Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Ιωάννης Κιουτσιούκης

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής 
E-mail: kioutio[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: +30 2610 997281       
Γραφείο: Κτίριο Φυσικής (Α), 2ος όροφος    Ώρες Διαθεσιμοτητας: 08:30-13:00 
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. Πτυχίο Φυσικής, Α.Π.Θ., 1993. 
  • Διπλωματική Εργασία: "Χαοτική Κοσμολογία"
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ, 1996.
  • Διπλωματική Εργασία: "Μοντέλα Νευρωνικών Δικτύων στην πρόγνωση της μέγιστης συγκέντρωσης φωτοχημικών ρύπων"
 3. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. – Joint Research Centre, 2001.
  • Διδακτορική Διατριβή: "Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων και εφαρμογή τους στη μελέτη της ποιότητας του αέρα"

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. AQMEII: Air Quality Model Evaluation International Initiative (http://aqmeii.jrc.ec.europa.eu)
 2. EU-ENORASIS (7th FP): ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Control and Business Innovation (http://www.enorasis.eu)
 3. EU-PASODOBLE (7th FP): Promote Air Quality Services integrating Observations – Development of Basic Localised Information for Europe (http://www.myair-eu.org/)
 4. EU-GEMS (6th FP): Global and Regional Earth-System Monitoring using Satellite and in-situ data (http://gems.ecmwf.int)
 5. ESA-PROMOTE: Protocol Monitoring for the GMES Service Element (http://www.gse-promote.org)
 6. EU-CECILIA (6th FP): Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (http://www.cecilia-eu.org/)
 7. EU-Uncertainty estimates and guidance for road transport emission calculations
 8. EU-Uncertainty/Sensitivity  analysis  of  the  transport model  TREMOVE
 9. EU-Transport data collection supporting the quantitative analysis of measures relating to transport and climate change
 10. EU-ARTEMIS (5th FP): Assessment of Road Transport Emission Models and Inventory Systems (http://www.trl.co.uk/artemis/)
 11. EU Auto-Οil II (http://ec.europa.eu/environment/archives/autooil/index.htm)
 12. EU-RISCMASS (INTERREG): Risk Management Methodologies for Landslide and Unstable Slopes with Insurance Policy Scenery
 13. EU-CRIMEA (5th FP):  Contribution of high-intensity gas seeps in the Black Sea to methane emission to the atmosphere
 14. EU-WINTEX: Land-Surface-Atmosphere interactions in a WINter-Time boreal landscape. Planning of a NOPEX winter-time CFE
 15. EU-DIECOFIS (5th FP):  Development Of A System Of Indicators On Competitiveness And Fiscal Impact On Enterprises Performance
 16. EU-MEDDMAN (INTERREG): Integrated water resources management, development and comparison of common transnational methodologies to combat drought in the MEDOCC regions (http://www.meddman.org/)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά: >40 (μέσος impact factor = 3.7)
 2. Ετεροαναφορές: >1250 (h-index = 18) (WoS)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 1. Marie Curie Fellowship, Joint Research Centre, Jun 1998 – June 2001
 2. National Expert, European Commission, May 2012 – October 2014 


Δημοσιεύσεις
 1. Melas D, Ziomas I, Kioutsioukis I, Real Time Calculation of the Dispersion of Air Pollutants from Industrial Stacks using a personal computer, Fresenius Env. Bulletin, 7: 134-140, 1998
 2. Melas D, Kioutsioukis I, Ziomas I, Neural Network Model for Predicting Peak Photochemical Pollutant Levels, Journal of Air and Waste Management Association, 50: 495-501, 2000
 3. Kioutsioukis I, Melas D, Ziomas I, Skouloudis A, Predicting Peak Photochemical Pollutant Concentrations with a combination of Neural Network Models, Neural Network World, 10: 909-916, 2000
 4. Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I, Evolution of perturbations in 3D Air Quality Models, Annals of Geophysics, 46: 353-362, 2003
 5. Kioutsioukis I, Tarantola S, Saltelli A, Gatelli D, Uncertainty and Global Sensitivity Analysis of Road Transport Emission Estimates, Atmospheric Environment , 38: 6609-6620, 2004
 6. Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I, Efficient Sensitivity Computations in 3D Air Quality Models, Computer Physics Communications, 167: 23-33, 2005
 7. Kourtidis C, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Effects of methane outgassing on the Black Sea Atmosphere, Atmospheric Chemistry and Physics, 6: 5173-5182, 2006
 8. Loupa G, Charpantidou E, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Indoor O3, NOx and microclimatic conditions in two medieval churches in Cyprus, Atmospheric Environment , 40: 7457-7466, 2006
 9. Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Loupa G, Robust Stochastic Seasonal Precipitation Scenarios, International Journal of Climatology, 26: 2077-2095, 2006
 10. Papanastasiou D, Melas D, Kioutsioukis I, Development and Assessment of Neural Network and Multiple Regression Models in order to predict PM10 levels in a medium-sized Mediterranean city, Water, Air & Soil Pollution, 182: 325-334, 2007
 11. Loupa G, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Indoor-Outdoor Atmospheric Particulate Matter Relationships in Naturally Ventilated Offices, Indoor and Built Environment, 16: 63-69, 2007
 12. Georgoulias AK, Kioutsioukis I, Symeonidis P, Kourtidis K, AMFIC Web Data Base - A Satellite System for the Monitoring and Forecasting of Atmospheric Pollution, Journal of Engineering Science and Technology Review, 1: 58-61, 2008
 13. Kioutsioukis I, Melas D, Zanis P, Statistical Downscaling of Daily Precipitation over Greece, International Journal of Climatology, 28: 679-691, 2008
 14. Zanis P, Douvis C, Kapsomenakis I, Kioutsioukis I, Melas D, Pal J, A sensitivity study of the Regional Climate Model RegCM3 to the convective scheme with emphasis in CE and SE Europe, Theoretical and Applied Climatology, 97:327-337, 2009
 15. Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Katragkou E, Melas D, Poupkou A, Kioutsioukis I, van der A R, Boersma FK, van Roozendael M, Richter A, Satellite NO2 observations and model simulations of tropospheric columns over South-eastern Europe, Atmospheric Chemistry and Physics, 9: 6119-6134, 2009
 16. Poupkou A, Giannaros T, Markakis K, Kioutsioukis I, Curci G, Melas D, Zerefos C, A model for European Biogenic Volative Organic Compounds Emissions: Software Development and First Validation, Environmental Modelling & Software, 25: 1845-1856, 2010
 17. Huijnen V, Eskes H, Poupkou A, Elbern H, Boersma K, Foret G, Sofiev M, Valdebenito A, Flemming J, Stein O, Gross A, Robertson L, , D'Isidoro M, Kioutsioukis I, Friese E, Amstrup B, Bergstrom R, Strunk A, Zyryanov D, Maurizi A, Melas D, Peuch V-H, Zerefos C, Comparison of OMI NO2 tropospheric columns with an ensemble of global and European regional air quality models, Atmospheric Chemistry and Physics, 10: 3273-3296, 2010
 18. Katragkou E, Zanis P, Tegoulias I, Melas D, Kioutsioukis I, Krüger BC, Huszar P, Halenka T, Rauscher S, Decadal regional air quality simulations over Europe in present climate: Near surface ozone sensitivity to external meteorological forcing, Atmospheric Chemistry and Physics, 10: 11805-11821, 2010
 19. Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Statistical Assessment of changes in Climate Extremes over Greece (1955-2002), International Journal of Climatology, 30: 1723-1737, 2010
 20. Katragkou E, Zanis P, Kioutsioukis I, Tegoulias I, Melas D, Krüger BC, Coppola E, Future climate change impacts on summer surface ozone from regional climate-air quality simulations over Europe, Journal of Geophysical Research, 116, D22307, 2011
