Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Χάρης Αναστόπουλος

Χάρης Αναστόπουλος
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: anastop[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610 997478       
     
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

Α. Σπουδές

1988-92: Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας. 

1993-93: M.Sc. σε θεωρητική φυσική, Imperial College, Λονδίνο.  

1993-96: Ph.D. σε θεωρητική φυσική, Imperial College, Λονδίνο. Επιβλέπων: J. J. Halliwell

 

Β. Επαγγελματική/ερευνητική καριέρα

1996-97: Μεταδιδακτορική έρευνα στο Imperial college, Λονδίνο.

1997-98: Μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα θεμελιώδους φυσικής, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. 

1998-01: Μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Θεωρητικής Βαρύτητας στο πανεπιστήμιο του Μαίρυλαντ, ΗΠΑ.  

2001-03: Μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Σπινόζα, Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, Ολλανδία.  

2004-10: Μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Φυσικής, πανεπιστήμιο Πάτρας.  

2008-13: Διδάσκων στο ΤΕΙ Πάτρας, τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας.

2010: Εκλογή σε θέση λέκτορα στο τμήμα φυσικής πανεπιστημίου Πατρών.

 

Γ. Υποτροφίες/ερευνητικές χρηματοδοτήσεις

1. Υποτροφίες ΙΚΥ για προπτυχιακές σπουδές (1988-92).

2. Βραβείο Πνευματικού-Ξανθόπουλου, θερινό σχολείο φυσικής, πανεπιστήμιο Κρήτης, 1991.

3. Υποτροφία Ιδρύματος Μποδοσάκη για M.Sc. (1992-93).

4. Υποτροφία ΙΚΥ για Ph.D. (1993-96)

5. Υποτροφία της κυβέρνησης της Καταλωνίας για μεταδιδακτορική έρευνα (1997-98).

6. Υποτροφία από το National Science Foundation (ΗΠΑ) για μεταδιδακτορική έρευνα (1998-2000).

7. Υποτροφία Ιδρύματος Ωνάσση για μεταδιδακτορική έρευνα (2000-01).

8. Υποτροφία Marie Curie (Individual Fellowship) για μεταδιδακτορική έρευνα (2001-03).

9. Υποτροφία Marie Curie (Reintegration Grant) για επιστροφή στη χώρα προέλευσης (2004-05).

10. Υποτροφία και βραβείο από Εμπειρίκειο  Ίδρυμα για μεταδιδακτορική έρευνα (2004-05).

11. Συμμετοχή σε πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ ως εξωτερικός συνεργάτης (2006-07).

 

Δ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Θεωρητική βαρύτητα. Θερμοδυναμική βαρυτικών συστημάτων και μελανών οπών, κβαντικά φαινόμενα σε μη-αδρανειακά συστήματα αναφοράς, επίδραση του βαρυτικού πεδίου σε κβαντικά συστήματα.
 • Θεμελίωση της κβαντικής θεωρίας. ο χρόνο στην κβαντική θεωρία, κβαντική θεωρία μέτρησης για χρονικές ποσοτητες, κβαντικές συσχετίσεις, εμφάνιση της μη-αντιστρεψιμότητας και του μακρόκοσμου σε κβαντικά συστήματα.
 • Κβαντική πληροφορία. Ανοικτά κβαντικά συστήματα, δυναμική του εναγκαλισμού, κβαντική πληροφορία σε σχετικιστικά συστήματα.

Ε. Ερευνητικό έργο

 • 49 εργασίες σε περιοδικά, εκ των οποίων 18 μονογραφίες.
 • 6 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων.
 • 2 εργασίες [Class. Quant. Grav. 25, 154003, 2008 , Class. Quant. Grav. 30, 165007, 2013] επιλεγμένες ανάμεσα στις καλύτερες του έτους από το περιοδικό.
 • Συγγραφέας του βιβλίου Particle or Wave: The Evolution of the Concept of Matter in Modern Physics” (Princeton University Press, 2008).  Το βιβλίο αποτέλεσε επιλογή του Scientific American Book Club. 

