Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Δημήτριος Σουρλάς

Δημήτριος Σουρλάς
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: dsourlas[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997473       
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης:   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
ΣΠΟΥΔΕΣ
1) Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Πατρών 1975
2) Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Φυσικής Παν/μίου Πατρών 1980
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1)    Μαθηματικά Ι (Απειροστικός Λογισμός)
2)    Μαθηματικά ΙΙΑ (Διανυσματική Ανάλυση)
3)    Μαθηματικά ΙΙΒ (Γραμμική Aλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία)
4)    Μαθηματικά ΙΙΙΒ (Διαφορικές Εξισώσεις)
5)    Μαθηματικά IVB (Μιγαδική Ανάλυση)
6)    Μαθηματική Θεμελίωση της Κβαντομηχανικής
7)    Μαθηματικά (Μεταπτυχιακά Ειδίκευση Ηλεκτρονικών)
8)    Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
9)    Διανυσματική Ανάλυση
10) Γραμμική Αλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία
11) Ειδικά Μαθηματικά
 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1)    Διανυσματική Ανάλυση
Εκδόσεις Συμμετρία 2009
ISBN:978-960-266-285-4
2)    Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
Εκδόσεις Συμμετρία 2009
ISBN:978-960-266-286-1
3)    Γραμμική Αλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία.
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 2012
ISBN:978-960-530-153-8 
        Εκδόσεις Εκτυπωτικού κέντρου   Πανεπιστημίου Πατρών
4)    Θεωρία Ομάδων και Τελεστών
Εκτυπωτικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών - 2007
5)    Μιγαδική Ανάλυση
Εκτυπωτικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών – 2008
6)    Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές με τη χρήση του Maple - 2009
 
Συγγραφή ξενόγλωσσου βιβλίου:
1)    Mathematical Foundations of Lie-Santilli Theory.
D. Sourlas and G. Tsagas.
Academy of Sciences Of Ukraine. Instiute for Theoretical Physics.
Distributed by Hadronic Press, INC U.S.A.
ISBN:0-911767-65-7
 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1)  Lie Algebras and Flexible Lie-Admissible Algebras
2)    Ισοτοπική και γενοτοπική θεωρία
3)    Δυναμικά Συστήματα
 
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά:                19
Επιβλέψεις Διδακτορικών Διατριβών:              9   (ως μέλος τριμελούς επιτροπής) 
 
 


Προσωπική Ιστοσελίδα
   http://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=28