 21. Zyryanov D, Foret G, Eremenko M, Beekmann M, Cammas JP, D'Isidoro M, Elbern H, Flemming J, Friese E, Kioutsioukis I, Maurizi A, Melas D, Meleux F, Menut L, Moinat P, Peuch V-H, Poupkou A, Razinger M, Schultz M, Stein O, Suttie AM, Valdebenito A, Zerefos C, Dufour G, Bergametti G, Flaud J-M, 3-D evaluation of tropospheric ozone simulations by an ensemble of regional Chemistry Transport Model, Atmospheric Chemistry and Physics, 12: 3219-3240, 2012
 22. Kukkonen J, Olsson T, Schultz DM, Baklanov A, Klein T, Miranda AI, Monteiro A, Hirtl M, Tarvainen V, Boy M, Peuch V-H, Poupkou A, Kioutsioukis I, Finardi S, Sofiev M, Sokhi R, Lehtinen K, Karatzas K, San José R, Astitha M, Kallos G, Schaap M, Reimer E, Jakobs H, Eben K, A review of operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in Europe, Atmospheric Chemistry and Physics, 12: 1-87, 2012
 23. Ebel A, Melas D, Ganev K, Banja M, Sandu I, Friese E, Giannaros T, Jakobs H, Kioutsioukis I, Markakis K, Memmesheimer M, Miloshev N, Pescaru V, Poupkou A, Assessment of Impacts and Risks of Air Pollution Applying Two Strategies of Numerical Chemistry Transport Modelling, Journal of Environmental Protection, 3: 26-40, 2012
 24. Galmarini S, Kioutsioukis I, Solazzo E, E pluribus unum: ensemble air quality predictions, Atmospheric Chemistry and Physics, 13: 7153-7182, 2013
 25. Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Kioutsioukis I, Poupkou A, Katragkou E, Melas D, Boersma KF, van Roozendael M, Evaluation of high resolution simulated and OMI retrieved tropospheric NO2 column densities over South-Eastern Europe, Atmospheric Research, 122: 55-66, 2013
 26. Solazzo E, Riccio A, Kioutsioukis I, Galmarini S, Pauci ex tanto numero: reducing redundancy in multi-model ensembles, Atmospheric Chemistry and Physics, 13: 8315-8333, 2013
 27. Kioutsioukis I and Galmarini S, De praeceptis ferentis: good practice in multi-model ensembles, Atmospheric Chemistry and Physics, 14: 11791–11815, 2014
 28. Im U, Bianconi R, Solazzo E, Kioutsioukis I, Badia A, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jimenez-Guerrero P, Hirtl M, Hodzic A, Honzak L, Jorba O, Knote C, Kuenen J, Makar P, Manders-Groot A, Neal L, Perez J, Pirovano G, Pouliot G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi R, Syrakov D, Torian A, Tuccella P, Werhahn J, Wolke R, Yahya K, Zabkar R, Zhang Y, Zhang J, Hogrefe C, Galmarini S, Evaluation of operational on-line-coupled regional air quality models over Europe and North America in the context of AQMEII phase 2. Part I: Ozone, Atmospheric Environment, 115: 404-420, 2015
 29. Im U, Bianconi R, Solazzo E, Kioutsioukis I, Badia A, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, van der Gon H, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jimenez-Guerrero P, Hirtl M, Hodzic A, Honzak L, Jorba O, Knote C, Makar P, Manders-Groot A, Neal L, Perez J, Pirovano G, Pouliot G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi R, Syrakov D, Torian A, Tuccella P, Wang K, Werhahn J, Wolke R, Zabkar R, Zhang Y, Zhang J, Hogrefe C, Galmarini S, Evaluation of operational online-coupled regional air quality models over Europe and North America in the context of AQMEII phase 2. Part II: Particulate matter, Atmospheric Environment , 115: 421-441, 2015
 30. Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis D, Markakis K, Poupkou A, Katragkou E, Kioutsioukis I, Melas D, Boersma KF, van Roozendael M, Identification of surface NOx emission sources on a regional scale using OMI NO2, Atmospheric Environment, 101: 82-93, 2015
 31. Kioutsioukis Ι, de Meij Α, Jakobs Η, Katragkou Ε, Vinuesa J-F, Kazantzidis A, High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: Multi-variable evaluation, Atmospheric Research, 167: 156-174, 2016