 



Δημοσιεύσεις
 1. C. Anastopoulos and J. J. Halliwell, Generalised Uncertainty Relations and Long Time Limits for Quantum Brownian Motion Models, Phys. Rev. D51, 6870, 1995
 2. C. Anastopoulos, Decoherence and Classical Predictability of Phase Space Histories, Phys. Rev. E53, 4711, 1996
 3. C. Anastopoulos, Quantum Theory of Nonrelativistic Particles Interacting with Gravity, Phys. Rev. D54, 1600, 1996
 4. C. Anastopoulos, Coarse Grainings and Irreversibility in Quantum Field Theory, Phys. Rev. D56, 1009, 1997
 5. C. Anastopoulos, N-particle Sector of Field Theory as a Quantum Open System, Phys. Rev. D56, 6702, 1997
 6. C. Anastopoulos and A. Zoupas, Non–Equilibrium Quantum Electrodynamics, Phys. Rev. D58, 105006, 1998
 7. C. Anastopoulos, Preferred Consistent History Sets, Int. J. Theor. Phys. 37, 2261, 1998
 8. C. Anastopoulos, Classical Limits of Quantum Field Theories, Int. J. Theor. Phys. 38, 2721, 1999
 9. C. Anastopoulos, Information Measures and Classicality in Quantum Mechanics, Phys. Rev. D59, 045001, 1999
 10. N. Savvidou and C. Anastopoulos, History Quantisation of Parameterised Systems Development of a General Algorithm, Class. Quant. Grav. 17, 2463, 2000
 11. C. Anastopoulos, Quantum Fields in Non-Static Background: α Histories Perspective, J. Math. Phys. 41, 617, 2000
 12. C. Anastopoulos and B. L. Hu, Two-level Atom-Field Interaction: Exact Master Equation for Non-Markovian Dynamics, Decoherence and Relaxation, Phys. Rev. A62, 033821, 2000
 13. C. Anastopoulos, Continuous-time Histories: Observables, Probabilities, Phase Space Structure and the Classical Limit, , J. Math. Phys. 42, 3225, 2001
 14. C. Anastopoulos, Quantum Correlation Functions and the Classical Limit, Phys. Rev. D63, 125024, 2001
 15. C. Anastopoulos, Quantum Theory without Hilbert Spaces, Found. Phys. 31, 2545, 2001
 16. C. Anastopoulos, Frequently Asked Questions about Decoherence, Int. J. Theor. Phys. 41, 1573, 2002
 17. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Quantum Mechanical Histories and the Berry Phase, Int. J. Theor. Phys. 41, 529, 2002
 18. C. Anastopoulos, Quantum Processes on Phase Space, Ann. Phys. 303, 273, 2003
 19. C. Anastopoulos, Quantum Vs.Stochastic Processes and the Role of Complex Numbers, Int. J. Theor. Phys. 42, 1229, 2003
 20. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Role of Phase Space Geometry in Heisenberg Uncertainty Relations, Ann. Phys. 308, 329, 2003
 21. C. Anastopoulos, Coherent States of Spinning Relativistic Particles, J. Phys. A: Math. Gen. 37, 8619, 2004
 22. C. Anastopoulos, On the Relation Between Quantum Mechanical Probabilities and Event Frequencies, Ann. Phys. 313, 368, 2004
 23. C. Anastopoulos, Spin-Statistics Theorem and Geometric Quantization, Int. J. Mod. Phys. A 19, 655, 2004
 24. C. Anastopoulos and N. Savvidou, History Minisuperspace Models, Class. Quant. Grav. 22, 1841, 2005
 25. S. Shresta, C. Anastopoulos A. Dragulescu and B.L.Hu, Non-Markovian qubit dynamics in a thermal field bath: Relaxation, decoherence, and Entanglement, Phys. Rev. A71, 022109, 2005
 26. C. Anastopoulos, Quantum Probabilities Vs. Event Frequencies, Braz. J. Phys. 35, 503, 2005
 27. C. Anastopoulos, Classical versus Quantum Probability in Sequential Measurements, Found. Phys. 36, 1601, 2006
 28. C. Anastopoulos, Some Remarks on the Role of Complex Numbers in Quantum Theory, Int. J. Theor. Phys. 45, 1483, 2006
 29. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time-of-Arrival Probabilities and Quantum Measurements, J. Math. Phys. 47, 122106, 2006
 30. C. Anastopoulos and B. L. Hu, Decoherence in Quantum Gravity: Issues and Critiques, J. Phys.: Conf. Ser. 67, 012012, 2007
 31. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Quantum probabilities for time-extended Alternatives, J. Math. Phys. 48, 032106, 2007
 32. C. Anastopoulos and B. L. Hu, Intrinsic and Fundamental Decoherence: Issues and Problems, Class. Quant. Grav. 25, 154003, 2008
