable energy concept”. WREC World Congress XI, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 25—30 Sep. (2010). 
 96. Y. Tripanagnostopoulos, D. Chemisana, J. Rosell, M. Souliotis. "New CPV Systems with Static Reflectors". AIP Conference Proceedings, 1277, pp. 199-202, (2010). 6th International Conference on Concentrating Photovoltaic Systems: CPV-6 Freiburg, Germany, 7–9 April, (2010).
 97. D. Cheminsana, M. Ibáñez, J. I. Rosell, Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis. "Influential Parameters on a Building Integrated Hybrid PVT Concentratos". 5th European Conference PV-Hybrid and Mini-Grid, Tarragona, Spain, 29-30 April, (2010).
 98. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Th. Makris, D. Cheminsana. "Effective Combination of Solar and Wind Energy Systems". 5th European Conference PV-Hybrid and Mini-Grid, Tarragona, Spain, 29-30 April, (2010).
 99. Y. Tripanagnostopoulos and J. Metzger. “Building integration aspects of solar thermal collectors and photovoltaics”. International Conference Central Europe toward Sustainable Building (CESB) 2010. Prague, Czech Republic, 30/6-2/7 (2010)
 100. Y. Tripanagnostopoulos and J. Metzger. “Solar Energy and the Building Holistic Energy Concept”. International Conference EUROSUN 2010, Graz, Austria, 28/9-1/10 (2010)
 101. V. Zotou, E. Michalena, Y. Tripanagnostopoulos. “Mitigating European and international standards through geothermal energy”. International Forum Geothermal Energy in the Spotlight (GES), Thessaloniki, Greece 11-12 Sep. (2009).
 102. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis. “The Important role of Solar Water Heaters to Adapt Energy Demand in Domestic and Industrial Sectors” International Conference PROMITHEAS 2010, Athens, Greece, 7-8 Oct. (2010).
 103. Chr. Lamnatou, E. Michalena, Y. Tripanagnostopoulos. “Cost effective Renewable Energy Sources innovations to Agriculture with emphasis on Solar Energy”. International Conference PROMITHEAS 2010, Athens, Greece, 7-8 Oct. (2010).
 104. Y. Tripanagnostopoulos and A. Sakka. “Holistic energy saving aspects of buildings”. International Conference PALENC 2010, Rhodes, Greece, 29/9-1/10 (2010).
 105. P. Quinlan, M. Smyth, P. Griffiths, J. Mondol, A. Zacharopoulos, M. Ramirez, M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos. "Integrated Collector Storage Solar Water Heater Utilising Partial Vacuum and Phase Chenge Materials". International Conference for Sustainable Energy Storage (IC-SES 2011), Belfast, U.K., 21-24 February, (2011).
 106. Y.Tripanagnostopoulos, M. Souliotis. "Stationary concentrating solar collectors for effective application to desalination plants". TUM DeSal Conference 2011 on Desalination Systems with Transient Power Suply, Garching, Munich, Germany, 27-29 July, (2011).
 107. D. Chemisana, Chr. Lamnatou, Y. Tripanagnostopoulos. “The effect of Fresnel lens – solar absorber systems in greenhouses”. Int. Conf. GreenSys 2011, Halkidiki, Greece, 5-10 June (2011)
 108. D. Chemisana, Y. Tripanagnostopoulos, Chr. Lamnatou, M. Souliotis, J. I. Rosell. "Tilt Optimization of a Building Integrated Solar Concentrating Unit". 8th International Conference on Concentrating Photovoltaic Systems (CPV - 8), Toledo, Spain, 16-18 April, (2012).
 109. Y. Tripanagnostopoulos, J. Roset Calzada. “Energy aspects in traditional buildings at touristic places”. Int. Conf. IFoU Barcelona 2012: TOURbanIOSM-toURBANISM”. Barcelona, Spain, 25-27 Jan (2012)
 110. Y. Tripanagnostopoulos, A. Apostolopoulou. “Thermal aspects of photovoltaics”. IWTPV 2012, 6th Intrn. Workshop on teaching in photovoltaics. Prague, Czech Republic, 22-23 March (2012)
 111. Chemisana, Chr. Lamnatou and Y. Tripanagnostopoulos. “Fresnel solar concentrators for agriculture applications”. Int. Conf. of agricultural engineering (AgEng). Valencia, Spain, 8-12 July (2012)
 112. Y. Tripanagnostopoulos. “Aspects and expectations for holistic buildings in next decade”. Int. Conf. “Energy Forum on Solar Building Skins”. Bressanone, Italy, 6-7 Dec. (2012).
 
 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας