Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Δημήτριος Μπακάλης

Δημήτριος Μπακάλης
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών 
E-mail: bakalis[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610 996796    Fax:  2610 996796 
Γραφείο: 105, 1ος όροφος κτιρίου Φυσικής    Ώρες Διαθεσιμοτητας: Τετάρτη 13:00-14:00, Πέμπτη 11:00-13:00 
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Μπακάλης έχει Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Διδακτορικό Δίπλωμα, από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν/μίου Πατρών. Από το 2004 είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Πατρών (σήμερα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα"). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη σχεδίαση και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ψηφιακών κυκλώματων και συστημάτων.Δημοσιεύσεις
 1. D. Bakalis, X. Kavousianos, H. T. Vergos, D. Nikolos and G. Alexiou, Low Power Built-In Self-Test Schemes for Array and Booth Multipliers, VLSI Design: An International Journal of Custom-Chip Design, Simulation and Testing, Gordon and Breach Publishers, vol. 12, no. 3, pp. 431-448, 2001
 2. X. Kavousianos, D. Bakalis, D. Nikolos and S. Tragoudas, A new Built-In TPG for Random Pattern Resistant Faults, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol. 21, no. 7, pp. 859-866, 2002
 3. D. Bakalis, E. Kalligeros, D. Nikolos, H. T. Vergos and G. Alexiou, On the Design of Low Power BIST for Multipliers with Booth Encoding and Wallace Tree Summation, Journal of Systems Architecture (JSA), Elsevier Science, vol. 48, no. 4-5, pp. 125-135, 2002
 4. E. Kalligeros, X. Kavousianos, D. Bakalis and D. Nikolos, On-the-fly Reseeding: A New Reseeding Technique for test-per-clock BIST, Journal of Electronic Testing: Theory and Applications (JETTA), Kluwer Academic Publishers, vol. 18, no. 3, pp. 315-332, 2002
 5. D. Bakalis, K. D. Adaos, D. Lymperopoulos, M. Bellos, H. T. Vergos, G. Ph. Alexiou and D. Nikolos, A Core Generator for Arithmetic Cores and Testing Structures with a Network Interface, Journal of Systems Architecture (JSA), Elsevier Science, vol. 52, no. 1, pp. 1-12, 2006
 6. X. Kavousianos, D. Bakalis and D. Nikolos, Efficient Partial Scan Cell Gating for Low-Power Scan-Based Testing, ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES), vol. 14, no. 2, Article 28, pp. 1-15, 2009
 7. D. Bakalis and H. T. Vergos, Shifter Circuits for {2^n+1, 2^n, 2^n-1} RNS, Electronics Letters, IET, vol. 45, no. 1, pp. 27-29, 2009
 8. H. T. Vergos, D. Bakalis and C. Efstathiou, Fast Modulo 2^n+1 Multi-Operand Adders and Residue Generators, Integration, the VLSI Journal, Elsevier, vol. 43, no. 1, pp. 42-48, 2010
 9. H. T. Vergos and D. Bakalis, On Implementing Efficient Modulo 2^n+1 Arithmetic Components, Journal of Circuits, Systems and Computers, World Scientific Publishing, vol. 19, no. 5, pp. 911-930, 2010
 10. D. Bakalis, H. T. Vergos and A. Spyrou, Efficient modulo 2^n±1 Squarers, Integration, the VLSI Journal, Elsevier, vol. 44, no. 3, pp. 163-174, 2011
 11. E. Vassalos, D. Bakalis and H. T. Vergos, On the Design of Modulo 2^n±1 Subtractors and Adders/Subtractors, Circuits, Systems and Signal Processing, Springer, vol. 30, no. 6, pp. 1445-1461, 2011
 12. E. Vassalos, D. Bakalis and H. T. Vergos, SUT-RNS Forward and Reverse Converters, in N. Voros, A. Mukherjee, N. Sklavos, K. Masselos, M. Huebner (eds.), VLSI 2010 Annual Symposium: Selected Papers (ISBN: 978-94-007-1488-5), Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 105, chapter 14, pp. 231-244, 2011
 13. Η. T. Vergos and D. Bakalis, Area-Time Efficient Multi-Modulus Adders and their Applications, Microprocessors and Microsystems, Elsevier, vol. 36, no. 5, pp. 409-419, 2012
 14. E. Vassalos and D. Bakalis, CDS-RNS-based Single Constant Multipliers, Journal of Signal Processing Systems, Springer, vol. 67, no. 3, pp. 255-268, 2012
 15. E. Vassalos and D. Bakalis, Efficient architectures for modulo 2^n-2 arithmetic units, International Journal of Electronics, Taylor & Francis, vol. 102, no. 12, 2062-2074, 2015
 16. H. T. Vergos, D. Bakalis and A. Anastasiou, Lookahead Architectures for Hamming Distance and Fixed-Threshold Hamming Weight Comparators, Circuits, Systems and Signal Processing, Springer, vol. 34, no. 4, 1041-1056, 2015


Aλλες Πληροφορίες

 

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιεύσεις του Δ. Μπακάλη μπορείτε να βρείτε στο Google Scholar ή στο Scopus.Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://www.ellab.physics.upatras.gr/~bakalis/index.htm