 33. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time-of-Arrival Probabilities and Quantum Measurements: II Application to tunnelling times, J. Math. Phys. 49, 022101 , 2008
 34. C. Anastopoulos, Time-of-Arrival Probabilities and Quantum Measurements: III Decay of unstable states, J. Math. Phys. 49, 022103, 2008
 35. C. Anastopoulos, Gravitational Backreaction in Cosmological Spacetimes, Phys. Rev. D79, 084029, 2009
 36. C. Anastopoulos, S. Shresta and B. L. Hu, Non-Markovian Entanglement Dynamics of Two Qubits Interacting with a Common Electromagnetic Field, Q. Inf. Proc. 8, 549, 2009
 37. C. Anastopoulos, S. Kechribaris and D. Mylonas, Generalized Uncertainty Relations and Entanglement Dynamics in Quantum Brownian Motion Models, Phys. Rev. A82, 042119, 2010
 38. C. Fleming, N. Cummings, C.Anastopoulos and B. L. Hu, The Rotating-Wave Approximation: Consistency and Applicability from an Open Quantum System Analysis, J. Phys A: Math. Theor. 43, 405304, 2010
 39. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Consistent Thermodynamics for Spin Echoes, Phys. Rev. E83, 021118, 2011
 40. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Coherences of Accelerated Detectors and the Local Character of the Unruh Effect, J. Math. Phys. 53, 012107, 2012
 41. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Entropy of Singularities in Self-Gravitating Radiation, Class. Quant. Grav. 29, 025004, 2012
 42. C. Fleming, N. Cummings, C.Anastopoulos and B. L. Hu, Non-Markovian Dynamics and Entanglement of Two-Level Atoms in a Common Field, J. Phys A: Math. Theor. 45, 065301, 2012
 43. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time-of-Arrival Probabilities for General Particle Detectors , Phys. Rev. A86, 012111, 2012
 44. C. Anastopoulos and B. L. Hu, A Master Equation for Gravitational Decoherence: Probing the Textures of Spacetime , Class. Quant. Grav. 30, 165007, 2013
 45. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Quantum Temporal Probabilities in Tunneling Systems , Ann. Phys. 336, 281, 2013
 46. C. Anastopoulos and B. L. Hu, Problems with the Newton-Schrodinger equation, New J. Phys. 16, 085007, 2014
 47. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Real-time particle-detection probabilities in accelerated macroscopic detectors, Gen. Rel. Grav. 47, 1842, 2014
 48. N. Savvidou and C. Anastopoulos, The thermodynamics of self-gravitating systems in equilibrium is holographic, Class. Quant. Grav. 31, 055003, 2014
 49. C. Anastopoulos and B. L. Hu, Probing a Gravitational Cat State, Class. Quant. Grav. 32, 165022, 2015
 50. M. Derakshani, C. Anastopoulos and B. L. Hu, Probing a Gravitational Cat State: Experimental Possibilities, J. Phys: Conf. Ser. 701, 012015, 2016
 51. C. Anastopoulos and N. Savvidou, The thermodynamics of a black hole in equilibrium implies the breakdown of Einstein equations on a macroscopic near-horizon shell, JHEP 2016, 144, 2016
 52. D. Moustos and C. Anastopoulos, Non-Markovian time evolution of an accelerated qubit, Phys. Rev D95, 025020 , 2017
 53. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Path of a Tunneling Particle, Phys Rev. A95 , 052120, 2017
 54. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time-of-Arrival Correlations, Phys. Rev. A95, 032105 , 2017
 55. C. Anastopoulos and B. L. Hu, Equivalence Principle for Quantum Systems: Dephasing and Phase Shift of Free-Falling Particles, Class. Quant. Grav. 35, 035011, 2018
 56. C. Anastopoulos, Decays of Unstable Quantum States, Int. J. Theor. Phys. 58 , 890 , 2019
 57. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time of Arrival and Localization of Relativistic Particles, J. Math. Phys. 60, 032301, 2019
 58. C. Anastopoulos and N. Savvidou, Multi-Time Measurements in Hawking Radiation: Information at Higher-Order Correlations, Class. Quant. Grav. 37, 025015, 2020


Aλλες Πληροφορίες


Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://www.researchgate.net/profile/Charis_Anastopoulos/