Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Κωνσταντίνος Ψυχαλίνος

Κωνσταντίνος Ψυχαλίνος
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών 
E-mail: cpsychal[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: (+30) 2610 996059    Fax:  (+30) 2610 997456 
Γραφείο: 203    Ώρες Διαθεσιμοτητας: Τρίτη έως Πέμπτη 11.00-12.00 
Διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, ΤΚ 26504, Ριο Πατρών   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κώστας Ψυχαλίνος έλαβε πτυχίο Φυσικού και Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρονικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1986 και 1991, αντίστοιχα. Στο διάστημα 1993-1995 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1996 έως το 2000 δίδαξε ως Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.Στο διάστημα 2000-2004 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από το 2004 έως σήμερα υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και από τον Σεπτέμβριο του 2014 υπηρετεί ως Καθηγητής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα κυκλώματα και συστήματα κλασματικής τάξης, και στα αναλογικά φίλτρα συνεχούς και διακριτού χρόνου, που περιλαμβάνουν φίλτρα συμπίεσης/αποσυμπίεσης σήματος, φίλτρα για βιοιατρικές εφαρμογές, φίλτρα για ασύρματα δίκτυα μικρής εμβέλειας, φίλτρα ενισχυτών ρεύματος, φίλτρα CCII και CFOA, φίλτρα μεταγόμενου πυκνωτή και ρεύματος, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη ενεργών στοιχείων, χαμηλής τάσης τροφοδοσίας για την επεξεργασία αναλογικών σημάτων.

Είναι Area Editor στο περιοδικό International Journal of Electronics and Communications.

Είναι Editor στο περιοδικό International Journal of Circuit Theory and Applications.

Είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού Analog Integrated Circuits and Signal Processing.

Είναι Associate Editor στα περιοδικά Circuits, Systems, and Signal Processing, Microelectronics Journal, και Journal of Low-Power Electronics.

Είναι IEEE Senior Member και Member of the Nonlinear Circuits and Systems Technical Committee of the IEEE CAS Society.

 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=05wUSN4AAAAJ&hl=en

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Costas_Psychalinos

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0817-7228

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-3336-2013

Scopus Author ID: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6701328506Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://sites.google.com/upatras.gr/costas-psychalinos