 32. Kioutsioukis I, Im U, Solazzo E, Bianconi R, Badia A, Balzarini A, Baró R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, Van Der Gon HD, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jiménez-Guerrero P, Hirtl M, Jorba O, Manders-Groot A, Neal L, Pérez JL, Pirovano G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi RS, Syrakov D, Tuccella P, Werhahn J, Wolke R, Hogrefe C, Galmarini S, Insights into the deterministic skill of air quality ensembles from the analysis of AQMEII data, Atmospheric Chemistry and Physics, 16: 15629-15652, 2016
 33. Im U, Brandt J, Geels C, Hansen KM, Christensen JH, Andersen MS, Solazzo E, Kioutsioukis I, Alyuz U, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Bianconi R, Bieser J, Colette A, Curci G, Farrow A, Flemming J, Fraser A, Jimenez-Guerrero P, Kitwiroon N, Liang CK, Nopmongcol U, Pirovano G, Pozzoli L, Prank M, Rose R, Sokhi R, Tuccella P, Unal A, Vivanco MG, West J, Yarwood G, Hogrefe C, Galmarini S, Assessment and economic valuation of air pollution impacts on human health over Europe and the United States as calculated by a multi-model ensemble in the framework of AQMEII3, Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 5967-5989, 2018
 34. Astitha M, Kioutsioukis I, Fisseha GA, Bianconi R, Bieser J, Christensen JH, Cooper OR, Galmarini S, Hogrefe C, Im U, Johnson B, Liu P, Nopmongcol U, Petropavlovskikh I, Solazzo E, Tarasick DW, and Yarwood G, Seasonal ozone vertical profiles over North America using the AQMEII3 group of air quality models: model inter-comparison and stratospheric intrusions, Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 13925-13945, 2018
 35. Galmarini S, Kioutsioukis I, Solazzo E, Alyuz U, Balzarini A, Bellasio R, Benedictow AMK, Bianconi R, Bieser J, Brandt J, Christensen JH, Colette A, Curci G, Davila Y, Dong X, Flemming J, Francis X, Fraser A, Fu J, Henze DK, Hogrefe C, Im U, Garcia Vivanco M, Jiménez-Guerrero P, Jonson JE, Kitwiroon N, Manders A, Mathur R, Palacios-Peña L, Pirovano G, Pozzoli L, Prank M, Schultz M, Sokhi RS, Sudo K, Tuccella P, Takemura T, Sekiya T and Unal A, Two-scale multi-model ensemble: is a hybrid ensemble of opportunity telling us more?, Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 8727-8744, 2018
 36. Kioutsioukis I, Stilianakis N, Assessment of West Nile virus transmission risk from a weather-dependent epidemiological model and a global sensitivity analysis framework, Acta Tropica, 193: 129-141, 2019
 37. Parselia E, Kontoes C, Tsouni A, Hadjichristodoulou C, Kioutsioukis I, Magiorkinis G, Stilianakis N, Satellite Earth Observation data in epidemiological modeling of malaria, dengue and West Nile Virus: A scoping review, Remote Sensing, 11, 1862, 2019
 38. Solomou ES, Pappa A, Kioutsioukis I, Poupkou A, Liora N, Kontos S, Giannaros C, Melas D, Analog Ensemble technique to post-process WRF-CAMx ozone and particulate matter forecasts, Atmospheric Environment, 256: 118439, 2021
 39. Pappa A, Kioutsioukis I, Forecasting Particulate Pollution in an Urban Area: From Copernicus to Sub-Km Scale, Atmosphere, 12: 881, 2021
 40. Kioutsioukis I, Stilianakis N, On the Transmission Dynamics of SARS-CoV-2 in a Temperate Climate, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18: 1660, 2021
 41. Roukounakis N, Elias P, Briole P, Katsanos D, Kioutsioukis I, Argiriou A, Retalis A, Tropospheric correction of Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar interferograms using a high-resolution weather model validated by GNSS measurements, Remote Sensing, 13: 2258, 2021
 42. Roukounakis N, Katsanos D, Briole P, Elias P, Kioutsioukis I, Argiriou A, Retalis A, Use of GNSS Tropospheric Delay Measurements for the Parameterization and Validation of WRF High-Resolution Re-Analysis over the Western Gulf of Corinth, Greece: The PaTrop Experiment, Remote Sensing, 13: 1898, 2021


Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://www.atmosphere-upatras.gr/staff/ioannis-kioutsioukis